•  Posturi didactice
  • Posturi auxiliar didactice

În atenţia studenţilor doctoranzi!

  • Facultatea de Interpretare Muzicală, Departamentul de Canto şi ASM

Anunţă refacerea concursului pentru: 4 posturi de Asistent doctorand pe perioadă determinată, disciplina – Canto-lied-oratoriu

Concursul va avea loc pe data de 21 octombrie 2019,

1. Condiții obligatorii pentru înscrierea la concurs
Art. 10. Pentru posturile didactice cu angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar – student doctorand) se va depune adeverința eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat.
Art. 11. Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice este condiționat de îndeplinirea următoarelor condiții:
- deținerea diplomei de licență în domeniul și specializarea conforme disciplinelor din postul scos la concurs (disciplinele din postul scos la concurs trebuie să se regăsească în foaia matricolă sau în diploma supplement);
- deținerea certificatului de absolvire a D.P.P.D. sau a unui document echivalent de atestare a pregătirii didactice.

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic pe durată determinată candidatul întocmește un dosar care cuprinde:
- curriculum vitae al candidatului;
- lista de lucrări și portofoliul de activități/evenimente artistice ale candidatului;
- lista de repertoriu (pentru interpreți)
- adeverința eliberată de Școala Doctorală, în care se precizează anul de studii și anul înmatriculării
la doctorat.

Candidaţii care au depus deja dosare pentru concursul din 27 septembrie sunt rugaţi să depună o cerere pentru a le fi luat în considerare dosarul depus.

Documentele se depun până miercuri, 16 octombrie, orele 10-12, la Secretar şef Roxana Huza, corp A, et. 1, camera 26.

 

Proces verbal

Proces verbal de afisare

Descriere post asistent. drd. Canto

Programare concurs 21.10.2019

Tematica orei de lucrări practice 

Rezultate concurs

 

  • Facultatea de Interpretare Muzicală, Departamentul de Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie scoate la concurs:

1 post de asistent doctorand pe perioadă determinată la disciplinele – Acompaniament
Concursul va avea loc pe data de 14 octombrie, ora 16

1 post de asistent doctorand pe perioadă determinată la disciplinele – Violă
Concursul va avea loc pe data de 14 octombrie, ora 15

1 post de asistent doctorand pe perioadă determinată la disciplinele – Vioară
Concursul va avea loc pe data de 14 octombrie, ora 14

Documentele se depun până miercuri, 9 octombrie, orele 10-12, la Secretar şef Roxana Huza, corp A, et. 1, camera 26.Tematica asist.drd. Vioară
W.A. Mozart – Concertul nr. 5 în La Major pt. vioară şi orchestră, p. I
Fritz Kreisler – Recitativ şi scherzo pt. vioară solo

Tematică asist.drd. Violă
M. Glinka – Sonata pentru violă şi pian
W.A. Mozart – Simfonia concertantă pentru vioară, violă şi orchestră, p. I

Tematică asist.drd. Acompaniament
L.van Beethoven – Concertul pentru vioară şi orchestră în Re Major, p. III
B. Bartok – Dansuri româneşti pentru vioară şi pian

14 octombrie 2019, DICSP, Sala 44

Afişat azi, 12 octombrie 2019, ora 14

 

Metodologie privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice pe durată determinată de către studenții doctoranzi

Condiţii generale de ocupare a posturilor didactice pe perioadă determinată de către asistenţii doctoranzi

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunță organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului care îndeplineşte condiţiile legale necesare promovării din cadrul Serviciului Bibliotecă.

Examenul se va desfăşura  la sediul Academiei Naţionale de Muzică ”Gheorghe Dima” din strada I. C. Brătianu nr. 25, Corp A, parter, în incinta Serviciului Bibliotecă, în data de 29.11.2019 începând cu ora 1100.

Cererea de înscriere la examenul de promovare se depune la Compartimentul Personal-Salarizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului-21.11.2019.

