Proiecte și granturi


 • Susținuți obținem licența
 • Acces și Mobilitate: Garanția Dezvoltării 2017

 • Dezvoltare Internaționala în plan Muzical și Academic

 • Impactul artistico- social al creaţiei muzicale contemporane în secolul al XXI- lea prin prisma relaţiei creator- interpret- public consumator

 • Institutul de Studii Muzicale Doctorale Avansate (MIDAS)

 • Practica artistică- tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii

 • Observatorul Profesiilor Muzicale din România (OPMR)

43/SGU/NC/I/23.11.2017

Director proiect conf.univ.dr. Kallo Ildiko

Echipa de proiect: prof.univ.dr. Elena Chircev, Lect.univ.dr. Sanda Onutz, Valeria Panteliuc

Durata de implementare: 24 de luni

Proiectul are ca scop central sprijinirea studenților din grupul țintă, dar și a altora ca să finalizeze cu succes cursurile de licență. El se adresează studenților din anii I și II care au întâmpinat dificultăți în promovarea unor examene, fie pentru că nu provin din licee vocaționale muzicale, fie pentru că provin din medii defavorizate și trebuie să lucreze pe parcursul studiilor, ceea ce le limitează timpul de învățare. O altă cauză a abandonării studiilor este pesimismul privind posibilitățile de angajare pe piața muncii, în domeniile de specializare.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, considerăm utilă o paletă largă de activități: tutoriale, motivaționale, remediale, de tip coaching, de dezvoltare personală, de participare la ethosul instituției etc. prin astfel de acțiuni, studenții din categoriile de risc pot sa-și creeze ancore cognitive și noncognitive pentru finalizarea studiilor și valorificarea competențelor dobândite pe piața muncii.

Academia de Muzica „Gh.Dima” dispune de un colectiv de cadre didactice bine pregătit profesional, dar și cu o largă dispoziție pentru susținerea cognitivă, emoțională și morală a studenților cu probleme. Spațiile universitare și resursele materiale și educaționale sunt integral la dispoziția studenților și acoperă necesitățile pentru activitățile propuse. Instituția are mijloace didactice moderne, conexiune permanentă la internet, bibliotecă, spații sociale modernizare și multe activități cultural artistice.

 CNFIS-FDI-2017-0491

Director proiect, prof.univ.dr. Negreanu Marta Veronica

Echipa de proiect: Pugna Ana-Maria, Oltean Tatiana, Dîrjan Rodica, Poptean Răzvan, Suciu Iulia, Bence-Muk Cristian, Marcu Șerban, Baalbaki Ioana, Jurje Alexandra, Ceclan Corina

Obiectiv general: Creşterea echităţii în ce priveşte accesul la învăţământ superior între potenţialii candidaţi la studii universitare în domeniul muzical. 
O1.1 Creşterea interesului elevilor pentru studii universitare muzicale, mai ales pentru specializări care nu au un corespondent la nivelul învăţământului secundar 
O1.2 Sporirea accesului elevilor din licee din țară și Republica Moldova la informaţii şi cunoştinţe necesare admiterii la studii universitare în domeniul muzical 
O1.3. Facilitarea contactului direct între potenţialii candidaţi la studii universitare şi cadrele didactice ale AMGD, studenți sau artiști 
O1.4. Sprijinirea Caravanei AMGD în vederea facilitării contactului direct între elevi din clase terminale și studenți ai AMGD (promovarea AMGD și oferirea de informații despre admitere, studii universitare, viața de student în Cluj) 

O2.1. Creşterea interesului şi a gradului de informare privitoare la studiile muzicale în rândul elevilor din mediul rural şi localităţi fără instituţii muzicale cu tradiţie şi prestigiu 
O2.2. Stimularea excelenței în rândul elevilor de liceu din cele 8 orașe 

O3.1. Dezvoltarea comunicării cu liceele şi cu angajatorii, în vederea alinierii între cererea de pe piaţa muncii şi oferta educaţională muzicală 
O3.2. Continuarea demersurilor pentru includerea pregătirii pentru admitere în AMGD în oferta educațională a acesteia 

O4. Implementarea unui instrument de comunicare online pentru elevi, studenți și cadre didactice

Activități asumate:

A 1.1. Actualizarea, realizarea şi livrarea de materiale şi informaţii în vederea pregătirii pentru admiterea la AMGD şi distribuirea lor în 20 de licee de muzică şi 10 licee pedagogice şi teoretice din ţară şi din Republica Moldova* 
- actualizarea pachetelor de materiale şi informaţii (iulie 2017) 
- tipărirea materialelor (august 2017) 
- livrarea sau distribuirea materialelor (octombrie-noiembrie 2017) 
*Bistriţa, Deva, Baia Mare, Alba Iulia, Zalău, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Arad, Sibiu, Satu Mare, Târgu Mureş, Oradea, Suceava, Craiova, Piatra Neamţ, Botoşani, Braşov, Sighetu Marmaţiei, Cluj-Napoca, Chişinău 
A 1.2. Realizarea unor evenimente de pregătire a elevilor pentru admiterea la studii universitare în cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” şi de promovare a ofertei educaţionale a AMGD în 5 licee din România și Republica Moldova (Baia Mare, Deva, Arad, Suceava, Chişinău) 
- contactarea liceelor (iulie 2017) 
- programarea activităţilor (iulie 2017) 
- selectarea personalului – cadre didactice ale AMGD, colaboratori şi studenţi – pentru implementarea evenimentelor (august-septembrie 2017) 
- achiziţionarea serviciilor de transport şi cazare pentru colaboratorii direct implicaţi în realizarea evenimentelor - cadre didactice ale AMGD, colaboratori şi studenţi (sept. 2017) 
- achiziţionarea de accesorii pentru instrumente muzicale (septembrie 2017) 
- pregătirea activităţilor (septembrie-octombrie 2017) 
- livrarea evenimentelor (octombrie-noiembrie 2017): 
- Interpretare muzicală – instrumente cu claviatură, de suflat, cu coarde (recital/colocviu/masterclass/prezentarea ofertei) 
- Artele spectacolului muzical – dans, regie (workshop/colocviu/prezentarea ofertei) 
- Muzicologie (colocviu/prezentarea ofertei) 
- Compoziţie (analiză examen de admitere/colocviu/prezentarea ofertei) 
- Dirijat (colocviu/prezentarea ofertei) 
- Pedagogie muzicală (colocviu/prezentarea ofertei) 
A 1.4. Organizarea Caravanei AMGD, un proiect de promovare a ofertei educaționale a AMGD, inițiat de Asociația Studenților AMGD, în 10 licee de muzică și pedagogice din țară. 
A 1.4.1. Informarea liceelor despre Caravana AMGD 
-        Contactarea liceelor și programarea calendarului activității (septembrie 2017) 
-        Selectarea membrilor ASAMGD (10 persoane – septembrie 2017) 
-        Achiziționarea serviciilor de cazare pentru studenții implicați în deplasări (sept. 2017) 
A 1.4.2: Realizarea și livrarea de materiale și informații în vederea pregătirii pentru admiterea la AMGD și distribuirea în liceele participante. 
A 1.4.3: Organizarea unor sesiuni Q

CNFIS-FDI-2016-0131

Director proiect prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț

Durata de implementare: 15 iunie -15 decembrie 2016

Obiectivele proiectului: AMGD are ca misiune strategică transformarea într-o universitate internațională pe coordonatele: educație, cercetare/creație artistică, administrație, relația cu instituțiile, participantă activ la fluxul internațional, membră a unor rețele de universități de profil, cu un număr semnificativ de studenți străini.

Obiective strategice:

 1. Asigurarea cadrului instituțional pentru internaționalizare
 2. Integrarea AMGD în rețele europene/mondiale de universități
 3. Crearea de programme de studiu integrate cu universități străine
 4. Racordarea cercetării/creației artistice la circuitul mondial
 5. Inmatricularea studenților internaționali în proporție de 5% pentru 5 ani

Prezentul proiect își propune abordarea  obiectivelor strategice prin realizarea următoarelor:

 1. Perfecționarea resursei umane în vederea promovării programelor în limbi de circulație și a îmbunătățirii calității proceselor educațional, științific, administrativ (OS 1)
 2. Introducerea dimensiunii internaționale în activități muzical-artistice, inclusiv prin intermediul dotății materiale (OS 1, 4)
 3. Introducerea dimensiunii internaționale în procesele de predare-învățare prin acreditarea unui program de master în limba ebgleză (OS 1, 2)
 4. Extinderea eficientă a relațiilor internaționale la nivel european și mondial (OS 2, 3, 4)
 5. Imbunătățirea comunicării externe și promovarea social media (OS 1, 2, 4, 5)

Activități asumate, relaționate la obiectivele proiectului:

O.1.

1,1, Organizarea de cursuri de perfecționare lingvistică pentru personalul didactic și administrativ implicat în activitățile de internaționalizare

1,2, Certificarea abilităților de comunicare în limba engleză (nivel minim B2)

1,3, Dezvoltarea resursei umane prin participarea la programme de formare continuă organizate de UT Cluj pentru personal Studio acustic si Secretariat artistic

1,4, Invitarea unui specialist străin de prestigiu cu prelegeri în cadrul programelor existente, pentru diversificarea metodelor de predare

O.2.

