• Informații publice
  • Organigrama
  • Carta Universității
  • Legislație
  • Regulamente
  • Rapoarte
  • Declarații de avere
  • Alegeri
  • Achiziții

Informații publice

Dreptul constituţional al accesului la informaţiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001. Conform acesteia, orice cetățean are dreptul de a cere autorităţilor acest gen de informaţii, acestora din urmă revenindu-le obligaţia expresă de a le pune la dispoziţie fie din oficiu, fie pe baza unei cereri. Se consideră informaţii de interes public orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

Referendum 2011

Lista documentelor de interes public

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii

Memorandum privind Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public

Adresa MENCS - Informare ambasada Rep. Azerbaijan

Contract colectiv de munca - 14.11.2016

Lista functiilor la 30.09.2017

LIsta funcțiilor la 31.03.2018.pdf

Regulamente

 

01. Manual de calitate AMGD

02. Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor şi funcţiilor de conducere

03.Regulament auditor public intern

04.Regulament biblioteca

05,Regulamente de acordare a burselor 2017-2018

06. Regulament cămin

07. Regulament CCFDP

08. Regulament cercetare

09. Regulament Consiliu ştiinţific

10. Regulament de funcţionare CICOC

11. Regulament DIDFR

12. Regulament depart. Relaţii externe

13. Regulament DSPP

14. Regulament ECTS AMGD

15. Regulament ed. fizică

16. Regulament evaluare periodică cadre didactice AMGD

17. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor AMGD 

18. Regulament iniţiere evaluare prog. studiu

19. Regulament intern AMGD

20. Regulament metodologie alegeri

21. Regulament ocupare posturi de către CDA

22. Regulament organizare masterat AMGD

23. Regulament practică artistică AMGD

23a. Regulament practică artistică FMPN

23b. Regulament practică artistică FIM

23c. Regulament practică artistică FT

24. Regulament privind regimul actelor de studii AMGD Cluj

25. Regulament Senat

26. Regulament transfer

27. Regulament CEAC

28. Regulament Şcoala Doctorală

29. Statutul comisiei de etică

30. Ghidul studentului

31. Regulament evaluare periodică cadre didactice AMGD

32.Regulament Secretariat Artistic

33.Regulament Studio Concerte

34. Regulament activitate profesionala  studenti FT 2017

35. REGULAMENT ADMITERE DOCTORAT  2018

37. Regulament alegeri reprezentanti studenti

38. Regulament sustinere disertatie FT 2017

39. Regulament Facultatea de Interpretare Muzicală 2017

41. Regulament functii conducere 2012 - 2016

42.Regulament Comisie Monitorizare

43.Regulament Organizare Facultatea Teoretica

44.Regulament programe formare

45.Regulament Departament Proiecte

46.Regulament Extensia Piatra Neamt

47.Regulament Functionare Compartiment Juridic

48.Regulament Relatii Externe

49.Regulament Secretariat