Anunț concurs

 

 Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de Secretar institut, facultate (studii superioare)-2 posturi, o fracţiune de normă de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână, durată nedeterminată, în cadrul Secretariatului ANMGD.

 Anunț concurs

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a salariatei Beldean Andreea-Cristina din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar,(studii superioare), normă întreagă, gradul profesional debutant, gradația 0,  în  Administrator financiar (studii superioare), normă întreagă, gradul profesional III, gradația 0.    

Proba scrisă se va desfăşura în data de 28.10.2019 la sediul Academiei Naţionale de Muzică ”Gheorghe Dima” din str. I. C. Brătianu nr. 25, Corp A, etajul 1, sala nr. 20-sala profesorală, începând cu ora 1100

Anunț concurs promovare

Rezultatul probei scrise

 

Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  temporar vacant de Bibliotecar, studii superioare, normă întreagă, durată determinată, în cadrul Serviciului Bibliotecă.

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 1000-1300

Anunţ concurs post vacant de bibliotecar perioadă determinată

Rezultatul selecției dosarelor

Calendarul desfășurării concursului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise (după contestație)

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi  contractual vacante: 

Secretar institut, facultate (studii superioare) – cod COR 235901, un post, ½ normă (4 ore/zi), în cadrul Secretariatului AMGD, Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Secretar institut, facultate (studii superioare) – cod COR 235901, un post, ½ normă (4 ore/zi), în cadrul Secretariatului AMGD, Facultatea Teoretică

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs posturi vacante de secretar timp parţial 

Calendar concurs posturi vacante de secretar timp parţial 

Rezultatul selecţiei dosarelor - Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Rezultatul probei scrise - Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Rezultatul selecţiei dosarelor -  Facultatea Teoretică

Rezultatul probei scrise - Facultatea Teoretică

Anunţ Proba interviu-concurs secretar normă întreagă şi DÎDFR

Rezultatul probei interviu - Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

Rezultat final - Secretar Departamentul Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de Secretar institut, facultate, studii superioare, normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Secretariatului AMGD.

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs post vacant secretar normă întreagă

Calendar concurs post vacant secretar normă întreagă

Rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

 Anunţ Proba interviu-concurs secretar normă întreagă şi DÎDFR

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  vacant de  Şef Serviciu Creaţie artistică , studii superioare, normă întreagă, durată determinată de un an, în cadrul Centrului de Creaţie Artistică Interart. Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Personal-Salarizare, corpul B, etajul 1, telefon 0264-593.338, zilnic în intervalul orar 900-1200

Anunţ concurs şef serviciu

Calendar concurs şef serviciu

Rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final 

 

 Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a salariaţilor Magazin Alexandra şi Nicola Ciprian Laurenţiu  din cadrul Secretariatului AMGD prin transformarea postului din statul de funcții din Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional debutant, gradația 0,  în  Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional III, gradația 0.   

Anunt examen promovare - post Secretar

Borderou proba practică examen promovare


Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  temporar vacant de Bibliotecar, studii superioare, durată determinată de timp (până la data de 14.02.2021 data revenirii pe post a titularei postului), în cadrul Serviciului Bibliotecă.

Anunț post bibliotecar - perioadă determinată

Calendar concurs post bibliotecar durată determinată

Rezultatele selectiei dosarelor - concurs Bibliotecar

 Rezultatele probei scrise concurs Bibliotecar

Rezultatul probei interviu concurs bibliotecar

 Rezultat final concurs bibliotecar

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de Recuziter, studii medii, durată determinată de un an în cadrul Centrului de Creaţie Artistică Interart, Secretariatul Artistic.   

Anunt concurs recuziter - durata determinata

Calendar concurs recuziter - durata determinata

Rezultat selecție dosare

Punctaj proba scrisa - recuziter

Punctaj interviu.pdf

 Rezultate finale recuziter