• Carta Studentului Erasmus
 • Datele limită pentru aplicații
 • Documente și formulare
 • Alocare mobilități outgoing
 • Comisii de selecție
 • Universități partenere
 • Echipa Erasmus Plus

Carta Studentului Erasmus

Erasmus Policy Statement

This Charter highlights your rights and obligations and tells you what you can expect from your sending and receiving organisations at each step of your Erasmus experience.

 • Higher education institutions participating in Erasmus have committed themselves to respect the principles of the Erasmus Charter for Higher Education to facilitate, support and recognise your experience abroad. 
 • On your side, you commit yourself to respect the rules and obligations of the Erasmus Grant Agreement that you have signed with your sending institution.
 • The Erasmus Student and Alumni Association (ESAA) offers you a range of services to support you before, during and after your experience abroad.
 • Once you have been selected as an Erasmus student, you are entitled to receive guidance regarding the partner institutions or enterprises where you can spend your mobility period and the activities that you can undertake there.
 • You have the right to receive information on the grading system used by your receiving institution, as well as information on obtaining insurance and finding housing, and securing a visa (if required). You can find the relevant contact points and information sources in the inter-institutional agreement signed between your sending and receiving institutions.
 • You will sign a Grant Agreement (even if you do not receive financial support from EU funds). If you are enrolled in a higher education institution located in a Programme Country, you will sign the Grant Agreement with your sending institution. If you are enrolled in a higher education institution located in a Partner Country, you may sign it with your sending or receiving institution, depending on the agreed arrangements. In addition, you will sign a Learning Agreement with your sending and receiving institution / enterprise. Thorough preparation of your Learning Agreement is crucial for the success of your mobility experience and to ensure recognition of your mobility period. It sets out the details of your planned activities abroad (including the credits to be earned and that will count towards your home degree).
 • After you have been selected, you will undergo an on-line language assessment(provided this is available in your main language of instruction / work abroad) that will allow your sending institution to offer you the most appropriate language support, if required. You should take full advantage of this support to improve your language skills to the level recommended by your receiving institution.
 • You should take full advantage of all the learning opportunities available at the receiving institution / enterprise, while respecting its rules and regulations, and endeavour to perform to the best of your ability in all relevant examinations or other forms of assessment.
 • Your receiving institution / enterprise commits itself to treat you in the same way as its home students / employees and you should make all the necessary efforts to fit into your new environment.
 • You could benefit from networks of mentors and buddies where available at your receiving institution / enterprise.
 • Your receiving institution will not ask you to pay fees for tuition, registration, examinations or for access to laboratory and library facilities during your mobility period. Nevertheless, you may be charged a small fee on the same basis as local students for costs such as insurance, student unions and the use of study-related materials or equipment.
 • Your student grant or student loan from your home country must be maintained while you are abroad.
 • You can request changes to the Learning Agreement only in exceptional circumstances and within the deadline decided by your sending and receiving institutions. You must ensure that these changes are validated by both the sending and receiving institutions / enterprise within a two-week period after the request has been submitted and keep copies of their approval. Any request to extend the duration of the mobility period must be submitted at least one month before the end of the originally planned period.

III. After your mobility period

 • In accordance with your Learning Agreement, you are entitled to receive full academic recognition from your sending institution for activities that you have completed satisfactorily during your mobility period.

-      If you are studying abroad, within five weeks of the publication of your results, your receiving institution will send a Transcript of Records to you and to your sending institution, showing your credits and grades achieved. Upon receipt of your Transcript of Records, your sending institution will provide you with complete information on the recognition of your achievements. If you are enrolled in a higher education institution located in a Programme Country, the recognised components (e.g. courses) will appear in your Diploma Supplement.  

-      If you are doing a traineeship[1], your enterprise will give you a Traineeship Certificate summarising the tasks carried out and an evaluation. Your sending institution will also give you a Transcript of Records, if this forms part of your Learning Agreement. If the traineeship was not part of the curriculum but you are enrolled in a higher education institution located in a Programme Country, the mobility period will be recorded in your Diploma Supplement and - if you wish - in your Europass Mobility Document. If you are a recent graduate from an institution located in a Programme Country, you are encouraged to request the Europass Mobility Document.

 • You should undergo an on-line language assessment, if available in your main language of instruction / work abroad, to monitor linguistic progress during your mobility.
 • You must fill in a questionnaire to provide feedback on your Erasmus mobility period to your sending and receiving institution, to the relevant National Agencies and to the European Commission.
 • You are encouraged to share your mobility experience with your friends, fellow students, staff in your institution, journalists etc. to let other people benefit from your experience, including young people.

If you encounter a problem:

-        You should identify the problem clearly and check your rights and obligations under your Grant Agreement.

