•  Posturi didactice
  •  posturi auxiliar didactic

Lista posturi concurs sem. I 2018-2019

Lista posturi.pdf

Calendar concurs septembrie 2018

Descriere post conf. poz. 08 Teorie solfegiu dictat EN

Descriere post conf. poz. 08 Teorie solfegiu dictat 

Descriere post conf. poz. 18 Acomp

Descriere post conf. poz.13 Dramaturgie muzicala EN

Descriere post conf. poz.13 Dramaturgie muzicala

Descriere post EPN lect CT 05 Acompaniament canto

Descriere post lect. poz 32 Acompaniament

Descriere post lect. poz 31 Chitara

Descriere posturi prof. poz. 03 Canto Lied-Oratoriu EN

Descriere posturi prof. poz. 03 Canto Lied-Oratoriu

Descrieri posturi ENGL 3 FIM DICSP conf. 18 Acomp

Descrieri posturi lect. poz. 20 Canto

Descrieri posturi lect. poz. 21 Canto

Descrieri posturi lect. poz. 22 Clasa de opera

 

 Metodologie concurs posturi AMGD

Decizie Comisie Conferentiari si Profesori

Decizie Comisie Lector

 

 Lista candidatilor - 2018


Ghișa Lucian - CV

Ghișa Lucian - lista de lucrări

Ghișa Lucian - standarde minimale

 

Popescu Marius - CV

Popescu Marius - lista de lucrări

Popescu Marius - standarde minimale

 

Beke Istvan - CV

Beke Istvan - Lista de lucrări

Beke Istvan - Standarde minimale

 

Răceau Octavia - CV

Răceau Octavia - lista de lucrări

Răceu Octavia - standarde minimale

 

Budoiu Marius - CV

Budoiu Marius - lista de lucrări

Budoiu Marius - standarde minimale

 

Hudea Mariana - CV

Hudea Mariana - lista de lucrări

Hudea Mariana - standarde minimale

 

Estefan Florin - CV

Estefan Florin - lista de lucrări

Estefan Florin - standarde minimale

 

Simu Tiberius - CV

Simu Tiberius - lista de lucrări

Simu Tiberius - standarde minimale

 

Hodrea Cristian - CV

Hodrea Cristian - lista de lucrări

Hodrea Cristian - standarde minimale

 

Todea Diana - CV

Todea Diana - lista de lucrări

todea Diana - standarde minimale

 

Șoitu Cristina - CV

Șoitu Cristina - lista de lucrări

Șoitu Cristina - standarde mimale

 

PROGRAMARE CONCURS SEPTEMBRIE 2018.pdf

 

Tema lectie lector poz 22

Tema lectie lector poz 31

Tema lectie conferentiar poz 08

Tema lectie conferentiar poz 18

Tema lectie lector poz 22

Tema lectie lector poz 32

Tema lectie profesor poz 03

Tema lectie lector poz 05 PNT

Tema lectie conferentiar poz 13

Tema lectie lect. poz. 20

Tema lectie lect. poz. 20 ora 16,20

Tema lectie lect. poz. 21

 

Rezultate concurs posturi didactice septembrie 2018

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a doamnei Gergely Maria Edith din cadrul Bibliotecii AMGD, prin transformarea postului din statul de funcții din Bibliotecar (studii superioare), grad profesional debutant, gradația 0,  în Bibliotecar (studii superioare), grad profesional II, gradația 0.

Anunt Concurs Promovare Bibliotecar 

Rezultatul examenului  de promovare : Gergely Maria Edith  - 100 puncte -  admis.

Rezultat Examen

Rezultatul examenului  de promovare : Gergely Maria Edith   -  100 puncte -  admis.

Încadrarea în noua funcție, ca urmare a promovării examenului, se face începând cu data de 01.08.2018.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a doamnei Cifor Diana din cadrul Centrului de Creație Artistică Interart, prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar (studii superioare), grad profesional debutant, gradația 0,  în Administrator financiar (studii superioare), grad profesional III, gradația 0.

Anunt Concurs Promovare

Rezultatul examenului  de promovare : Cifor Diana  - 97,5  puncte -  admis.

Punctajul obținut la lucrarea scrisă .pdf

 

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de Îngrijitoare (studii medii/generale) în cadrul Seviciului Tehnic-Administrativ, Compartiment Administrativ.
 
 
 
 
Rezultatul selecției dosarelor de concurs : Colceriu Ana-Liliana - admis 
 
 
 
Rezultatul probei scrise :  Colceriu Ana-Liliana  - 77   puncte- admis. 
 
 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare : 

Colceriu Ana-Liliana - 81  puncte- admis 

 

Notă: 

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant, sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului.

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului (pentru funcţiile de execuţie).