•  Posturi didactice
  •  Posturi auxiliar didactic
  • Academia Naţională de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca anunţă concursul pentru dirijor colaborator al orchestrei studenţilor pentru anul universitar 2019-2020
Acesta va avea loc pe data de 20 septembrie 2019, ora 14:00, în Sala Studio (Str. Ion I.C. Brătianu nr. 25) şi constă din depunerea unui dosar de concurs şi o probă practică.
 
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:
1. Curriculum Vitae
2. Portofoliu de activităţi
3. Înregistrări video
4. Diplome de studii: 
- diplomă de licență supliment la diplomă (originale și copii) - obligatoriu; 
- diplomă master  supliment la diplomă  (originale și copii) - obligatoriu;
- alte diplome sau adeverințe, de ex.: diplomă de doctor, adeverință de doctorand  (originale și copii).
 
Acesta se va depune la Rectorat, etajul 1, sala 26, la Secretar şef Roxana Huza, de luni până vineri între orele 10-12, până în data de 18 septembrie 2019 inclusiv.
 
Proba practică va consta dintr-o oră de Orchestră. Bibliografia probei practice este:
J. Brahms - Uvertura academică
G. Verdi - Uvertura la Forţa destinului

 

  • Lista posturi concurs sem. I 2019-2020

 Lista posturi 2019 - 2020

Metodologie concurs posturi 2019 - 2020

Decizie comisii concurs sem. II 2018-2019

Programarea concursurilor - posturi didactice 2019

 

 Descriere posturi: 

Asistent acompaniament coarde, suflatori si percutie.pdf

Asistent Pian complementar

Asistent Armonie, Citire partituri

Lector limba engleza si italiana

Lector estetica

Lector Muzica de camera

Conf. Coregrafie, Arta actorului (engleza)

Conf. Coregrafie, Arta actorului (ro)

Conferentiar dirijat cor

Conferentiar dirijat cor (engleza)

Conferentiar management

Conferentiar management (engleza)

Conferentiar oboi

 

 Documente candidati

CASM - Conferentiar Coregrafie, Arta actorului (ro) poz. 12, Candidat: Nicoleta Demian

Curriculum vitae / Fisa standarde / Anexa explicatii fisa standarde / Lista de lucrari

DICAI - Lector Muzica de camera poz. 24, Candidat: Aurelian Bacan

Curriculum vitae / Fisa standarde / Anexa explicatii fisa standarde / Lista de lucrari

DICSP - Conferentiar oboi poz. 20, Candidat: Adrian Cioban

Curriculum vitae / Fisa standarde / Anexa explicatii fisa standarde / Lista de lucrari

Asistent acompaniament poz. 45, Candidat: Lelia Negrila

Curriculum vitae / Fisa standarde / Lista de lucrari

Asistent acompaniament poz. 47, Candidat: Georgiana Fodor

Curriculum vitae / Fisa standarde / Lista de lucrari

 

Facultatea Teoretică

Departamentul de Compozitie Muzicala si Dirijat 

Asistent armonie, poz. 26, candidat: Alexandru Murariu

Curriculum vitae / Fisa standarde / Lista de lucrări

Asistent pian complementar poz. 29, candidat: Luca Toncian 

Curriculum vitae / Fisa standardeLista de lucrări

Conferentiar dirijat, poz. 22, candidat: Mihaela Cesa - Goje 

Curriculum vitae / Fisa standarde / Fisa standarde explicativa / Lista de lucrari

Departamentul de Muzicologie 

Lector engleza, poz. 18, candidat: Denisa Alexandra Ionescu 

Curriculum vitae / Fisa standarde / Lista de lucrari

Lector estetica, poz. 17, candidat: Elena Boanca 

Curriculum vitae / Fisa standarde / Lista de lucrari

Lector estetica, poz. 17, candidat: Iulia Mogosan 

Curriculum vitae / Fisa standarde / Lista de lucrari

Conferentiar management artistic, poz. 11, cadidat: Oana Budoiu - Bălan

Curriculum vitae / Fisa standarde / Lista lucrari

 

Tematica orei de curs

Afişat 31 august ora 9:00

Lector universitar, poz.17, disciplinele: Estetică muzicală, Istoria muzicii, Tehnica cercetării științifice:

     Graţiosul

Conferenţiar universitar, poziţia 12, disciplinele Compoziție coregrafică, Arta actorului Mișcare scenică, Istoria teatrului universal, operei și dansului :

     William Forsythe – Valorificarea stilistică a elementelor baletului clasic în limabjul dansului contemporan

