• Informații publice
 • Organigrama
 • Carta Universității
 • Metodologii/Proceduri
 • Legislație
 • Regulamente
 • Rapoarte
 • Declarații de avere
 • Alegeri
 • Achiziții

Informații publice

Dreptul constituţional al accesului la informaţiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001. Conform acesteia, orice cetățean are dreptul de a cere autorităţilor acest gen de informaţii, acestora din urmă revenindu-le obligaţia expresă de a le pune la dispoziţie fie din oficiu, fie pe baza unei cereri. Se consideră informaţii de interes public orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

Formulare de solicitare de informatii de interes public

Acord prelucrare date

Referendum 2011

Lista documentelor de interes public

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii

Memorandum privind Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public

Adresa MENCS - Informare ambasada Rep. Azerbaijan

Contract colectiv de muncă

Transparență venituri la 31.03.2020

Transparență venituri la 30.09.2019

Transparență venituri la 31.03.2019

Cerere voucher vacanta personal angajat

Cerere voucher vacanta personal pensionat, detasat sau CIM suspendat

 

Acord de mediu privind etajare si extindere cladire str. Bucium FN - Sediul Nou al Academiei 

 Anunt Ziar Faclia

Anunt public privind extindere si etajare cladire str. Bucium FN - Sediul Nou al Academiei 

 Anunț public

 

 Modificarea denumirii instituţiei din Academia de Muzică Gheorghe Dima în Academia Naţională de Muzică Gheorghe Dima.

HG 707 din 17.09.2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 795 din 01 octombrie 2019 

 

Organigrama

Regulamente

 1.  Manual de calitate AMGD
 2. Regulamentul pentru alegerea membrilor, structurilor si functii
 3. Regulament auditor public intern
 4. Regulament bibliotecă 2019-2020
 5. Regulamente de acordare a burselor 2017-2018
 6. Regulament camin 2018.
 7. Regulament cercetare 2018
 8. Regulament consiliu științific 2018
 9. Regulament de funcţionare CICOC
 10. Regulament DIDFR
 11. Regulament DSPP
 12. Regulament ECTS AMGD
 13. Regulament ed. fizică
 14. Regulament evaluare periodică cadre didactice AMGD
 15. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor AMGD 
 16. Regulament iniţiere evaluare prog. studiu
 17. Regulament intern AMGD
 18. Regulament metodologie alegeri
 19. Regulament ocupare posturi de către CDA
 20. Regulament organizare masterat AMGD
 21. Regulament practică artistică AMGD
 22.  Regulament practică artistică FMPN
 23.  Regulament practică artistică FIM
 24. Regulament practica artistica FT 2018 - 2019
 25. Regulament privind regimul actelor de studii 2018
 26. Regulament Senat
 27. Regulament transfer
 28. Regulament CEAC
 29. Regulament Şcoala Doctorală
 30. Codul etic al AMGD
 31. Regulamentul comisiei de etică
 32. Ghidul studentului
 33. Regulament Secretariat 
 34. Regulament Studio de concerte
 35. Regulament activitate profesională studenți FIM 2018 - 2019
 36. Regulament activitate profesionala stud FT 2018 - 2019
 37. REGULAMENT ADMITERE DOCTORAT  2018
 38. Regulament alegeri reprezentanti studenti
 39. Regulament sustinere disertatie FT 2017
 40. Regulament Facultatea de Interpretare Muzicală 2017
 41. Regulament Comisie Monitorizare
 42. Regulament Organizare Facultatea Teoretica
 43. Regulament Departament Proiecte 2018
 44. Regulament Extensia Piatra Neamt
 45. Regulament Functionare Compartiment Juridic
 46. Regulament Relatii Externe
 47. Regulament ierarhizare locuri bugetate FIM
 48. Regulament editura Media Musica
 49. Regulament secretariat artistic
 50. Regulament formare continuă profesori
 51. Codul etic al cercetatorului AMGD
 52. Regulament licenta Facultatea Teoretică 2020
 53. Regulation of the Dissertation Exam
 54. Regulament IOSUD
 55. Regulamentul Școlii Doctorale
 56. Regulament ierarhizare locuri bugetate FT

Declarații de avere

Anul - 2018

 

Rector - Prof.univ.dr. Jucan Vasile

Declaratie de Interese - Vasile Jucan

Prorector -prof.univ.dr: Veronica Negreanu 

Declaratie de interese - Veronica Negreanu

Prorector - prof. univ. dr. Nelida Nedelcut

Declaratie de Interese - Nelida Nedelcut

 

Decan - Conf.univ.dr.Suciu Iulia Augusta

Declaratie de interese - Suciu Iulia Augusta

Decan - Prof.univ.dr. Chircev Elena

Declaratie de interese - Chircev Elena

 

Declaratie de avere - Gabriel Banciu

Declaratie de Interese - Gabriel Banciu

 

Director Dep - Conf.univ.dr. Pop Ciprian Gabriel

Declaratie de Interese - Conf.univ.dr. Pop Ciprian Gabriel

 

