• Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea Teoretică

Facultatea de Interpretare Muzicală

Studiile universitare de Masterat asigură aprofundarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează prin Facultatea de Interpretare Muzicală următoarele programe de studii universitare de masterat:

Masterat în arte - Muzică, specializarea Interpretare muzicală :

  1. Instrumente cu coarde 
  2. Instrumente de suflat și percuție 
  3. Pian - orgă
  4. Canto

 Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

 

 Masterat în arte - Muzică, specializarea Artele Spectacolului Muzical:

  1. Regie teatru muzical 
  2. Regie coregrafică
  3. Pedagogie coregrafică - coreologie
       

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

 Absolvenţii cu diplomă de master care au parcurs şi modulul 2 DPPD pot accede în învăţământul liceal şi universitar.

 

Planuri de învățământ: 

Interpretare muzicală

Artele spectacolului muzical

 

 

Facultatea Teoretică

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează prin Facultatea Teoretică următoarele programe de studii universitare de masterat:

A. Pedagogie muzicală / Artă muzicală

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

B. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

 

Absolvenţii cu diplomă de master care au parcurs şi modulul 2 DPPD pot accede în învăţământul liceal şi universitar.

 

Planuri de învăţământ: 

Pedagogie muzicală / Artă muzicală

Musical Art - limba engleză IFR

Compoziție, Muzicologie, Dirijat

Regulament sustinere disertatie FT 2017