PURTĂTOR DE CUVÂNT

Asist. univ. drd. Cristina Pascu, Responsabil Biroul de Relații Publice, Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj Napoca

E-mail: cristina.pascu@amgd.ro

 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE  SOLICITĂ INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR.544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001: 

Formulare de solicitare de informatii de interes public

ACORD PRELUCRARE DATE