• Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post  vacant de: " Bibliotecar (studii superioare)", durată nedeterminată, la  Serviciul Bibliotecă.   

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului sunt disponibile mai jos in format PDF.

Calendarul concursului:

24.10.2017 - până la ora 13 - Depunerea dosarelor candidaților

25.10.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

25.10.2017 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

31.10.2017 - ora 10 - Proba scrisă 

01.11.2017 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

03.11.2017 - ora 10 - Interviul 

03.11.2017 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

07.11.2017 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale 

 

Conditii de participare

Calendar concurs

Bibliografie

 

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post temporar vacant de: " Bibliotecar (studii superioare)", durată determinată ( până la data de 20.03.2019, data revenirii pe post a titularului),la  Serviciul Bibliotecă.   

  Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, sunt disponibile mai jos in format PDF.

   

  Calendarul concursului:

  17.10.2017 - Depunerea dosarelor candidaților

  18.10.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

  18.10.2017 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

  24.10.2017 - ora 10 - Proba scrisă 

  25.10.2017 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

  30.10.2017 - ora 10 - Interviul 

  30.10.2017 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

  02.11.2017 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale 

   

  Conditii de participare

  Calendar concurs

  Bibliografie

   

 

 

 

 

09 Octombrie 2017 - 07:00