• Informații publice
 • Organigrama
 • Carta Universității
 • Metodologii/Proceduri
 • Legislație
 • Regulamente
 • Rapoarte
 • Declarații de avere
 • Alegeri
 • Achiziții

Informații publice

Dreptul constituţional al accesului la informaţiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001. Conform acesteia, orice cetățean are dreptul de a cere autorităţilor acest gen de informaţii, acestora din urmă revenindu-le obligaţia expresă de a le pune la dispoziţie fie din oficiu, fie pe baza unei cereri. Se consideră informaţii de interes public orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

Formulare de solicitare de informatii de interes public

Acord prelucrare date

MEC - anonimizare nume

Referendum 2011

Lista documentelor de interes public

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii

Memorandum privind Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public

Adresa MENCS - Informare ambasada Rep. Azerbaijan

Contract colectiv de muncă

Transparență venituri la 31.03.2020

Transparență venituri la 30.09.2019

Transparență venituri la 31.03.2019

Buget de venituri și cheltuieli 2020

Buget de venituri și cheltuieli 2019

Buget de venituri și cheltuieli 2018

Bilanț la data de 31.12.2018

Bilanț la data de 31.12.2017

 

 

! ANUNȚ - VOUCHERE DE VACANȚĂ 2020! 

Conform O.U.G nr. 35/26.03.2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul COVID-19, se prevede că perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă emise în perioada martie 2019-decembrie 2019, se prelungeşte până în data de 31 mai 2021.  

Anunţ privind acordarea voucherelor de vacanţă anul 2020

Alimentarea voucherelor vacanta 2020

 

Acord de mediu privind etajare si extindere cladire str. Bucium FN - Sediul Nou al Academiei 

 Anunt Ziar Faclia

Anunt public privind extindere si etajare cladire str. Bucium FN - Sediul Nou al Academiei 

 Anunț public

 

 Modificarea denumirii instituţiei din Academia de Muzică Gheorghe Dima în Academia Naţională de Muzică Gheorghe Dima.

HG 707 din 17.09.2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 795 din 01 octombrie 2019 

 

Organigrama

Metodologii/Proceduri

METODOLOGIE / ANEXĂ Regulamentul pentru desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor online, STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI MASTERAT - Facultatea de Interpretare Muzicală

METODOLOGIE de susținere a examenului de LICENȚĂ pe durata menținerii măsurilor de distanțarea socială, în sesiunea iulie/septembrie 2020 - Facultatea Teoretică

METODOLOGIE de susținere a examenului de DISERTAȚIE pe durata menținerii măsurilor de distanțarea socială, în sesiunea iulie/septembrie 2020 - Facultatea Teoretică

METODOLOGIA privind modalitatea desemnării/alegerii membrilor Consiliului pentru studii universitare de doctorat şi organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD)

PROCEDURI DE LUCRU pentru desfășurarea online a presusținerilor și susținerilor TEZELOR DE DOCTORAT pe durata stării de urgență declarate la 16.03.2020 și a menținerii restricțiilor de socializare

PROCEDURA de solicitare a muncii suplimentare și de acordare a zilelor/orelor libere aferente

PROCEDURI DE LUCRU pentru desfășurarea online a activităților didactice pe durata stării de urgență declarate la 16.03.2020

METODOLOGIE pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice în Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

METODOLOGIA privind recunoaşterea automată de către Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca (ANMGD) a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

METODOLOGIE privind recunoașterea automată de către Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca (ANMGD), a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

METODOLOGIE privind recunoaşterea de către Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în muzică obţinute în străinătate-

