•  Posturi didactice
  •  Posturi auxiliar didactic

 Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a salariaţilor Magazin Alexandra şi Nicola Ciprian Laurenţiu  din cadrul Secretariatului AMGD prin transformarea postului din statul de funcții din Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional debutant, gradația 0,  în  Secretar, 1/2 normă, (studii superioare), gradul profesional III, gradația 0.   

Anunt examen promovare - post Secretar

Borderou proba practică examen promovare


Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual  temporar vacant de Bibliotecar, studii superioare, durată determinată de timp (până la data de 14.02.2021 data revenirii pe post a titularei postului), în cadrul Serviciului Bibliotecă.

Anunț post bibliotecar - perioadă determinată

Calendar concurs post bibliotecar durată determinată

Rezultatele selectiei dosarelor - concurs Bibliotecar

 Rezultatele probei scrise concurs Bibliotecar

Rezultatul probei interviu concurs bibliotecar

 Rezultat final concurs bibliotecar

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de Recuziter, studii medii, durată determinată de un an în cadrul Centrului de Creaţie Artistică Interart, Secretariatul Artistic.   

Anunt concurs recuziter - durata determinata

Calendar concurs recuziter - durata determinata

Rezultat selecție dosare

Punctaj proba scrisa - recuziter

Punctaj interviu.pdf

 Rezultate finale recuziter