Academia de Muzică “Gheorghe Dima” organizează în perioada 13-14-15 septembrie concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2017 (cu înscrieri în data de 11 sept. 2017).

Facultatea de Interpretare Muzicală organizează concurs de admitere în sesiunea septembrie 2017 pentru programul de studii Interpretare Muzicală (4 ani, curs de zi), pentru următoarele specializări:

LOCURI BUGETATE:
Instrumente cu coarde : 1 loc spec. Vioară / 1 loc spec. Violoncel
Instrumente de suflat: 1 loc spec. Corn / 1 loc spec.Tubă


În cazul în care nu se vor ocupa locurile mai sus anunţate, sunt aşteptaţi candidaţi de la toate instrumentele. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea mediilor.       

Comisia centrală de admitere

31 Iulie 2017 - 15:00