•  Posturi didactice
  • Posturi auxiliar didactice

 Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice. Concursul va avea loc în data de 17 septembrie 2020. Perioada de înscriere este 15.04 – 1.09.2020 (inclusiv), orele 10-12,  la secretar șef Roxana Huza – et. 1, sala 26 (Rectorat), tel. 0264-591243. 

 

NOU!!! ANUNȚ PRIVIND SUSPENDAREA PROCEDURII CONCURSULUI PE POSTUL DE DIRIJAT ORCHESTRĂ

Lista posturilor scoase la concurs

METODOLOGIE pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice în Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

 

Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul Instrumente cu coarde, suflători şi percuţie

Descriere post: Conferenţiar universitar, poziţia 25 ROConferenţiar universitar, poziţia 25 ENGL / Lector universitar, poziţia 36  / Lector universitar, poziţia 41

Departamentul Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale

Descriere post: Lector universitar, poziţia 21 / Asistent universitar, poziţia 25 / Asistent universitar, poziţia 30 / Asistent universitar, poziţia 31

Departamentul de Canto şi Artele Spectacolului Muzical

Descriere post: Lector universitar, poziţia 20 / Asistent universitar, poziţia 29 / Asistent universitar, poziţia 30 / Asistent universitar, poziţia 31


Facultatea Teoretică

Departamentul de Muzicologie

Descriere post: Conferențiar universitar, poziția 10 RO - Conferențiar universitar, poziția 10 ENGL / Lector universitar, poziția 19

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Descriere post: Lector universitar, poziția 4

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant:  

Denumirea postului: Electrician (de întreţinere şi reparaţii)(studii medii) – cod COR  741307
Număr posturi scoase la concurs: un post
Durata contractului : nedeterminată
Locul de muncă : Serviciul Tehnic-Administrativ, Compartimentul Administrativ
Durata muncii: normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Anunț concurs post vacant electrician

Calendarul desfășurării concursului

 

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, pentru următorul personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată:

  • Bulboacă Daniela-Denisa, prin transformarea postului din statul de funcții din Secretar institut facultate (studii superioare), gradul profesional debutant, în Secretar institut facultate (studii superioare), gradul profesional III
  • Damian-Bicăzan Bianca-Patricia, prin transformarea postului din statul de funcții din Secretar institut facultate (studii superioare), gradul profesional debutant, în Secretar institut facultate (studii superioare), gradul profesional III

Anunț privind organizarea examenului de promovare

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a posturilor contractual vacante de Secretar institut, facultate (relaţii internaţionale)(studii superioare)-un post, durată nedeterminată, fracţiune de normă de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână şi Redactor (relaţii internaţionale)(studii superioare)- un post, durată nedeterminată, fracţiune de normă de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână în cadrul Departamentului Relaţii Externe.

ANUNȚ DIN 28.07.2020 PRIVIND RELUAREA SELECȚIEI DOSARELOR

ANUNŢ PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU POSTURILE VACANTE DE SECRETAR ŞI REDACTOR

ANUNŢ PRIVIND SUSPENDAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE

Anunț concurs secretar

Anunț concurs redactor

Calendarul desfășurării concursului

Anunț privind depunerea dosarelor de concurs

Rezultatele selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise - Redactor

Rezultatul probei scrise - Secretar

Rezultatul probei interviu - Redactor

Rezultatul probei interviu - Secretar

 

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, pentru următorul personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă:

  • Determinată : Constantin Sabina Maria, prin transformarea postului din statul de funcții din Bibliotecar (studii superioare), gradul profesional debutant, gradația 0, în Bibliotecar (studii superioare), gradul profesional II, gradaţia 0.
  • Nedeterminată: Laiu Gheorghiţă Cristinel prin transformarea postului din statul de funcții din Bibliotecar (studii superioare), gradul profesional II, gradația 3, în Bibliotecar (studii superioare), gradul profesional I, gradaţia 3.

Anunț privind organizarea examenului de promovare

Rezultatul probei practice - Laiu Gheorghiţă Cristinel

Rezultatul probei practice - Constantin Sabina Maria

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de agent pază (studii medii/generale), normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Administraţie Cămine studenţeşti.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-593.338, precum şi pe site-ul instituţiei.

Anunț concurs post vacant agent de pază cămin

Calendarul desfășurării concursului

Rezultatele selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Grila de răspunsuri la testul grilă

Rezultatul probei interviu

Borderou nominal cu rezultatele finale

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de  Agent pază (studii generale/medii)-un post, durată nedeterminată, normă întreagă în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartiment Administrativ. 

Anunț concurs agent de pază

Calendarul desfășurării concursului

Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultat final