•  Posturi didactice
  •  posturi auxiliar didactic

Lista posturi concurs sem. I 2018-2019

Lista posturi.pdf

Calendar concurs septembrie 2018

Descriere post conf. poz. 08 Teorie solfegiu dictat EN

Descriere post conf. poz. 08 Teorie solfegiu dictat 

Descriere post conf. poz. 18 Acomp

Descriere post conf. poz.13 Dramaturgie muzicala EN

Descriere post conf. poz.13 Dramaturgie muzicala

Descriere post EPN lect CT 05 Acompaniament canto

Descriere post lect. poz 32 Acompaniament

Descriere post lect. poz 31 Chitara

Descriere posturi prof. poz. 03 Canto Lied-Oratoriu EN

Descriere posturi prof. poz. 03 Canto Lied-Oratoriu

Descrieri posturi ENGL 3 FIM DICSP conf. 18 Acomp

Descrieri posturi lect. poz. 20 Canto

Descrieri posturi lect. poz. 21 Canto

Descrieri posturi lect. poz. 22 Clasa de opera

 

 Metodologie concurs posturi AMGD

Decizie Comisie Conferentiari si Profesori

Decizie Comisie Lectori

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a doamnei Gergely Maria Edith din cadrul Bibliotecii AMGD, prin transformarea postului din statul de funcții din Bibliotecar (studii superioare), grad profesional debutant, gradația 0,  în Bibliotecar (studii superioare), grad profesional II, gradația 0.

Anunt Concurs Promovare Bibliotecar 

Rezultatul examenului  de promovare : Gergely Maria Edith  - 100 puncte -  admis.

Rezultat Examen

Rezultatul examenului  de promovare : Gergely Maria Edith   -  100 puncte -  admis.

Încadrarea în noua funcție, ca urmare a promovării examenului, se face începând cu data de 01.08.2018.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a doamnei Cifor Diana din cadrul Centrului de Creație Artistică Interart, prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar (studii superioare), grad profesional debutant, gradația 0,  în Administrator financiar (studii superioare), grad profesional III, gradația 0.

Anunt Concurs Promovare

Rezultatul examenului  de promovare : Cifor Diana  - 97,5  puncte -  admis.

Punctajul obținut la lucrarea scrisă .pdf

 

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de Îngrijitoare (studii medii/generale) în cadrul Seviciului Tehnic-Administrativ, Compartiment Administrativ.
 
 
 
 
Rezultatul selecției dosarelor de concurs : Colceriu Ana-Liliana - admis 
 
 
 
Rezultatul probei scrise :  Colceriu Ana-Liliana  - 77   puncte- admis. 
 
 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare : 

Colceriu Ana-Liliana - 81  puncte- admis 

 

Notă: 

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant, sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului.

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului (pentru funcţiile de execuţie).