• Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea Teoretică
  • Extensia Piatra-Neamț

Facultatea de Interpretare Muzicală

Facultatea de Interpretare Muzicală asigură pregătirea artistică a studenţilor în domeniile interpretării instrumentale şi vocale, al regiei spectacolului muzical precum şi al regiei şi pedagogiei coregrafice.

Facultatea de Interpretare Muzicală are în structură trei departamente:
- Departamentul de Instrumente cu coarde, de suflat şi percuţie
- Departamentul de Instrumente cu claviatură şi ansambluri instrumentale
- Departamentul de Canto şi Artele spectacolului muzical

 

Specializări (programe de studii):

A. Interpretare muzicală - Instrumente
- Instrumente cu coarde (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, harpă); de suflat si percuţie (flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, saxofon, percuţie)
- Instrumente cu claviatură (pian, orgă, clavecin)

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: instrumentist de orchestră sau de formaţie camerală, solist instrumentist, pianist acompaniator, corepetitor, profesor de instrument în învăţământul vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, referent muzical.


B. Interpretare muzicală - Canto

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: solist vocal, corist profesionist. instructor muzică vocală, referent muzical.


C. Artele spectacolului muzical

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: regizor artistic, regizor tehnic, scenarist, coregraf, balerin, dansator.

 

Planuri de învăţământ:  

Interpretare muzicală - Instrumente

Interpretare muzicală - Canto /  Artele spectacolului muzical

Regulamentul examenului de finalizare a studiilor de licenţă

 

Facultatea Teoretică

Direcţiile specifice de cercetare ale Facultăţii Teoretice sunt: Compoziţie (creaţia muzicală), Dirijat (interpretarea muzicală), Muzicologie (cercetarea muzicologică), Educaţie şi didactică muzicală, Tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul muzical, Folclor.

Facultatea Teoretică are în structură două departamente:
 - Departamentul de compoziţie muzicală şi dirijat
 - Departamentul de muzicologie

 

Specializări (programe de studii):

A. Compoziţie

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: compozitor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar si gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare.


B. Muzicologie

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: muzicolog, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil.

C. Dirijat

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: dirijor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil.

D. Muzică

Studii universitare de licenţă - 3 ani, cursuri de zi, 180 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: dirijor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil (cu condiţia absolvirii cursului de biblioteconomie).

 E. Muzică (în limba engleză)

Studii universitare de licenţă – 3 ani, cursuri de zi, 180 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: dirijor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil (cu condiţia absolvirii cursului de biblioteconomie).

 

Planuri de învăţământ:

Compoziție Muzicologie  Dirijat

Muzică  

Muzică - limba engleză

Regulament licență 2019

Extensia Piatra-Neamț

Extensia Piatra-Neamţ, structura instituţională a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează studii universitare de licenţă recunoscute la nivel european (specializări: Pedagogie muzicală /Interpretare muzicală). Funcţionarea sub auspiciile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca conferă Extensiei Piatra-Neamţ autoritate în peisajul învăţământului universitar muzical românesc. Absolvenţii Extensiei Piatra-Neamţ beneficiază de diplomă de licenţă compatibilă pe plan naţional şi internaţional. Programele de studiu conţin module opţionale menite să favorizeze integrarea socio-profesională a absolvenţilor, prin calificări asociate calificării de bază: profesor de muzică/instrument/canto, instrument/cânt popular, informatică muzicală, jazz instrument/voce. Corpul profesoral selecţionat cu exigenţă asigură un învăţământ de înalt nivel academic; ataşamentul la valorile culturii, conştiinţa lucrului bine făcut, sunt condiţii oferite, dar şi solicitate studenţilor.

Dotări: Bibliotecă cu sală de lectură; Fonotecă (videotecă cu sală de audiţii, vizionări şi laborator multimedia); Studio de înregistrare şi procesare audio-video; Laborator de informatică cu acces permanent la Internet; Sală de pregătire fizică, dotată cu echipament de forţă şi întreţinere fizică. Spaţiile de cazare aflate în incinta Filialei oferă studenţilor un număr de 30 de locuri.

Stagiunea artistică a Extensiei Piatra-Neamţ, „Vacanţele Muzicale la Piatra-Neamţ”, cursurile de măiestrie, participarea în ansamblurile Extensiei (Corul de cameră, Orchestra de cameră, Ansamblul de muzică tradiţională Icoane Moldave, Ansamblul de percuţie, Ansamblul de jazz) sau individual, în proiectele culturale naţionale şi internaţionale ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, oferă studenţilor Filialei Piatra-Neamţ un climat favorabil afirmării performanţei profesionale. Bogăţia tradiţiilor culturale şi istorice ale Neamţului, frumuseţea locurilor şi oamenilor vin să desăvârşească acest climat.

Planuri de învățământ: 

Muzică

Interpretare muzicală (instrument)

Interpretare muzicală (canto)

 

Regulament de susținere a examenului de licență: 

Facultatea teoretică

Facultatea de interpretare muzicală