Consiliul Studenților Academiei de Muzică

„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

 

                        Înființat în luna aprilie a anului 2018, Consiliul Studenților funcționează drept entitate reprezentativă și de dialog a comunității studențești din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, venind în întâmpinarea propunerilor și sesizărilor din partea studenților. Pe această cale asigurând maxima reprezentare a acestora în toate forurile decizionale la nivel instituțional, și anume: Consiliul pe Facultate, Consiliul de Administrație și Senatul Universitar.

 

Conducerea Consiliului Studenților este asigurată în prezent de Biroul Executiv, alcătuit din:

  • Prefect - Samuel Pop-Paszi, master I, compoziție
  • Subprefect din partea Facultății Teoretice - Teodora Ștefan, master I, dirijat
  • Subprefect din partea Facultății de Interpretare - Andra Bălan, anul IV, vioară
  • Secretar - Adelina Sabău, anul IV, pian

Consiliul Studenților Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" cuprinde în structura sa toți studenții cu funcții de reprezentare, anume:

            Studenții Senatori (studenții membrii în senatul universității);

            Studenții Consilieri (studenții membrii ai consiliului pe facultate);

            Studenții responsabili de cămin (Președintele de cămin);

            Studenții reprezentanți de an ai fiecărei specializări;

            Studenții reprezentanți ai învățământului la distanță;

            Studenții reprezentanți ai extensiei Piatra Neamț;

            Studenții membrii în comisia de Etică și Deontologie Universitară;

            Studenții reprezentanți ai Asociației Studenților.

 

            Scop

Consiliul Studenților Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" 

reprezintă și susține activitatea comunității studențești din cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca.

           

 

            Obiective

Promovarea si conștientizarea nevoii de comunicare constructivă între studenți, cadre didactice, forurile decizionale și administrative;

Crearea unui cadru de consultare și dezbatere care să faciliteze identificarea așteptărilor, nevoilor, inițiativelor și propunerilor studenților;

Formularea unui set de soluții viabile pentru problemele de interes studențesc;

Încurajarea parteneriatelor cu și între entitățile care au drept obiectiv susținerea mediului studențesc.

 

            Misiune

Dezvoltarea unui mediu durabil și a unei practici calitative in ceea ce privește reprezentarea studențească în Academia de Muzica "Gheorghe Dima".

Implicarea susținută în consolidarea unui parteneriat activ între sistemul de învățământ și beneficiarii acestuia.

 

Contact:

Email: csamgd@yahoo.com

Facebook: @csamgd

Str. Ion I.C. Brătianu nr. 25

Căsuța poștală, sala nr. 20

 

Activitatea Consiliului Studenților este bazată pe următoarele acte normative:

Legea Educației  

Carta Academiei 

Statul Studentului

Regulamente studenți:

Ghidul studentului

Regulament cămin

Regulamente de acordare a burselor

Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor AMGD

Regulament practică artistică FIM

Regulament practica artistica FT

Regulament activitate profesionala stud FT

Regulament alegeri reprezentanti studenți

Regulament Facultatea de Interpretare Muzicală

Regulament ierarhizare locuri bugetate FIM