•  Posturi didactice
  •  posturi auxiliar didactic

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a doamnei Badiu-Avram Ioana-Olivia de la Centrul de Cercetare, Formare și Dezvoltareprin transformarea postului din statul de funcții din Secretar (studii superioare), S III, gradația 2,  înSecretar (studii superioare), S II, gradația 2

 anunt concurs promovare

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs/examen a următorului post contractual vacant: 

-  Administrator financiar (patrimoniu) (studii medii),durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Administrație Piatra Neamț

 Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Calendarul concursului:

12.01.2018 - până la ora 14 - Depunerea dosarelor candidaților

15.01.2018 - Selecția dosarelor candidaților 

15.01.2018 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

16.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

16.01.2018 - până la ora 15 - Soluționarea contestațiilor 

19.01.2018 - ora 10 - Proba scrisă 

19.01.2018 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

22.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

22.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

23.01.2018 - ora 10 - Interviul 

23.01.2018 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

25.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

25.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

26.01.2018 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale

data afisare 21.12.2017 ora 17.00

Borderou nominal cu rezultat punctaj interviu Piatra Neamț

data afisare 23.01.2018 ora 14.00

Rezultatul final al concursului

 Ogrean Marcel Romeo - 87,33 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

 data afisare  26.01.2018 ora 9.30.

 

 Rezultatul selecției dosarelor de concurs :

  1.  COSTEA ILIANA LILIANA                                             Dosar înscriere concurs                       Admis

  2.  EPURAN ROXANA                                                        Dosar înscriere concurs                       Admis

  3.  OBREJA DANIEL-IULIAN                                              Dosar înscriere concurs                       Admis

  4.   OGREAN MARCEL-ROMEO                                        Dosar înscriere concurs                       Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 16.01.2018  până la ora 11°°

     Data  afişării  15.01.2018 ora 14 : 00

 

Rezultatele probei scrise administrator financiar 

1.  OGREAN MARCEL-ROMEO              87                     Admis

2.  OBREJA DANIEL-IULIAN                   52,33                Admis

3.  COSTEA ILIANA LILIANA                  51                      Admis

4.  EPURAN ROXANA                             32                      Respins

 Cu termen de contestaţie – o zi lucrătoare de la data afişării – 22.01.2018 până la  ora 1100

      Data  afişării  19.01.2018  ora 14°° 

 

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs/examen a următoarelor posturi contractual vacante: 

- Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare),durată nedeterminată, în cadrul Biroului Personal-Salarizare 

- Îngrijitoare (studii medii / generale),durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartimentul Administrativ 

- Portar (studii medii / generale), durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartimentul Administrativ 

- Recuziter (studii medii) durată nedeterminată, în cadrul Secretariatului Artistic 

 Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate mai jos 

Administrator financiar  Ingrijitoare   Portar   Recuziter

Calendarul concursului: 

15.01.2018 - până la ora 14 - Depunerea dosarelor candidaților

16.01.2018 - Selecția dosarelor candidaților 

16.01.2018 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

17.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

17.01.2018 - până la ora 15 - Soluționarea contestațiilor 

22.01.2018 - ora 10 - Proba scrisă 

23.01.2018 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

25.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

25.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

26.01.2018 - ora 10 - Interviul 

26.01.2018 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

29.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

29.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

30.01.2018 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale 

data afisare 21.12.2017 ora 16.00 

Rezultat proba scrisa concursuri organizate în data de 22.01.2018 ora 10°°

Data  afişării  23.01.2018   ora 1000

Rezultatul interviului pentru postul de administrator financiar, îngrijitoare și portar.

