•  Posturi didactice
  • Posturi auxiliar didactice

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice. Concursul va avea loc în data de 29 ianuarie 2020. Înscrierile se defăşoară până pe data de 13 ianuarie 2020 inclusiv, de luni până vineri, între orele 10-12, la Secretar şef Roxana Huza, et. I cam. 26. Programarea detaliată va fi afişată după încheierea perioadei de înscrieri.

Lista posturilor scoase la concurs

Descriere post Lector universitar, poziția 4, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Descriere post Asistent universitar, poziția 27, Departamentul de Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale

Descriere post Asistent universitar, poziția 29, Departamentul de Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale

Descriere post Lector universitar, poziția 33, Departamentul de Instrumente Coarde, Suflători şi Percuţie

Descriere post Lector universitar, poziția 34, Departamentul de Instrumente Coarde, Suflători şi Percuţie

Descriere post Lector universitar, poziția 39, Departamentul de Instrumente Coarde, Suflători şi Percuţie

METODOLOGIE pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice în Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

Anunț Monitorul Oficial

 

Lista candidaților înscriși

 Lector universitar, poziția 34, Departamentul de Instrumente Coarde, Suflători şi Percuţie György Robert Vilmos

Curriculum vitae / Fișa standarde / Lista de lucrări

Lector universitar, poziția 39, Departamentul de Instrumente Coarde, Suflători şi Percuţie Csiky Ioana

Curriculum vitae / Fișa standarde / Lista de lucrări

Asistent universitar, poziția 27, Departamentul de Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale Ionaşcu Francesco

Curriculum vitae / Fișa standarde / Lista de lucrări

Asistent universitar, poziția 29, Departamentul de Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale Badiu-Avram Ioana-Olivia

Curriculum vitae / Fișa standarde / Lista de lucrări

Aviz juridic dosare candidați

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare din funcţia de Administrator financiar (patrimoniu) (studii medii) treapta profesională I, gradaţia 5 în funcţia de Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare), gradul profesional I, gradaţia 5, prin transformarea postului din statul de funcţii, pentru domnul Jilovan Horaţiu Ovidiu, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ-Administraţie Cămine Studenţeşti.

Anunţ examen promovare

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunță organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului care îndeplineşte condiţiile legale necesare promovării din cadrul Serviciului Bibliotecă.

Examenul se va desfăşura  la sediul Academiei Naţionale de Muzică ”Gheorghe Dima” din strada I. C. Brătianu nr. 25, Corp A, parter, în incinta Serviciului Bibliotecă, în data de 29.11.2019 începând cu ora 1100.

Cererea de înscriere la examenul de promovare se depune la Compartimentul Personal-Salarizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului-21.11.2019.

Anunț concurs

Rezultat proba practică

 

 Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de Secretar institut, facultate (studii superioare)-2 posturi, o fracţiune de normă de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână, durată nedeterminată, în cadrul Secretariatului ANMGD.

 Anunț concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a salariatei Beldean Andreea-Cristina din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar,(studii superioare), normă întreagă, gradul profesional debutant, gradația 0,  în  Administrator financiar (studii superioare), normă întreagă, gradul profesional III, gradația 0.    

Proba scrisă se va desfăşura în data de 28.10.2019 la sediul Academiei Naţionale de Muzică ”Gheorghe Dima” din str. I. C. Brătianu nr. 25, Corp A, etajul 1, sala nr. 20-sala profesorală, începând cu ora 1100

Anunț concurs promovare

Rezultatul probei scrise

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  temporar vacant de Bibliotecar, studii superioare, normă întreagă, durată determinată, în cadrul Serviciului Bibliotecă.

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 1000-1300

Anunţ concurs post vacant de bibliotecar perioadă determinată

Rezultatul selecției dosarelor

Calendarul desfășurării concursului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise (după contestație)

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi  contractual vacante: 

Secretar institut, facultate (studii superioare) – cod COR 235901, un post, ½ normă (4 ore/zi), în cadrul Secretariatului AMGD, Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Secretar institut, facultate (studii superioare) – cod COR 235901, un post, ½ normă (4 ore/zi), în cadrul Secretariatului AMGD, Facultatea Teoretică

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs posturi vacante de secretar timp parţial 

Calendar concurs posturi vacante de secretar timp parţial 

Rezultatul selecţiei dosarelor - Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Rezultatul probei scrise - Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Rezultatul selecţiei dosarelor -  Facultatea Teoretică

Rezultatul probei scrise - Facultatea Teoretică

Anunţ Proba interviu-concurs secretar normă întreagă şi DÎDFR

Rezultatul probei interviu - Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Rezultat final - Secretar Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de Secretar institut, facultate, studii superioare, normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Secretariatului AMGD.

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs post vacant secretar normă întreagă

Calendar concurs post vacant secretar normă întreagă

Rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

 Anunţ Proba interviu-concurs secretar normă întreagă şi DÎDFR

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de  Şef Serviciu Creaţie artistică , studii superioare, normă întreagă, durată determinată de un an, în cadrul Centrului de Creaţie Artistică Interart. Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs şef serviciu

Calendar concurs şef serviciu

Rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final 

 

 Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a salariaţilor Magazin Alexandra şi Nicola Ciprian Laurenţiu  din cadrul Secretariatului AMGD prin transformarea postului din statul de funcții din Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional debutant, gradația 0,  în  Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional III, gradația 0.   

Anunt examen promovare - post Secretar

Borderou proba practică examen promovare


Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  temporar vacant de Bibliotecar, studii superioare, durată determinată de timp (până la data de 14.02.2021 data revenirii pe post a titularei postului), în cadrul Serviciului Bibliotecă.

Anunț post bibliotecar - perioadă determinată

Calendar concurs post bibliotecar durată determinată

Rezultatele selectiei dosarelor - concurs Bibliotecar

 Rezultatele probei scrise concurs Bibliotecar

Rezultatul probei interviu concurs bibliotecar

 Rezultat final concurs bibliotecar

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de Recuziter, studii medii, durată determinată de un an în cadrul Centrului de Creaţie Artistică Interart, Secretariatul Artistic.   

Anunt concurs recuziter - durata determinata

Calendar concurs recuziter - durata determinata

Rezultat selecție dosare

Punctaj proba scrisa - recuziter

Punctaj interviu.pdf

 Rezultate finale recuziter