METODOLOGIE teze de abilitare

Regulamente

 1.  Manual de calitate AMGD
 2. Regulamentul pentru alegerea membrilor, structurilor si functii
 3. Regulament auditor public intern
 4. Regulament bibliotecă 2019-2020
 5. Regulamente de acordare a burselor 2017-2018
 6. Regulament camin 2018.
 7. Regulament cercetare 2018
 8. Regulament consiliu științific 2018
 9. Regulament de funcţionare CICOC
 10. Regulament DIDFR
 11. Regulament DSPP
 12. Regulament ECTS AMGD
 13. Regulament ed. fizică
 14. Regulament evaluare periodică cadre didactice AMGD
 15. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor AMGD 
 16. Regulament iniţiere evaluare prog. studiu
 17. Regulament intern AMGD
 18. Regulament metodologie alegeri
 19. Regulament ocupare posturi de către CDA
 20. Regulament organizare masterat AMGD
 21. Regulament practică artistică AMGD
 22.  Regulament practică artistică FMPN
 23.  Regulament practică artistică FIM
 24. Regulament practica artistica FT 2018 - 2019
 25. Regulament privind regimul actelor de studii 2018
 26. Regulament Senat
 27. Regulament transfer
 28. Regulament CEAC
 29. Codul etic al AMGD
 30. Regulamentul comisiei de etică
 31. Ghidul studentului
 32. Regulament Secretariat 
 33. Regulament Studio de concerte
 34. Regulament activitate profesională studenți FIM 2018 - 2019
 35. Regulament activitate profesionala stud FT 2018 - 2019
 36. Regulament admitere doctorat 2020
 37. Regulament alegeri reprezentanti studenti
 38. Regulament sustinere disertație FT 2020
 39. Regulament Facultatea de Interpretare Muzicală 2017
 40. Regulament Comisie Monitorizare
 41. Regulament Organizare Facultatea Teoretica
 42. Regulament Departament Proiecte 2018
 43. Regulament Extensia Piatra Neamt
 44. Regulament Functionare Compartiment Juridic
 45. Regulament Relatii Externe
 46. Regulament ierarhizare locuri bugetate FIM
 47. Regulament editura Media Musica
 48. Regulament secretariat artistic
 49. Regulament formare continuă profesori
 50. Codul etic al cercetatorului AMGD
 51. Regulament licenta Facultatea Teoretică 2020
 52. Regulament susținere examen de licență Facultatea de Interpretare Muzicală 2020
 53. Regulation of the Dissertation Exam
 54. Regulament IOSUD
 55. Regulamentul Școlii Doctorale
 56. Regulament ierarhizare locuri bugetate FT

Declarații de avere

Anul 2019

Rector - Prof.univ.dr. Jucan Vasile

Declarație de interese - Prof.univ.dr. Vasile Jucan

Prorector - Prof.univ.dr: Veronica Negreanu

Declarație de interese - Prof.univ.dr. Veronica Negreanu

Prorector - Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț

Declarație de interese - Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț

 

Decan - Conf.univ.dr. Suciu Iulia Augusta

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Suciu Iulia Augusta

Decan - Prof.univ.dr. Chircev Elena

Declarație de interese - Chircev Elena

 

Președinte Senat/Director CSUD - Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Declarație de interese - Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

 

Director Dep. - Conf.univ.dr. Pop Ciprian Gabriel

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Pop Ciprian Gabriel

 

Director Dep. Extensia P. Neamț - Conf.univ.dr. Andrei Constantin

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Andrei Constantin

 

Director Dep. - Lect.univ.dr. Sanda Onutz 

Declarație de interese - Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Director Dep. - Lect.univ.dr. Sârb Diana Elena

Declarație de interese - Lect.univ.dr. Sârb Diana Elena

 

Director Şcoala Doctorală - Prof.univ.dr. Misievici Cristian

Declarație de interese - Prof.univ.dr. Misievici Cristian

 

Director Dep. - Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Declarație de interese - Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Director. Dep. - Conf.univ.dr. Sorina Georgescu

