• Scurt Istoric
  • Doctor Honoris Causa
  • Rectorii Academiei

Scurt Istoric

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 1919, ca instituţie de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învăţământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii Românii postbelice. Învăţământul artistic instituţionalizat din Cluj datează însă din 1819, an în care a fost înfiinţat Conservatorul Maghiar de Muzică, unde cursurile s-au desfăşurat în limbile germană şi maghiară. ÎnfiinţareaConservatorului de Muzică şi Artă Dramatică a inaugurat etapa modernă a învăţământului superior muzical din Transilvania. Conservatorul şi-a deschis cursurile cu următoarele catedre: Teorie şi solfegii, Armonie, Contrapunct-compoziţie, Canto, Pian, Vioară, Violoncel, Dicţiune şi declamaţie. Ulterior au fost introduce şi alte discipline: Solfegiu, Contrabas, Instrumente de suflat (corn, trombon, trompetă şi fagot), Teoria instrumentelor, Teoria formelor muzicale, Estetică, Istoria muzicii, Muzică de cameră, Acustică, Orchestră. În anul 1922 s-a înfiinţat o secţie pentru pregătirea profesorilor de muzică, devenită facultate începând cu anul 1933.

Printre profesorii care au contribuit la renumele instituţiei se numără personalităţi de marcă ale creaţiei şi interpretării muzicale, ca şi ale muzicologiei româneşti – între aceştia, doi membri ai Academiei Române: compozitorii Sigismund Toduţă şi Cornel Ţăranu. Studiile doctorale în muzică şi înaltul titlu de Doctor în Muzicologie au fost fondate în România tocmai la Conservatorul de Muzică clujean, deja în anul 1971, prin contribuţia hotărâtoare a amintitului Sigismund Toduţă, mulţi dintre cei mai valoroşi muzicieni din toate centrele ţării se mândresc cu titlul de Doctor obţinut la Cluj.

Odată cu schimbările politice declanşate de evenimentele din decembrie 1989, a devenit posibilă şi în spaţiul academic românesc stabilirea de relaţii internaţionale în cadrul programelor TEMPUS, ERASMUS, LONG LIFE LEARNING, DAAD, FULLBRIGHT. Acestea au căpătat o nouă dimensiune după aderarea României la Uniunea Europeană.

 După instituirea în anul 1992 a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", printre cei care au acceptat acest titlu se numără personalităţi marcante ale vieţii muzicale româneşti şi mondiale, precum Mariana Nicolesco, Iannis Xenakis, György Kurtág, Krzysztof Penderecki, Yehudi Menuhin, Robert Levin, Christoph Bossert, Pascal Bentoiu, Ştefan Niculescu, David Ohanesian, Ioan Hollender, şi alte nume ilustre ce dovedesc încă o dată prestigiul de care se bucură instituţia noastră.

Doctor Honoris Causa

IANNIS XENAKIS (1993)

ERICH BERGEL (1993)

ROMAN VLAD (1994)

MARIN CONSTANTIN (1994)

CHRISTFRIED BRÖDEL (1994)

REMUS TZINCOCA (1994)

IOAN HOLENDER (1994)

EMILIA PETRESCU (1994)

ANTON ROSSBACH (1995)

DEMETRIUS POPP (1995)

NICOLA DEBELIC (1996)

MARIANA NICOLESCO (1996)

HARTMUT KOSCHYK (1996)

EGMONT FEUERABENDT (1997)

GHENADIE CIOBANU (1997)

CONSTANTIN RUSNAC (1997)

KURT MILD (1997)

YEHUDI MENUHIN (1998)

LIVIU COMES (1998)

DAVID OHANESIAN (1999)

LUCIA STĂNESCU (1999)

OTTO KOLLERITSCH (1999)

KRZYSZTOF PENDERECKI (1999)

RAOUL ŞORBAN (1999)

IONEL PANTEA (2000)

VIRGINIA ZEANI (2000)

DIETER ACKER (2000)

LYA HUBIC (2001)

PASCAL BENTOIU (2001)

ŞTEFAN NICULESCU (2002)

SHERBAN LUPU (2002)

SISSY THAMMER (2002)

DANIEL FUETER (2003)

CHRISTOPH BOSSERT (2003)

SEBASTIAN BARBU BUCUR (2005)

TUDOR JARDA (2007)

OCTAVIAN LAZĂR COSMA (2008)

DUMITRU FĂRCAŞ (2008)

GYÖRGY KURTÁG (2008)

ILEANA SZENIK (2008)

ROBERT LEVIN (2009)

VIORICA CORTEZ (2010)

RAY JACKENDOFF (2011)

EMIL SIMON (2011)

PETRE SBÂRCEA (2012)

COSTIN MIEREANU (2012)

LUIZA PETROV (2012)

PETER MARIO KATONA (2012)

GREGORIOS STATHIS (2012)

CRISTIAN MANDEAL (2012)

LAWRENCE FOSTER (2013)

ŞTEFAN ANGI (2013)

MARIA SLĂTINARU-NISTOR 2014)

ANGELA GHEORGHIU (2014)

VIOREL MUNTEANU (2014)

CHRISTOPH MEYER (2014)

NICHOLAS COOK (2015)

JOHN EDWARD HASSE (2015)

ALEXANDER MÜLLENBACH (2015)

ORBAN GYÖRGY (2015)

JOSÉ CARRERAS (2015)

EERO AARNE PEKKA TARASTI (2016)

ION PISO (2016)

VALENTINA SANDU-DEDIU (2018)

KALEVI AHO (2018)

AGUSTIN FERNANDEZ (2018)

Rectorii Academiei

Gheorghe Dima                   

1919 – 1925

Augustin Bena                    

1925 – 1940

Gheorghe Simonis               

1940 – 1942

Sabin Drăgoi                       

1942 – 1945

George Pavel                       

1945 – 1947

Mihai Andreescu Skeletty      

1947 – 1948

Raoul Sorban                      

1948 – 1949

Aurel Ciupe                         

1949 – 1950

Maximilian Eisikovits             

1950 – 1952

Mihai Chiorean                     

1953 – 1962

Sigismund Toduță                

1962 – 1965

Liviu Comes                        

1965 – 1970

Romeo Ghircoiașu                

1970 – 1976

Liana-Rodica Pop                 

1976 – 1984

Ninuca Pop                          

1984 – 1990

Alexandru Fărcaș                 

1990 – 2000

Aurel Marc                           

2000 – 2008

Adrian Pop                          

2008 – 2012

Vasile Jucan                        

2012 - prezent