-        There are a number of people working in your sending and receiving institutions whose role is to help Erasmus students. Depending on the nature of the problem and the time it occurs, the contact person or the responsible person at your sending or receiving institution (or receiving enterprise in case of a traineeship) will be able to help you. Their names and contact details are specified in your Learning Agreement.

-        Use the formal appeal procedures in your sending institution if necessary.

-        If your sending or receiving institution fails to fulfil the obligations outlined in the Erasmus Charter for Higher Education or in your Grant Agreement, you can contact the relevant National Agency.

 

Find out more:

ec.europa.eu/erasmus-plus

 

Or join the conversation on social media

Erasmus

‘ErasmusPlus

 

Datele limită pentru aplicații

"Termenul pentru transmiterea cererilor Erasmus aferente anului univ. 2018-2019 (cadre didactice si personal administrativ) este 30 septembrie 2018"

DEADLINE APLICAȚII: 22.02.2018

Înscrierile Erasmus Plus se fac pe toată perioada anului universitar ținându-se cont de următoarele date limită:

-          mobilități care se vor desfășura în primul semestru al anului universitar următor

 etapa I - 22 februarie a.c.

 

-          mobilități care se vor desfășura în al doilea semestru al anului universitar următor

 etapa II - 15 octombrie a.c.

 

Evaluările se finalizează în maximum 30 zile de la termenele menţionate mai sus, cu drept de contestație de două zile lucrătoare de la momentul afișării rezultatelor. Toate cererile vor fi evaluate, ierarhizate și finanțate în limita fondurilor disponibile la nivel instituțional.

Atenție! Există instituții de învățământ universitar din străinătate care fac doar o singură etapă de selecție pentru întregul an universitar, așadar este necesar să fiți atenți și să urmăriți informațiile apărute pe site-urile universităților.

            Rezultatele evaluărilor vor fi afișate pe site-ul instituției.

 

 

Documente și formulare

NOTE:

 • alocare mobilități: vă rugăm să consultați „Dispoziția Rectorului” pentru numărul de locuri/an universitar/facultate-departament
 • dosarele se transmit doar in format electronic (scanat) la adresa  erasmusplus@amgd.ro

 

Tip SMS – Mobilități studenți pentru stagii de studiu          

Fisă de înscriere – SMS (descărcați)

 • Foaie matricolă eliberată de conducerea facultății (cu situația școlară actualizată)
 • Curriculum Vitae în format Europass
 • Scrisoare de intenție semnată și datată
 • Scrisoari de recomandare semnate și datate (minim 2)
 • Portofoliu de prezentare (diplome, articole de presă, cronici, dosare de muzicologie, compoziții sau alte materiale relevante pentru candidat)
 • (opțional) – acord din partea instituției gazdă (scrisoare/mail de accept)

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Sunt considerați eligibili studenții integraliști, cu media generală de minimum 7.50, înmatriculați la studii universitare cu frecvență, care au desfășurat cel puțin un an de studiu în AMGD.

-          toate documentele pentru înscriere se vor scana într-un singur fişier alb-negru pdf. care nu va depăși 25 MB/candidat; fișierul se va trimite la adresa erasmusplus@amgd.ro; fișierul va purta numele și prenumele candidatului (ex: Moldovan Ioan_studiu.pdf)

-          constituie un avantaj contactarea instituției partenere înaintea sesiunii de selecție și obținerea unui răspuns favorabil din partea profesorului de specialitate (instrument, canto, compoziţie, muzicologie, etc)

-          un student poate solicita o singură bursă de studiu de maximum 12 luni pe parcursul unui ciclu universitar și poate cumula maximum trei deplasări pe parcursul studiilor, după cum urmează:

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor de licență,

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor de masterat,

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor doctorale

(numărul de mobilități nu are caracter reportabil; mobilitățile trebuie să înceapă și să se încheie în același an universitar)     

 

Tip SMP – Mobilități studenți pentru stagii de practică

Fișă de înscriere – SMP (descărcați)

 • Foaie matricolă eliberată de conducerea facultății (cu situația școlară actualizată
 • Curriculum Vitae
 • Scrisoare de intenție semnată și datată
 • Scrisori de recomandare semnate și datate (minim2)
 • (opțional) – acord din partea instituției gazdă (scrisoare/mail de accept)

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Mobilitățile de practică se pot desfășura în orice instituție de profil cu personalitate juridică din afara țării (filarmonici, opere, centre culturale, societăți culturale, universități etc.)

-          sunt considerați eligibili studenții integraliști, cu media generală de minimum 7.50, înmatriculați la studii universitare cu frecvență.

-          toate documentele pentru înscriere se vor scana într-un singur fişier alb-negru pdf. Care nu va depăși 25 MB/candidat; fișierul se va trimite la adresa erasmusplus@amgd.ro; fișierul va purta numele și prenumele candidatului (ex: Moldovan Ioan_practica.pdf).

