•  Conferința Naţională cu Participare Internațională ARTĂ ȘI EDUCAȚIE, ediția IX-a

    5 - 7 aprilie 2017

  •  Simpozion MUZICĂ ŞI FILOSOFIE

    2-3.06.2017

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" prin Departamentul de Specialitate cu profil Psihopedagogic (DSSP), Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională (CCFDP), Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DIDFR) şi Casa Corpului Didactic Cluj, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa națională cu participare internaţională „Educaţie în societatea cunoaşterii, care îşi propune atingerea unor obiective de cercetare pluridisciplinară în domeniile: științe ale educației, ştiinţe ale comunicării, pshihologie, sociologie, prin intervenţia asupra unor teme de maximă actualitate.

Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul conferinței:  http://www.icae.ro

Facultatea Teoretică, Departamentul de Muzicologie

Tematica va fi subsumată conceptului de INTERPRETARE

Cu subtemele: Compozitorul Interpret, Interpretul Compozitor, Compozitor-Interpret- Muzicolog, Interpretarea Operei, Interpretarea hermeneutică

Cluj Napoca: 2-3.06.2017, Academia de Muzică, Sala 11

Organizator: Prof. univ. dr. Pavel PUŞCAŞ

Cei doritori să participe vor comunica titlul lucrării şi un rezumat de 200 de cuvinte, până la data de 13 mai 2017, pe adresa pavel_puscas@yahoo.com

Afișul simpozionului