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Sorina Georgescu

Director Dep. - Conf.univ.dr. Deac Liviu-Claudius

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Deac Liviu-Claudius

Director Dep. - Conf.univ.dr. Cuteanu Cornelia

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Cuteanu Cornelia

Director Dep. - Conf.univ.dr. Ghișa Lucian

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Ghișa Lucian

Director Dep. - Conf.univ.dr. Bence-Muk Cristian-Antoniu

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Bence-Muk Cristian-Antoniu

 

Şef birou - Baalbaki Ioana

Declarație de interese - Baalbaki Ioana

Redactor-șef - Barbu Ovidiu-Ioan

Declarație de interese - Barbu Ovidiu-Ioan

Șef serviciu Creație Artistică - Belinschi Dumitru

Declarație de interese - Belinschi Dumitru

Şef serviciu bibl. - Platon Natalia

Declarație de interese - Platon Natalia

 

Director Dep. Relații Externe - Conf.univ.dr. Budoiu-Bălan Mihaela-Oana

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Budoiu-Bălan Mihaela-Oana

Director Editura Media Musica - Conf.univ.dr. Răzvan Metea

Declarație de interese - Conf.univ.dr. Răzvan Metea 

Director Centrul de creație artistică Interart- Prof.univ.dr Mihuț Anca

Declarație de interese - Prof.univ.dr. Mihuț Anca

 

Director Gen. Admin. - Bîtu Răzvan

Declarație de interese - Bîtu Răzvan

Şef serviciu tehnic-admin. - Oroian Ionel Marian

Declarație de interese - Oroian Ionel Marian

Director economic - Pugna Ana-Maria

Declarație de interese - Pugna Ana-Maria

Şef birou admin. - Roman-Marc Augustin-Gavril

Declarație de interese - Roman-Marc Augustin-Gavril

Şef birou Financiar-Contabilitate - Mihai Carmen Laura

Declarație de interese - Mihai Carmen Laura

Secretar şef - Boboc Cleopatra Rodica

Declarație de interese - Boboc Cleopatra Rodica

Secretar şef - Huza Roxana-Paula

Declarație de interese - Huza Roxana-Paula

 

Anul 2018

Rector - Prof.univ.dr. Jucan Vasile

Declaratie de Interese - Vasile Jucan

Prorector -prof.univ.dr: Veronica Negreanu 

Declaratie de interese - Veronica Negreanu

Prorector - prof. univ. dr. Nelida Nedelcut

Declaratie de Interese - Nelida Nedelcut

Decan - Conf.univ.dr.Suciu Iulia Augusta

Declaratie de interese - Suciu Iulia Augusta

Decan - Prof.univ.dr. Chircev Elena

Declaratie de interese - Chircev Elena

Declaratie de avere - Gabriel Banciu

Declaratie de Interese - Gabriel Banciu

Director Dep - Conf.univ.dr. Pop Ciprian Gabriel

Declaratie de Interese - Conf.univ.dr. Pop Ciprian Gabriel

Director Dep - Conf.univ.dr. Andrei Constantin

Declaraatie de Interese - Conf.univ.dr. Andrei Constantin

Director Dep - Lect.univ.dr. Onutz Sanda

Declaratie de interese - Sanda Onutz

Director Şcoala Doctorală - Prof.univ.dr. Misievici Cristian

Declaratie de interese - Prof.univ.dr. Misievici Cristian

Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Director dep. - Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Director Dep - Conf.univ.dr. Deac Liviu-Claudius