2.1.      Organizarea unor programme de master-class de interpretare prin invitatea unor specialiști recunoscuți pe plan internațional, prin fonduri Erasmus

2.2.      Stimularea participării studenților la programele de master-class în interpretare și realizarea unui proiect de creație artistică finalizat prin două producții muzicale

2.3.      Dezvoltarea infrastructurii unui Laborator de Muzică Electroacustică

O.3.

3.1.      Traducerea cursurilor și documentelor necesare în procesul didactic al programului de master

3.2.      Publicarea/ postarea pe platforma electronică a materialelor didactice necesare unui program de master în limba engleză

3.3.      Acreditarea la forma de zi și forma frecvență redusă a unui program de master în limba engleză

O.4.

4.1.      Participarea la programme de cooperare europeană, cu scopul integrării AMGD n proiecte europene

4.2.      Participarea și prezentarea de lucrări ce diseminează rezultate din activitățile AMGD la manifestări organizate de entități științifice din țară și străinătate

4.3.      Încheierea de contracte Erasmus cu universități de profil din Europa

4.4.      Participarea la târg internațional de oferte educaționale, cu scopul prezentării programelor de studii în limba engleză ale AMGD

PN II- Resurse umane, nr. 5/ 5. 08. 2010, este un proiect de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente (TE).

Parteneri:

CNCSIS

Fundaţia Sigismund Toduţă

Fundaţia TerrArmonia

Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj- Napoca, D.P.P.D.

 Echipa de cercetare partener Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj- Napoca:

Bence- Muk Cristian (Manager partener AMGD), Marcu Şerban, Metea Răzvan, Poptean Răzvan, colaborator permanent Pop Ciprian.

 Obiectivul proiectului Impactul artistico- social al creaţiei muzicale contemporane în secolul al XXI- lea prin prisma relaţiei creator- interpret- public consumator:

Obiectivul principal al acestui proiect de cercetare este promovarea creaţiei muzicale contemporane româneşti pentru clarinet solo/ cu pian, clarinet în cadrul unui ansamblu instrumental şi clarinet în cadrul unui ansamblu vocal-instrumental (cu sau fără muzică electronică). Totodată, se doreşte stimularea creaţiei muzicale autohtone pentru clarinet prin compunerea a 12 lucrări în cei 3 ani ai proiectului, realizarea unor concursuri de analiză muzicală contemporană (3 ediţii), a unui concurs de compoziţie (1 ediţie), a unui concert educativ, a 6 spectacole şi 2 concerte în străinătate, a unor colaborări interdisciplinare cu tineri absolvenţi/ masteranzi/ doctoranzi din domeniul psihologiei şi sociologiei.

Rezultate

cod de identificare POSDRU/ 89/ 1.5/ S/ 62923, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri:  

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj- Napoca

CESPE- Academia Română

Website proiect: http://www.midas-unmb.ro/

Echipa de cercetare Partener 2- Academia de Muzică „Gheorghe Dima”:

Prof.univ.dr. Pop Adrian (Manager Partener 2), Prof.univ.dr. Banciu Gabriel

Obiectivul proiectului MIDAS:

Şcoala postdoctorală MIDAS îşi propune susţinerea activităţii de cercetare postdoctorală, dorindu-se o continuitate la nivel de excelenţă a pregătirii ştiinţifice şi artistice a specialiştilor- doctori în muzică, prin asigurarea unui sistem adecvat treptei educaţionale postdoctorale.

Pentru mai multe informaţii click aici http://www.midas-unmb.ro/?p=1

număr de identificare POSDRU/ 90/ 2.1/ S/ 63100, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri:

Art Act Cluj- Napoca

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj- Napoca

Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj- Napoca

Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj- Napoca

Colegiul Naţional de Artă „Octavian Băncilă” Iaşi

Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa

Ballettschule „Dance 2000” Austria

Tanzwerkstatt Marbach, Germania

Website proiect: http://www.practicaartistica.com/

 Echipa de cercetare partener Academia de Muzică „Gheorghe Dima”:

Cuteanu Cornelia, Modola Doina, Mihuţ Anca, Strugaru Emil, Banciu Ecaterina, Coman Ramona, Sandu Vasile Cristian.

 Obiectivul proiectului:

Proiectul Practica artistică- tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii îşi doreşte sa contribuie la dezvoltarea sistemului de integrare profesională pe scena culturală a elevilor şi studenţilor de profil vocaţional şi corelarea nevoilor angajatorilor cu a tinerilor artişti.

Pentru Rezultate anticipate click aici http://www.practicaartistica.com/prezentare/

 Observatorul Profesiilor Muzicale din România (OPMR), număr de identificare POSDRU/ 18/ 1.2/ G/ 33715, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

 Website proiect: http://www.opmr.eu/