• Portal studenți

 • Licență Iunie 2019 – Canto

 • Licenţă Iunie 2019 - Muzica / Pedagogie muzicală

 • Licență Iunie 2019 – Instrumente

Pentru a accesa plaftorma va rugam accesati acest link: didamgd.ro

Pentru logare vă rugăm să introduceți următoarele:

La User name studenţii de la Interpretare muzicală vor introduce TA5 urmat de numărul matricol, pe care îl găsiţi în carnetul de student, iar studenţii de la Pedagogie muzicală vor introduce TD5 urmat de numărul matricol. Parola este CNP-ul dvs. din cartea de identitate. Studenţilor străni care nu au CNP li se va comunica parola. Aceasta poate fi modificată de oricare dintre dvs. Pentru nelămuriri vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email decid_amgd@yahoo.com

 Exemplu:

User name: TA5972

Password: 1234567891011

 

 

CANTO

 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 10-14 iunie 2019 la secretariatul Departamentului. Se pot înscrie NUMAI absolvenţii!!!

La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:

 1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine.

Limba engleză – 10 iunie 2019, ora 10, sala 39

Limba italiană –

Limba germană -

 1. Fişa de înscriere ce poate fi descărcată aici. Pentru specializarea Canto fişa se va depune la secretariat semnată de către profesorii de specialitate. Secretariatul nu îşi asumă răspunderea pentru fişele nesemnate.
 2. Taxa de licenţă - 960 de lei, (care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).
 3. Lucrarea de licenţă va fi spiralată însoţită de un CD care trebuie sa conţină lucrarea de licenţă în format PDF.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DE LICENŢĂ - CANTO

 1. Adeverinţă eliberată de către serviciul contabilitate care să ateste faptul că taxele de şcolarizare au fost plătite integral. 
 2. Declaratie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă.

Proba1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

 1. Proba orală: Susţinerea colocvială a concepţiei interpretative a rolului de operă , vocal-simfonic sau ale ariilor şi ansamblelor din opere sau lucrării vocal-simfonice prezentate în recital - 25 iunie 2019.  Planificarea examenului
 2. Proba practică (publică): Recital lied-oratoriu –24 iunie 2019.  Planificarea examenului.

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRARII DE LICENŢA: Probă practică (publică): Interpretarea unui rol principal dintr-o operă sau dintr-o lucrare vocal-simfonică de anvergură, sau recital cu arii şi ansambluri din opere sau lucrări vocal-simfonice reprezentative - 30 mai 2019, ora 14, Sala Studio.

Pentru examenul de Licenţă candidaţii vor avea pentru probele de Lied Oratoriu şi Ansamblu de operă o casetă video mini DV de 60 de minute (obligatoriu).

Regulament examen de licenta - specializarea Canto, aici

 


MUZICĂ

 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 10-14 iunie 2019 şi constă în depunerea fişei de înscriere pe care o găsiţi la punctul 2. Aceasta se poate depune fie personal la secretariatul departamentului, fie trimisă la adresa de email decid@amgd.ro iar restul documentelor necesare se depun până la data de 14 iunie 2019 ora 14 împreună cu lucrarea de licenţă. Se pot înscrie la examen numai absolvenţii!!!!!
 

La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:
    1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine. Examenul pentru obţinerea certificatului se va desfăşura astfel:
Limba engleză – 14 iunie 2019, ora 17, sala 36

Limba italiană –

Limba germană -

 1. Fişa de înscriere în original poate fi descărcată aici.
 2. Taxa de licenţă (960 de lei, care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).
 3. Lucrarea de licenţă legată cu spirală însoţită de un CD care va conţine lucrarea de licenţă în format PDF.
 4. Adeverinţă eliberată de către serviciul contabilitate care să ateste faptul că taxele de şcolarizare au fost plătite integral. 
 5. Declaratie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă.

Proba 1 : EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

1a: Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplina fundamentală la alegerea studentului (scris): Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct şi fugă, Istoria muzicii, Forme şi analize muzicale – 25 iunie 2019,  ora 9,  sala 36. 

1b: Dirijat cor (specialitate) – 24 iunie 2019,  ora 15 sala 39.

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ (lucrare scrisă cu tematica din cadrul disciplinelor de specialitate sau fundamentale) – 26-27 iunie 2019

 

Regulamentul examenului de Licență – MUZICĂ
 

 

 

INSTRUMENTE

 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 10-14 iunie 2019. Se pot înscrie la examen numai absolvenţii!!!

La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:

 1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine. Examenul pentru obţinerea certificatului se va desfăşura astfel:

Limba engleză – 10 iunie 2019, ora 10, sala 39

Limba italiană –

Limba germană -

 1. Fişa de înscriere poate fi descărcată aici. Pentru specializarea Instrumente fişa se va depune la secretariat semnată de către profesorii de specialitate. Secretariatul nu îşi asumă răspunderea pentru fişele nesemnate.
 2. Taxa de licenţă - 960 de lei, (care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).
 3. Lucrarea de licenţă spiralată însoţită de un CD care va conţine lucrare de licenţă în format PDF.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DE LICENŢĂ - INSTRUMENTE / Model lucrare de licenta

 1. Adeverinţă eliberată de către serviciul contabilitate care să ateste faptul că taxele de şcolarizare au fost plătite integral. 
 2. Declaratie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă

 

Proba1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

1a. Probă orală: Susţinerea colocvială a concepţiei interpretative a lucrărilor prezentate în recitalul de instrument: 

- Cordari - 24-26 iunie 2019 Planificarea examenului

- Pian (Orgă) - Planificarea examenului: 29 iunie 2019

- Suflători Percuție - 24-25 iunie 2019 Planificarea examenului

1b. Probă practică: Recital de muzică de cameră (toate specializările): 25-26 iunie 2019, sala Studio

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ: Recital de instrument: 

- Cordari - 24-26 iunie 2019 Planificarea examenului

- Pian (Orgă) - Planificarea examenului: 1 și 2 iulie 2019

- Suflători Percuție - 24-25 iunie 2019 Planificarea examenului

Pentru examenul de Licenţă candidaţii vor avea pentru probele de Muzică de cameră  şi Recital de instrument o casetă video mini DV de 60 de minute (obligatoriu).

PLANIFICAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Regulament examen de licenţă  - specializarea Interpretare muzicală - Instrumente, aici