Data  afişării  26.01.2018 ora 1400 

Rezultatul interviului pentru postul de recuziter

Data  afişării  26.01.2018 ora 1800

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs : Concurs/examen – un post de administrator financiar (studii superioare)  durată nedeterminată

1.  CĂPRAR LUCIA NATALIA                            Dosar înscriere concurs        Admis

2.  VELESESAN ALINA LOREDANA                Dosar înscriere concurs        Admis

 Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°° 

Data  afişării  16.01.2018  ora 15°°   

Rezultatul final al concursului : 

 Velesesan Alina Loredana  - 86,66 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

 Data  afişării  30.01.2018  ora 10°°

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs :  Concurs/examen – un post de îngrijitoare (studii medii/generale)  durată nedeterminată

1.  MOLDOVAN MIHAELA-MARIA                   Dosar înscriere concurs        Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°°     

Rezultatul final al concursului : 

 Moldovan Mihaela Maria  - 75,5  puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

 Data  afişării  30.01.2018  ora 10°° 

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs :  Concurs/examen – un post de portar (studii medii/generale)  durată nedeterminată

1. BÁLINT JANOS                                     Dosar înscriere concurs        Admis

2. COVACI IOSIF                                        Dosar înscriere concurs        Admis

3. DANCI FLORIN                                      Dosar înscriere concurs        Admis

4. MARIȘ VIOREL                                      Dosar înscriere concurs        Admis

5. NAGY ZOLTAN-CSABA                        Dosar înscriere concurs        Admis

6. ROȘU REMUS VASILE                          Dosar înscriere concurs        Admis

7. SUCALĂ LIVIU                                       Dosar înscriere concurs        Admis

8. VEREȘEZAN DRAGOȘ-IOAN               Dosar înscriere concurs        Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°°

Data  afişării  16.01.2018  ora 15°°

Rezultatul contestației

Rezultatul final al concursului : 

 Roșu Remus Vasile  - 71.33 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

Data  afişării  31.01.2018  ora 16°° 

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs :  Concurs/examen – un post de recuziter (studii medii) durată nedeterminată

1.  PÎNTEA MIHAI-ALEXANDRU                      Dosar înscriere concurs        Admis

2.  ȚURCAȘ PAUL-FLORIN                              Dosar înscriere concurs        Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°° 

Data  afişării  16.01.2018  ora 15°°   

Rezultatul final al concursului :

Pîntea Mihai Alexandru  - 58 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

  Data  afişării  30.01.2018  ora 10°° 

 

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs  a  două  posturi  vacante (a câte 1/2 normă fiecare) de: "Secretar (studii superioare)", durată determinată de un an, în cadrul Compartimentului Secretariat.    

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate mai jos.

Bibliografia concurs secretar

Calendarul concursului:

12.12.2017 - până la ora 14 - Depunerea dosarelor candidaților

13.12.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

14.12.2017 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

15.12.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

15.12.2017 - până la ora 15 - Soluționarea contestațiilor 

19.12.2017 - ora 10 - Proba scrisă 

19.12.2017 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

20.12.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

20.12.2017 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

21.12.2017 - ora 10 - Interviul 

21.12.2017- ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

22.12.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

22.12.2017 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

27.12.2017 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

1, Magazin Alexandra                                            Dosar înscriere concurs                       Admis                             
2, Marc Isabela Anamaria                                    Dosar înscriere concurs                      Admis
3, Moroșanu Teodora Georgiana                     Dosar înscriere concurs                      Admis
4, Nicola Ciprian Laurențiu                                  Dosar înscriere concurs                      Admis
5, Râpeanu Carmen                                                  Dosar înscriere concurs                      Admis
Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 15.12.2017 până la ora 1 .

 data  afişării  14.12.2017  ora 15:00

Rezultatul probei scrise  : 
 
Nicola Ciprian Laurențiu  - 96,5 puncte- admis 
Magazin Alexandra  - 85,5 puncte- admis
Marc Isabela-Anamaria - 30,83 puncte- respins 
Moroșanu Teodora Georgiana - absent - respins
Râpeanu Carmen - absent - respins 
Cu termen de contestație  - o zi lucrătoare de la data afișării - 20.12.2017 - până la ora 11 
 
data  afişării  19.12.2017  ora 15:58
 
Rezultatul interviului   
 
Nicola Ciprian Laurențiu  - 100 puncte- admis 
Magazin Alexandra          - 100 puncte- admis
Cu termen de contestație  - o zi lucrătoare de la data afișării - 22.12.2017 - până la ora 11
 
data  afişării  21.12.2017  ora 15:00
 
Rezultatul final al examenului : 
 
Nicola Ciprian Laurențiu  -  98,25 puncte- admis 
Magazin Alexandra          -  92,75 puncte- admis
 
data  afişării  27.12.2017