•  Posturi didactice
 •  Posturi auxiliar didactice și administrative
 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de: "Administrator financiar (studii superioare)", durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Creație Artistică Interart, Departamentul Proiecte  

  Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

  Calendarul concursului:

  30.06.2017 - Depunerea dosarelor candidaților

  03.07.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

  04.07.2017 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

  07.07.2017 - ora 10 - Proba scrisă

  11.07.2017 - ora 10 - Interviul

  13.07.2017 - Afișarea rezultatelor finale