-          un student poate solicita o singură bursă de practică de maximum 12 luni pe parcursul unui ciclu universitar și poate acumula maximum de trei deplasări pentru practică, după cum urmează:

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor de licență,

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor de masterat,

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor doctorale

(numărul de mobilități nu are caracter reportabil; un student poate realiza consecutiv 1 mobilitate de studiu 1 mobilitate de practică cu condiția ca perioada totală petrecută în străinătate să nu fie mai mare de 12 luni/ciclu de studii)

 

Tip STA – Mobilități cadre didactice pentru stagii de predare 

Fișă de înscriere – STA (descărcați)

-          Mobility Agreement for Teaching - (descărcați Formular pentru mobilități de predare)

-          (opțional) - invitație din partea instituției gazdă

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Sunt considerate eligibile cadrele didactice titulare în AMGD

-          Au prioritate candidații cu cel mai mic număr de mobilități Erasmus/Erasmus realizate până în prezent

-          Constituie un avantaj prezentarea invitației din partea instituției gazdă

-          Documentele se trimit exclusiv electronic la adresa erasmusplus@amgd.ro

-          În limita fondurilor disponibile se pot finanța maximum două mobilități STA/an universitar.

 

Tip STT – Mobilități cadre didactice și personal administrativ pentru stagii de formare:

-          Fișă de înscriere – STT (descărcați) 

-          Mobility Agreement for Training - (descărcați Formular pentru mobilități de formare)

-          (opțional) – invitație din partea instituției gazdă

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Sunt considerate eligibile cadrele didactice titulare și personalul administrativ angajat în AMGD cu contract pe perioadă nedeterminată.

-          Au prioritate candidații cu cel mai mic număr de mobilități Erasmus/Erasmus finanțate până în prezent

-          Constituie un avantaj prezentarea invitației din partea instituției gazdă

-          Documentele se trimit exclusiv electronic la erasmusplus@amgd.ro

-          În limita fondurilor disponibile se pot finanța maximum două mobilități STT/an universitar sau oricare dintre următoarele combinații: 1 STA 1 STA, 1 STT 1 STA, 1 STT 1 STT

 

Anexe la contractul financiar pentru mobilități studențești

Anexa I - Learning Agreement for studies

Ghid pentru completarea Anexei I

Axena II (doar pentru mobilitățile de practică) - Learning Agreement for traineeship

Ghid pentru completarea Anexei II

Anexa III - Carta Studentului Erasmus

 

Anexe la contractul financiar pentru profesori și personal administrativ - mobilităţi de predare/formare Erasmus PLUS

Formular pentru mobilități de predare

Formular pentru mobilități de formare

Planuri de lucru - cerinţe minime

Model Scrisoare de confirmare a stagiului Erasmus - mobilităţi de predare

Model Scrisoare de confirmare a stagiului Erasmus - mobilităţi de formare

Comisii de selecție

Facultatea Teoretică

-          Prof.univ.dr. Elena Chircev

-          Conf.univ.dr. Cristian Bence

-          Lect.univ.dr. Lucian Ghișa

SUPLEANȚI: Conf.univ.dr. Ciprian Para, Conf.univ.dr. Șerban Marcu

Facultatea de Interpretare

-          Prof.univ.dr. Alexandru Marc

-          Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu

-          Lect.univ.dr. Liviu Deac

SUPLEANȚI: Conf.univ.dr. Iulia Suciu, Conf.univ.dr. Constantin Andrei

Școala Doctorală

-          Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț

-          Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

SUPLEANT: Conf.univ.dr. Anca Mihuț

Extensia Piatra Neamț:

-          Conf.univ.dr. Constantin Andrei

-          Conf.univ.dr. Ildika Kallo

SUPLEANȚI: Lect. univ.dr. Gabriela Pepelea, Lect. univ.dr. Adela Țârc

Departamente Suport și Unități Auxiliare:

-          Prof.univ.dr. Veronica Negreanu

-          Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț

SUPLEANT: Lect.univ.dr. Oana Balan

Departamente Administrative:

-          Ing.Răzvan Bîțu

-          Ec.Anca Pugna

SUPLEANT: Ec.Carmen Chichișan

 

Universități partenere

Echipa Erasmus Plus

Responsabil Recunoaștere Perioade de Studii și Practică Erasmus : Prof.univ.dr. Veronica Negreanu (prorector) - veranegreanu@yahoo.com, (004) 0852360

Coordonator Erasmus : Lect.univ.dr. Oana Balan (director Relații Externe) - oana.balan@amgd.ro, (004) 0742011190

Responsabil Financiar: Ec.Carmen Chichișan - chichisanc2000@yahoo.com (004) 0745547277