Director Dep - Conf.univ.dr. Andrei Constantin

Declaraatie de Interese - Conf.univ.dr. Andrei Constantin

 

Director Dep - Lect.univ.dr. Onutz Sanda

Declaratie de interese - Sanda Onutz

 

Director Şcoala Doctorală - Prof.univ.dr. Misievici Cristian

Declaratie de interese - Prof.univ.dr. Misievici Cristian

 

Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Director dep. - Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Director Dep - Conf.univ.dr. Deac Liviu-Claudius

Declaratie de interese - Conf.univ.dr. Deac Liviu-Claudius

Director Dep - Conf.univ.dr. Cuteanu Cornelia

Declaratie de interese - Conf.univ.dr. Cuteanu Cornelia

Director Dep - Conf.univ.dr. Ghisa Lucian 

Declarate de interese- Conf.univ.dr. Ghisa Lucian

Director Dep - Conf.univ.dr. Bence-Muk Cristian-Antoniu

Declaratie de interese - Conf.univ.dr. Bence-Muk Cristian-Antoniu

 

Şef birou - Baalbaki Ioana 

Declaratie de interese - Şef birou Baalbaki Ioana

Şef birou - Barbu Ovidiu Ioan

Declaratie de interese - Şef birou Barbu Ovidiu Ioan

Şef serviciu - Platon Natalia

Declarate de interese - Şef serviciu Platon Natalia

 

Director Dep - Lect.univ.dr. Budoiu-Balan Mihaela-Oana

Declaratie de interese - Lect.univ.dr. Budoiu-Balan Mihaela-Oana

Director Centrul Multimedia - Răzvan Metea 2018

Declaratie de Interese - Razvan Metea 2018

Director Centrul de creație artistică Interart- Mihuț Anca

Declaratie de Interese - Mihut Anca 2018

 

Director Gen. Admin - Bîtu Razvan 

Declaratie de interese - Bîtu Razvan

Şef serviciu - Oroian Ionel Marian

Declaratie de Interese - Oroian Ionel

Contabil şef - Pugna Ana-Maria

Declaratie de interese - Pugna Ana-Maria

Şef birou - Roman-Marc Augustin-Gavril

Declaratiec de intentie - Roman-Marc Augustin-Gavril 

Şef birou - Mihai Carmen Laura 

Declaratie de interese - Mihai Carmen Laura

Secretar şef - Boboc Cleopatra Rodica

Declaratie de interese - Boboc Cleopatra Rodica

 

Anul - 2017

 

Rector - Prof.univ.dr. Vasile Jucan 2017

Declaratie de Interese - Vasile Jucan 2017

Prorector - Prof.univ.dr. Veronica Negreanu 2017

Declaratie de Interese - Veronica Negreanu 2017

Prorector - Prof.univ.dr. Nelida Nedelcut 2017

Declaratie de Interese - Nelida Nedelcut 2017

 

 

Decan - Conf.univ.dr. Iulia Suciu 2017

Declaratie de Interese - Iulia Suciu 2017

Decan - Prof.univ.dr. Elena Chircev 2017

Declaratie de Interese - Elena Chircev 2017

 

Director CSUD - Prof.univ.dr. Banciu Gabriel 2017

Declaratie de Interese - Banciu Gabriel 2017

 

 

Director IDFR - Lect.univ.dr. Ciprian Pop 2017

Declaratie de Interese - Ciprian Pop 2017

 

 

Director PN - Conf.univ.dr. Constantin Andrei 2017

Declaratie de Interese - Constantin Andrei 2017

 

Director DSPP - Lect.univ.dr. Sanda Onutz 2017

Declaratie de Interese - Sanda Onutz 2017

 

Director ŞD - Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Declaratie de Interese - Cristian Misievici

 

Director dep. - Lect.univ.dr. Liviu Deac

Declaratie de Interese - Liviu Deac

Director dep. - Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu

Declaratie de Interese - Cornelia Cuteanu

Director dep. - Lect.univ.dr. Lucian Ghişa

Declaratie de Interese - Lucian Ghisa

Director dep. - Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Declaratie de Interese - Cristian Bence-Muk

 

Secretar Muzical Şef - Ioana Baalbaki

Declaratie de Interese - Ioana Baalbaki

Redactor Şef - Ovidiu Barbu

Declaratie de Interese - Ovidiu Barbu

Şef Serviciu Bibliotecă - Natalia Platon

Declaratie de Interese - Natalia Platon

 

Director General Administrativ - Ing. Răzvan Bîțu 2017

Declaratie de Interese - Razvan Bitu 2017

Şef Serviciu Tehnic-Administrativ - Oroian Ionel 2017

Contabil Şef - Ec. Ana Maria Pugna 2017

Declaratie de Interese - Ana Maria Pugna 2017

Şef Birou Administrativ - Roman Marc Augustin 2017

Declaratie de Interese - Roman Marc Augustin 2017

Şef Birou Financiar Contabilitate - Mihai Carmen 2017

Declaratie de Interese - Mihai Carmen 2017

Secretar şef-DI-Boboc Cleopatra Rodica

Secretar şef-DA-Boboc Cleopatra Rodica