PURTĂTOR DE CUVÂNT

Asist. univ. drd. Cristina Pascu, Responsabil Biroul de Relații Publice, Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj Napoca

E-mail: cristina.pascu@amgd.ro