• Școala doctorală Sigismund Toduță
 • Doctorat
 • Teze de abilitare
 • Teze de doctorat

Școala doctorală Sigismund Toduță

Istoric

În anul 1938, compozitorul şi muzicologul Sigismund Toduţă a obţinut titlul doctor în muzicologie la Pontificio Istituto di Musica Sacra din Roma, institut de mare prestigiu ce fiinţează şi astăzi sub auspiciile directe ale Sfântului Scaun. Lucrarea lui Toduţă a fost una de analiză muzicală complexă realizată asupra unui manuscris muzical italian din perioada Renaşterii, descoperit, transcris, studiat şi interpretat de către acesta. Copia manuscrisului respectiv, a lucrării de doctorat şi a certificatelor şi titlurile acordate de către Institutul Pontifical se află în arhiva Academiei de Muzică din Cluj.

Pe baza memoriului de fundamentare iniţiat de Sigismund Toduţă şi a diplomei sale de doctor, Ministerul Învăţământului a aprobat înfiinţarea în anul 1968 a Doctoratului în muzicologie, prima şcoală doctorală românească în domeniu funcţionând în cadrul Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

În acord cu practica timpului, acest doctorat a fost unul de consacrare, deosebit de selectiv sub aspectul calităţii cercetării, tematicii, amplorii, caracterului ştiinţific, originalităţii ideatice şi viziunii de sinteză a acesteia. Tipologia era aceea a doctoratului ştiinţific, titulatura fiind Doctorat în muzicologie. Printre cei care au obţinut în perioada 1970-1990 titlul de doctor în muzicologie la şcoala doctorală clujeană întemeiată şi condusă de Sigismund Toduţă se numără personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional ale componisticii şi muzicologiei româneşti, între ei aflându-se cei care, după 1990, au întemeiat la rândul lor şcoli doctorale la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1990) şi la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (1997).

 

Actualitate

În prezent studiile universitare de doctorat se desfăşoară  în conformitate cu prevederile  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 681/2011.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

 

 Doctorat

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

 

Conducători de doctorat 2018.

Plan de învăţământ 2018 - 2019

OMEN 5110-2018 standarde obtinere titlu de doctor

Redactarea și tehnoredactarea textelor stiinţifice

Etape si acte necesare sustinere teza

 Cerere presusținere

Cerere susținere

 Declarație doctorand - îndrumător de doctorat

 

Contact:

Email: conscluj@gmail.comcleoboboc@yahoo.com 

Phone:  40 264591241

Teze de abilitare

Teză de abilitare: conf. univ. dr. Adrian Borza

Arta muzicală algoritmică: Introducere în programare, compoziție și interpretare interactivă cu calculatorul

Standarde minimale

Lista lucrarilor

Teza abilitare - rezumat

Curriculum Vitae

Comisie abilitare

 

Teză de abilitare: conf. univ. dr. Nicoleta Ardelean

Antrenamentul vocal, condiție necesară și obligatorie în predarea disciplinei canto și pentru un progres continuu și de durată în cariera artistică

Afiș

Standarde minimale

Lista lucrarilor

Teza abilitare - rezumat

Curriculum Vitae

Comisie abilitare

 

Teză de abilitare: conf. univ. dr. Iulia Cibișescu - Duran 

De la compoziție la dirijat, de la interpretarea pianistică la muzicologie, de la activitatea didactică la manageriatul artistic-traseu profesional

Afiș

Standarde minimale

Lista lucrarilor

Teza abilitare - rezumat

Curriculum Vitae

Comisie abilitare  

 

 1. Conf.univ. Marius Budoiu: Managementul scenei și arta didactică vocală în seolul XXI 
 2. Prof.univ.dr. Ardelean Ioan: Tratatele de pedagogie vocală, importanța și necesitatea studierii lor în învățământul superior de cânt
 3. Lect.univ.dr. Demian Nicoleta-Cristina: De la balet la performance coregrafic – un parcurs profesional
 4. Prof.univ.dr. Elena Chircev: Între neume și portativ - repere ale evoluției profesionale
 5. Prof.univ.dr. Adriana Bera: Rațional şi emoțional în interpretarea muzicală - repere ale unui traseu profesional
 6. Conf.univ.dr. Ecaterina Banciu: Deschideri interdisciplinare în cercetarea muzicologică. De la clasici şi romantici la creaţia arhetipală a compozitorilor clujeni
 7. Conf.univ.dr. Elena Maria Șorban: Muzicologie academică şi publică
 8. Prof.univ.dr. Anca Mihuţ: Regia teatrului de operă. De la clasa de operă la scena operei

 

Teze de doctorat

Doctorand: Maria-Cristina Subțirică

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Monica Diana Sacalîş (Ionel)

