Laboratoare de cercetare


Laboratoarele de cercetare se constituie ca și structuri de cercetare în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în vederea concentrării eforturilor de cercetare din domeniul muzical. Acestea își propun și susținerea unor activități artistice și educative, cu impact asupra  comunității locale.

Sediul din Cluj a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” are în componență următoarele laboratoare:

- Laborator de artele spectacolului

- Laborator de procesare, cercetare și valorificare a folclorului muzical din Transilvania

- Laborator de compoziţie asistată pe calculator

- Laborator de muzicologie

- Laborator de didactică

- Laborator de dirijat coral

- Laborator de înregistrare şi procesare audio-video

- Laborator e-learning

- Laborator de informatică

- Laborator de creaţie şi interpretare

- Laborator de muzică barocă

- Laborator de muzică experimentală-creaţie şi interpretare

 

Filiala de la Piatra Neamț a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” are în componență următoarele laboratoare:

- Laborator de înregistrare şi procesare audio-video

- Laborator de procesare, cercetare și valorificare a folclorului muzical zona Moldova

- Laborator de jazz

- Laborator de creaţie şi interpretare

- Laborator multimedia

- Laborator de informatică