• Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post  temporar vacant de: " Bibliotecar (studii superioare)", durată determinată (până la data de 20.03.2019, data revenirii pe post a titularului), la  Serviciul Bibliotecă.   

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului pot fi accesatate aici .

 

Calendarul concursului:

01.11.2017 - până la ora 13 - Depunerea dosarelor candidaților

02.11.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

02.11.2017 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

03.11.2011 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

03.11.2017 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor 

08.11.2017 - ora 10 - Proba scrisă 

08.11.2017 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

09.11.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

09.11.2017 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

10.11.2017 - ora 10 - Interviul 

10.11.2017 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

13.11.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

13.11.2017 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

14.11.2017 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale 

 

 

 

 

24 Octombrie 2017 - 08:00