• Informații publice
 • Organigrama
 • Carta Universității
 • Legislație
 • Regulamente
 • Rapoarte
 • Declarații de avere
 • Alegeri
 • Achiziții

Informații publice

Dreptul constituţional al accesului la informaţiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001. Conform acesteia, orice cetățean are dreptul de a cere autorităţilor acest gen de informaţii, acestora din urmă revenindu-le obligaţia expresă de a le pune la dispoziţie fie din oficiu, fie pe baza unei cereri. Se consideră informaţii de interes public orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

Formulare de solicitare de informatii de interes public

Acord prelucrare date

Referendum 2011

Lista documentelor de interes public

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii

Memorandum privind Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public

Adresa MENCS - Informare ambasada Rep. Azerbaijan

Contract colectiv de munca - 14.11.2016

Transparenta venituri la 30.09.2018

Cerere voucher vacanta personal angajat

Cerere voucher vacanta personal pensionat, detasat sau CIM suspendat

Regulamente

 1.  Manual de calitate AMGD
 2. Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor şi funcţiilor de conducere
 3. Regulament auditor public intern
 4. Regulament bibliotecă 2018 - 2019
 5. Regulamente de acordare a burselor 2017-2018
 6.  Regulament camin 2018
 7. Regulament cercetare
 8. Regulament Consiliu ştiinţific
 9. Regulament de funcţionare CICOC
 10. Regulament DIDFR
 11. Regulament DSPP
 12. Regulament ECTS AMGD
 13. Regulament ed. fizică
 14. Regulament evaluare periodică cadre didactice AMGD
 15. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor AMGD 
 16. Regulament iniţiere evaluare prog. studiu
 17. Regulament intern AMGD
 18. Regulament metodologie alegeri
 19. Regulament ocupare posturi de către CDA
 20. Regulament organizare masterat AMGD
 21. Regulament practică artistică AMGD
 22.  Regulament practică artistică FMPN
 23.  Regulament practică artistică FIM
 24. Regulament practica artistica FT 2018 - 2019
 25. Regulament privind regimul actelor de studii AMGD Cluj
 26. Regulament Senat
 27. Regulament transfer
 28. Regulament CEAC
 29. Regulament Şcoala Doctorală
 30. Codul etic al AMGD
 31. Regulamantul comisiei de etică
 32. Ghidul studentului
 33. Regulament Secretariat Artistic
 34. Regulament Studio 
 35. Regulament activitate profesionala stud FT 2018 - 2019
 36. REGULAMENT ADMITERE DOCTORAT  2018
 37. Regulament alegeri reprezentanti studenti
 38. Regulament sustinere disertatie FT 2017
 39. Regulament Facultatea de Interpretare Muzicală 2017
 40. Regulament Comisie Monitorizare
 41. Regulament Organizare Facultatea Teoretica
 42. Regulament programe formare
 43. Regulament Departament Proiecte
 44. Regulament Extensia Piatra Neamt
 45. Regulament Functionare Compartiment Juridic
 46. Regulament Relatii Externe
 47. Regulament Secretariat
 48. Regulament ierarhizare locuri bugetate FIM
 49. Regulament editura Media Musica

Declarații de avere

Rector - Prof.univ.dr. Vasile Jucan

Declaratie de Interese - Vasile Jucan

Prorector - Prof.univ.dr. Veronica Negreanu 

Declaratie de Interese - Veronica Negreanu

Prorector - Prof.univ.dr. Nelida Nedelcut

Declaratie de Interese - Nelida Nedelcut

 

Decan - Conf.univ.dr. Iulia Suciu

Declaratie de Interese - Iulia Suciu

Decan - Prof.univ.dr. Elena Chircev

Declaratie de Interese - Elena Chircev

 

Director CSUD - Prof.univ.dr. Banciu Gabriel

Declaratie de Interese - Banciu Gabriel

Director IDFR - Lect.univ.dr. Ciprian Pop

Declaratie de Interese - Ciprian Pop

Director PN - Conf.univ.dr. Constantin Andrei

Declaratie de Interese - Constantin Andrei

Director DSPP - Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Declaratie de Interese - Sanda Onutz

Director ŞD - Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Declaratie de Interese - Cristian Misievici

 

Director dep. - Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Declaratie de Interese - Alexandru Marc

Director dep. - Lect.univ.dr. Liviu Deac

Declaratie de Interese - Liviu Deac

Director dep. - Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu

Declaratie de Interese - Cornelia Cuteanu

Director dep. - Lect.univ.dr. Lucian Ghişa

Declaratie de Interese - Lucian Ghisa

Director dep. - Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Declaratie de Interese - Cristian Bence-Muk

 

Secretar Muzical Şef - Ioana Baalbaki

Declaratie de Interese - Ioana Baalbaki

Redactor Şef - Ovidiu Barbu

Declaratie de Interese - Ovidiu Barbu

Şef Serviciu Bibliotecă - Natalia Platon

Declaratie de Interese - Natalia Platon

Secretar Şef - Roxana Huza

Declaratie de Interese - Roxana Huza

Director Departament Relații Externe - Oana Bălan

Declaratie de Interese - Oana Balan

Director Centrul Multimedia - Răzvan Metea

Declaratie de Interese - Razvan Metea

Director Centrul de creație artistică Interart- Mihuț Anca

Declaratie de Interese - Mihut Anca

Director General Administrativ - Ing. Răzvan Bîțu

Declaratie de Interese - Razvan Bitu

Şef Serviciu Tehnic-Administrativ - Oroian Ionel

Declaratie de Interese - Oroian Ionel

Contabil Şef - Ec. Ana Maria Pugna

Declaratie de Interese - Ana Maria Pugna

Şef Birou Administrativ - Roman Marc Augustin

Declaratie de Interese - Roman Marc Augustin

Şef Birou Financiar Contabilitate - Mihai Carmen

Declaratie de Interese - Mihai Carmen