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Codrea Flavia Maria căs. Herdlicska

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Elizabeth Eugenia Askren-Brie

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Cătălina Popa-Mörck

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat 

 

Doctorand: Prip Emanuela-Fabiola

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Bica Silvia-Codruta cas Papadopoulos

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Lukacs Silvia-Rozalia cas Stroia

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Geng Yan

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Ioana-Olivia Badiu-Avram

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Cornea Cristina-Elena

Afis sustinere

CV

Comisie

Rezumat

 

Doctorand: Francesco Ionascu

Afis sustinere

CV Francesco Ionascu

Comisie

Rezumat engleza

 

Doctorand:Țuțuianu Ramona Nicoleta căs.Murariu

Afiș susținere Ramona Murariu

Rezumat

Comisie

CV Ramona Murariu

CV C. Misievici

CV E. Visenescu

CV Doru Albu

CV F. Trif

 

Doctorand: Aurelian Băcan 

Afis Aurelian Bacan

Comisie

CV Aurelian Băcan

Rezumat teză

CV-Dediu-Sandu-Dan

CV ADRIAN POP

CV. V. MUNTEANU

CV Cristian Misievici

CV VERA NEGREANU

 

Doctorand: Alex Corlan 

Afiș susținere Alex Corlan

REZUMAT Teza doctorat - Alex Corlan

CV Alex Corlan

Comisie

CV CRISTIAN MISIEVICI

CV BANCIU GABRIEL

CV E. VISENESCU

CV VERA NEGREANU

CV Petrea Gisca

 

 

Doctorand: Luca Toncian

 Afiș susținere Luca Toncian

CV Luca Toncian

Rezumat Luca Toncian

Comisie

CV SUCIU IULIA

CV BANCIU GABRIEL

CV GAVRISIU CIPRIANA

CV Valentina-Sandu-Dediu

CV Dogaru Sorin

 

Doctorand: GYORGY ROBERT VILMOS 

Afis sustinere

Curriculum Vitae

Rezumat teza

Comisie

CV Cristian Misievici

CV Vasile Jucan

CV suarasan Marius

CV Dan Prelipcean

CV Gabriel Croitoru

 

Doctorand: Alexandru Stefan Murariu 

Afis sustinere

CV Alex Murariu

Rezumat

Comisie Alex Murariu

CV Ciprian Ion

CV Cristian Misievici

CV Adrian Borza

CV Adrian Pop

 

Doctorand: Barbu Alida Monica Doriana

Afis sustinere

Curriculum vitae Alida Barbu

Comisie

Rezumat

CV Iulia Suciu

CV Gabriel Banciu

CV Cristina Simionescu

CV Elena Moldovan

CV Marius Manyov

 

 

 

 

 

 

 Arhiva teze sustinute

BARBU, Ovidiu-Ioan, Aspecte electroacustice ale esteticii timbrului muzical (2013) BĂLAN, Oana, Repere stilistice în lucrările pentru pian solo de Sigismund Toduţă (2012)

BERENGEA, Cristina (căs. Şuteu), Periegeză, exegeză şi hermeneutică în critica muzicală

BLAJINSCHI, Uliana, Avangarda muzicală rusă (2012)

CAPĂTĂ, Mirela, Fenomenul Ştefan Ruha, virtuoz şi simbol al artei violonistice a secolului xx (2011)

CAȚAVELA-SERAFINCEANU LELIA (căs. NEGRILĂ),  Ipostaze ale stilisticii interpretative, reflectate în  ANNÉES DE PÈLERINAGE, SUISSE  de Franz Liszt (2018)

CĂTUNA, Elena (căs. Boancă), Personalităţi ale artei muzicale: compozitorul Vasile Herman (2013)

CECLAN Corina, Despre receptarea muzicii din perspectiva psihologiei contemporane: aspecte cognitive şi corelate emoţionale (2015)

CESA-GOJE, Mihaela, Rolul numitorului comun în configurarea actului interpretativ (2012)

CHERECHEŞ, Lavinia (căs. Craiu), Opţiuni tehnico-interpretative ale cântăreţului contemporan: între tehnica tradiţională şi tehnica extinsă (2013)

CIOBAN, Adrian, Creaţia muzicală pentru oboi  a secolului XX. Aspecte tehnice şi interpretative (2013)

CONSTANTIN, Cristina-Alina, Abordarea repertoriului violonistic din perspectiva tehnicilor de educaţie somatică (2013)

CONSTANTINIU THEODOR: Comparaţia şi clasificarea folclorului vocal românesc sub noi perspective analitice - Investigarea computaţională a corpusului Romanian Folksong Database (2018)

CONŢIU, Loredana, Real şi virtual în procesul didactic de educaţie muzicală (2012)

