• Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea Teoretică

Facultatea de Interpretare Muzicală

Studiile universitare de Masterat asigură aprofundarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează prin Facultatea de Interpretare Muzicală următoarele programe de studii universitare de masterat:

A. Interpretare muzicală - Instrumente
        a. Instrumente cu coarde
        b. Instrumente de suflat
        c. Instrumente de percuţie
        d. Instrumente cu claviatură

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

B. Interpretare muzicală - Canto

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

C. Artele spectacolului muzical
        a. Regie de teatru muzical
        b. Regie coregrafică
        c. Pedagogie coregrafică

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

 

Absolvenţii cu diplomă de master care au parcurs şi modulul 2 DPPD pot accede în învăţământul liceal şi universitar.

 

 

Facultatea Teoretică

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează prin Facultatea Teoretică următoarele programe de studii universitare de masterat:

A. Pedagogie muzicală / Artă muzicală

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

B. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

 

Absolvenţii cu diplomă de master care au parcurs şi modulul 2 DPPD pot accede în învăţământul liceal şi universitar.

 

Planuri de învăţământ:  Pedagogie muzicală / Artă muzicală ,  Compoziţie, Muzicologie, Dirijat

Regulament sustinere disertatie FT 2017