Consiliere și orientare în carieră


Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră

Cea mai nouă structură din Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” urmăreşte obiective de asistenţă a studenţilor pentru o mai bună informare şi orientare în carieră, atât pentru perioada de formare cât şi pentru etapele postuniversitare. Prin serviciile oferite centrul completează oferta didactică cu sprijin competent, individual sau colectiv, de dezvoltare personală şi profesională.


Câteva dintre serviciile pe care le oferă centrul:

  • Asistarea studenţilor privind parcursul universitar obligatoriu şi opţional în funcţie de nevoile individuale de formare;
  • Identificarea nevoilor de formare şi ameliorarea, prin analiză, a ofertei de cursuri opţionale şi facultative;
  • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă;
  • Organizarea de activităţi de consiliere individuală şi de grup pe problemele managementului carierei;
  • Consilierea studenţilor privind formarea profesională prin programele oferite sau prin planuri de cariere alternative;
  • Organizarea de activităţi de consiliere individuală şi de grup privind probleme educaţionale, afective, relaţionale.