CRIŞU, Ioana, Clara Schumann: Interpret, muzicican, compozitor (2013)

DAVA, Diana Cătălina (căs. Barb), Mesajul valoric în interpretarea muzicii româneşti contemporane – Creaţia concertantă pentru pian de Aurel Stroe, Sigismund Toduţă, Ede Terenyi (2012)

ERCSEY-RAVASZ Francisc,  Tipare intervalice și ritmice - o cercetare asistată de calculator  (2018)

FEKETE, Adel, Preghiera în rolurile feminine din operele lui Giuseppe Verdi (2013)

FODOR, Mihaela Georgiana, Repere stilistice și interpretative în creația concertistică a lui Serghei Rahmaninov (2018)

GARAI, Zsolt, Originea şi dezvoltarea genului de toccată în literatura pentru orgă (2013)

GHEJU, Lucian Ioan, Transcripţia şi aranjamentul pentru pian (2013)

GHILEA, Ligia , Relaţia dintre muzică şi imagine în regia contemporană de operă (2013)

GOCAN, Ileana (căs. Maier), Abordarea limbajului muzical contemporan din perspectiva pedagogiei flautului (2013)

GRIGORUŢ, Cristina, Ipostaze pianistice în creaţia lui Maurice Ravel (2013)

HAPLEA, Horea Mihai, Elemente ale stilisticii interpretative în concertele pentru pian de Ludwig van Beethoven (2012)

HODREA, Dan Cristian, Basul Buffo, caracter reprezentativ al Bel canto-ului italian   (2018)

ILOVAN ADINA-RALUCA, Abordări stilistico-interpretative și didactice ale creației romantice de virtuozitate pentru flaut (2018)

INCZE, Katalin, Retorica vocalităţii între declamaţie şi cânt, fundament al expresiei muzical-teatrale (2011)

NEGRU, Simona Daniela, Arta cântului teatral (2011)

MACOVICIUC, Valentin, Creația românească pentru clarinet solo în secolul al XX-lea  (2018)

MARE IULIA-ANDA căs. MOGOȘAN, Repere românești în creația lui  GYÖRGY KURTÁG (2018)

MARINESCU, Mihaela Sanda, Modernitate şi avangardism la interferenţa secolelor XIX - XX(2011)

MĂLĂNCIOIU, Gabriel, Aspecte ale relaţiei sacru-profan în lucrările proprii (2011)

MIZGAN-DANIU, Mircea-Ciprian: Colinda cu tematică mitologică - sursă de inspiraţie pentru creaţia corală transilvană (2018)

OŢEL, Victoria, Viaţa muzicală în Basarabia secolului XX. Creaţia violonistică (2012)

PETAC, Silvestru Dorel, Contexte ale dansului tradiţional românesc (2012)

POP, Matei, Rigoare şi libertate în elaborarea secţiunii dezvoltare a formei de sonată - cu referire la creaţia simfonică a clasicilor vienezi (2012)

POPESCU, Marius Alexandru, Relaţia solist acompaniator – sincronizări estetico-artistice (2012)

POTYO, Bela Istvan, Creaţia de mise romano-catolice a compozitorilor transilvăneni, secolele 18-19 (2012)

PUŞCAŞ, Andreea Cristina, Mutaţii estetice în arhetipurile interpretării muzicale (2013)

RĂDULESCU, Daniela Livia, Evoluţia comparată a şcolilor de canto italiană, germană, franceză, americană şi rusă (2011)

ROŞCA, Mădălina (căs. Dorgo), Emoţie, emotivitate, trac în interpretarea muzicală (2013)

RUSU, Ioana (căs. Baalbaki), Teoria arabă a muzicii în tratatele lui al-Fārābī şi Ibn Sīnā (Avicenna) (2013)

SÁNCHEZ Luis Angel,  Creația pentru chitară a compozitorilor latino-americani (2018)

SIMU, Tiberius - Petre , Tenorul mozartian. Experiențe interpretative personale (2018)

STOIAN, Dionisie: Strategii ITC in cercetarea muzicologica (2018)

ŞUŞMAN, Dragoş Ioan, Monografia muzicii culte româneşti din zona Sebeş-Alba (2013)

TRANDAFIR, Rodica, Explorarea dimensiunii temporale a muzicii – muzica românească din a doua jumătate a secolului XX (2012)

TRIFAN, Ştefan-Emil, Muzica solistică pentru violoncel şi lăută a lui Johann Sebastian Bach în repertoriul chitarei moderne. Probleme şi soluţii ale procesului de aranjament idiomatic (2012)

UNGUREANU-PAMFIL, Mihail Şerban, Predica de pe munte. Despre axioma sentimentului religios comunicat prin muzică (2013)