PURTĂTOR DE CUVÂNT

 

 

Asist. univ. drd. Cristina Pascu

Responsabil Biroul de Relații Publice

Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj Napoca