Asistent universitar, poziţia 26, disciplinele: Armonie, Structura discursului muzical, Citire de partituri :

     Răsturnările acordului de septimă al treptei a V-a

Afişat 31 august ora 10:00

Conferențiar universitar, poziția 22, disciplinele: Dirijat cor, Dirijat de cor, Studiul partiturilor corale:

     Elemente de limbaj, de stil și interpretare în opusurile Dies irae din Messa di Requiem de I. Pizzetti și Arhaisme de S. Toduță

Conferențiar universitar, poz.11, disciplinele: Introducere în management artistic, Teorie-solfegiu-dictat:

     Managementul promovării şi vânzării produselor muzicale – limite legislative

Afişat 31 august ora 11:00

Conferențiar universitar, poziția 20, disciplina Instrument Oboi, Interpretare Oboi:

     Repere stilistico-interpretative în creaţia pentru oboi în Clasicism şi Romantism, respectiv W.A. Mozart Concert în Do Major şi R. Schumann-3 Romanţe

Afişat 31 august ora 12:00

Lector universitar, poz.18, disciplinele: Limba engleză, Limba italiană:

     Developing students’ oral skills through genuine materials.

Afişat 31 august ora 12:30

Asistent universitar, poziţia 29, disciplina Pian complementar:

     Soluții tehnice în slujba mijloacelor de expresie și ale stilului muzical în interpretarea lucrărilor:

Ludwig van Beethoven - Sonata op. 10 nr. 1 în do minor, partea I.

George Enescu – Suita pentru pian nr.1, op. 3, ˵În stil vechi”, Preludiu

Afişat 31 august ora 14:00

Lector universitar, poziţia 24, disciplina Muzică de cameră:

Timbralitate şi proporţii sonore, tehnici instrumentale aplicate în realizarea unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului, în formaţii camerale atipice.

Andrew John Kosinski – Trio for Trumpet and Marimba în varianta- Trio pentru Pian, Vioară şi Marimbă

Asistent universitar, poziția 45, disciplina Acompaniament:

A. Mozart Concertul nr. 3 in sol major pentru vioară şi orchestră p. I

Pablo de Sarasate Introducere şi tarantelă

Afişat 31 august ora 15:30

Asistent universitar, poziția 47, disciplina Acompaniament:

 L. van Beethoven Concert pentru vioară şi orchestră în Re major p. III

H. Wieniawski Scherzo-tarantella op. 16

 

Rezultate finale

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi  contractual vacante: 

Secretar institut, facultate (studii superioare) – cod COR 235901, un post, ½ normă (4 ore/zi), în cadrul Secretariatului AMGD, Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Secretar institut, facultate (studii superioare) – cod COR 235901, un post, ½ normă (4 ore/zi), în cadrul Secretariatului AMGD, Facultatea Teoretică

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs posturi vacante de secretar timp parţial 

Calendar concurs posturi vacante de secretar timp parţial 

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de Secretar institut, facultate, studii superioare, normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Secretariatului AMGD.

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs post vacant secretar normă întreagă

Calendar concurs post vacant secretar normă întreagă

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de  Şef Serviciu Creaţie artistică , studii superioare, normă întreagă, durată determinată de un an, în cadrul Centrului de Creaţie Artistică Interart. Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs şef serviciu

Calendar concurs şef serviciu

Rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

 

 Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a salariaţilor Magazin Alexandra şi Nicola Ciprian Laurenţiu  din cadrul Secretariatului AMGD prin transformarea postului din statul de funcții din Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional debutant, gradația 0,  în  Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional III, gradația 0.   

Anunt examen promovare - post Secretar

Borderou proba practică examen promovare


Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  temporar vacant de Bibliotecar, studii superioare, durată determinată de timp (până la data de 14.02.2021 data revenirii pe post a titularei postului), în cadrul Serviciului Bibliotecă.

Anunț post bibliotecar - perioadă determinată

Calendar concurs post bibliotecar durată determinată

Rezultatele selectiei dosarelor - concurs Bibliotecar

 Rezultatele probei scrise concurs Bibliotecar

Rezultatul probei interviu concurs bibliotecar

 Rezultat final concurs bibliotecar

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de Recuziter, studii medii, durată determinată de un an în cadrul Centrului de Creaţie Artistică Interart, Secretariatul Artistic.   

Anunt concurs recuziter - durata determinata

Calendar concurs recuziter - durata determinata

Rezultat selecție dosare

Punctaj proba scrisa - recuziter

Punctaj interviu.pdf

 Rezultate finale recuziter