Declaratie de interese - Conf.univ.dr. Deac Liviu-Claudius

Director Dep - Conf.univ.dr. Cuteanu Cornelia

Declaratie de interese - Conf.univ.dr. Cuteanu Cornelia

Director Dep - Conf.univ.dr. Ghisa Lucian 

Declarate de interese- Conf.univ.dr. Ghisa Lucian

Director Dep - Conf.univ.dr. Bence-Muk Cristian-Antoniu

Declaratie de interese - Conf.univ.dr. Bence-Muk Cristian-Antoniu

Şef birou - Baalbaki Ioana 

Declaratie de interese - Şef birou Baalbaki Ioana

Şef birou - Barbu Ovidiu Ioan

Declaratie de interese - Şef birou Barbu Ovidiu Ioan

Şef serviciu - Platon Natalia

Declarate de interese - Şef serviciu Platon Natalia

Director Dep - Lect.univ.dr. Budoiu-Balan Mihaela-Oana

Declaratie de interese - Lect.univ.dr. Budoiu-Balan Mihaela-Oana

Director Centrul Multimedia - Răzvan Metea 2018

Declaratie de Interese - Razvan Metea 2018

Director Centrul de creație artistică Interart- Mihuț Anca

Declaratie de Interese - Mihut Anca 2018

Director Gen. Admin - Bîtu Razvan 

Declaratie de interese - Bîtu Razvan

Şef serviciu - Oroian Ionel Marian

Declaratie de Interese - Oroian Ionel

Contabil şef - Pugna Ana-Maria

Declaratie de interese - Pugna Ana-Maria

Şef birou - Roman-Marc Augustin-Gavril

Declaratiec de intentie - Roman-Marc Augustin-Gavril 

Şef birou - Mihai Carmen Laura 

Declaratie de interese - Mihai Carmen Laura

Secretar şef - Boboc Cleopatra Rodica

Declaratie de interese - Boboc Cleopatra Rodica

 

Anul 2017

Rector - Prof.univ.dr. Vasile Jucan 2017

Declaratie de Interese - Vasile Jucan 2017

Prorector - Prof.univ.dr. Veronica Negreanu 2017

Declaratie de Interese - Veronica Negreanu 2017

Prorector - Prof.univ.dr. Nelida Nedelcut 2017

Declaratie de Interese - Nelida Nedelcut 2017

Decan - Conf.univ.dr. Iulia Suciu 2017

Declaratie de Interese - Iulia Suciu 2017

Decan - Prof.univ.dr. Elena Chircev 2017

Declaratie de Interese - Elena Chircev 2017

Director CSUD - Prof.univ.dr. Banciu Gabriel 2017

Declaratie de Interese - Banciu Gabriel 2017

Director IDFR - Lect.univ.dr. Ciprian Pop 2017

Declaratie de Interese - Ciprian Pop 2017

Director PN - Conf.univ.dr. Constantin Andrei 2017

Declaratie de Interese - Constantin Andrei 2017

Director DSPP - Lect.univ.dr. Sanda Onutz 2017

Declaratie de Interese - Sanda Onutz 2017

Director ŞD - Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Declaratie de Interese - Cristian Misievici

Director dep. - Lect.univ.dr. Liviu Deac

Declaratie de Interese - Liviu Deac

Director dep. - Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu

Declaratie de Interese - Cornelia Cuteanu

Director dep. - Lect.univ.dr. Lucian Ghişa

Declaratie de Interese - Lucian Ghisa

Director dep. - Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Declaratie de Interese - Cristian Bence-Muk

Secretar Muzical Şef - Ioana Baalbaki

Declaratie de Interese - Ioana Baalbaki

Redactor Şef - Ovidiu Barbu

Declaratie de Interese - Ovidiu Barbu

Şef Serviciu Bibliotecă - Natalia Platon

Declaratie de Interese - Natalia Platon

Director General Administrativ - Ing. Răzvan Bîțu 2017

Declaratie de Interese - Razvan - 2017

Şef Serviciu Tehnic-Administrativ - Oroian Ionel 2017

Contabil Şef - Ec. Ana Maria Pugna 2017

Declaratie de Interese - Ana Maria Pugna 2017

Şef Birou Administrativ - Roman Marc Augustin 2017

Declaratie de Interese - Roman Marc Augustin 2017

Şef Birou Financiar Contabilitate - Mihai Carmen 2017

Declaratie de Interese - Mihai Carmen 2017

Secretar şef-DI-Boboc Cleopatra Rodica

Secretar şef-DA-Boboc Cleopatra Rodica