Simpozionul tinerilor cercetatori ”ROMEO GHIRCOIASU”

 

SIMPOZION MUZICĂ ȘI FILOSOFIE

  

Conferința Naţională cu Participare Internațională ARTĂ ȘI EDUCAȚIE, ediția X, 18 - 20 aprilie 2018

Invitatie ICAE 2018.pdf

 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”,  Institutul Internaţional de Semiotică, Asociaţia Internaţională pentru Studii Semiotice, Universitatea din Helsinki, Academy of Cultural Heritages şi Festivalul Internaţional „Sigismund Toduţă” au deosebita plăcere să vă invite la cel de-al XIV-lea Congres Internaţional de Semnificaţie Muzicală, ce va avea loc la Cluj-Napoca, între 11-15 mai 2018. Această manifestare bianuală se concentrează pe cele mai noi cercetări de semiotică muzicală şi este una dintre cele mai importante platforme şi realizări ale proiectului de semnificaţie muzicală, lansat la Paris în 1984.

 

Invitatie participare Congres Semiotica 2018

 

 

 

Conferinta Doctoranzi

 

 

  •  Conferința Naţională cu Participare Internațională ARTĂ ȘI EDUCAȚIE, ediția IX-a

    5 - 7 aprilie 2017

  •  Simpozion MUZICĂ ŞI FILOSOFIE

    2-3.06.2017

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" prin Departamentul de Specialitate cu profil Psihopedagogic (DSSP), Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională (CCFDP), Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DIDFR) şi Casa Corpului Didactic Cluj, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa națională cu participare internaţională „Educaţie în societatea cunoaşterii, care îşi propune atingerea unor obiective de cercetare pluridisciplinară în domeniile: științe ale educației, ştiinţe ale comunicării, pshihologie, sociologie, prin intervenţia asupra unor teme de maximă actualitate.

Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul conferinței:  http://www.icae.ro

Facultatea Teoretică, Departamentul de Muzicologie

Tematica va fi subsumată conceptului de INTERPRETARE

Cu subtemele: Compozitorul Interpret, Interpretul Compozitor, Compozitor-Interpret- Muzicolog, Interpretarea Operei, Interpretarea hermeneutică

Cluj Napoca: 2-3.06.2017, Academia de Muzică, Sala 11

Organizator: Prof. univ. dr. Pavel PUŞCAŞ

Cei doritori să participe vor comunica titlul lucrării şi un rezumat de 200 de cuvinte, până la data de 13 mai 2017, pe adresa pavel_puscas@yahoo.com

Afișul simpozionului