Cazare


Cămin studenţesc

Adresa: str. Albac, nr. 21

Număr de locuri: 124 locuri distribuite în 62 de camere astfel:

 • 12 camere cu baie şi bucătărie comună pentru 2 persoane
 • 50 camere cu baie şi bucătărie comună pentru 4 persoane
Scăzând numărul de locuri din  camerele de oaspeţi şi locurile  legal  reţinute  pentru studenţii  din alte ţări  (R. Moldova, Ucraina, Ungaria, Mexic),  locurile  ramase   pentru repartizare în septembrie 2016 sunt:
 
104  locuri  stabilite procentual  după cum urmează:
Facultatea de Interpretare Muzicală -  62 locuri
Facultatea Teoretica   - 42 locuri 

Dotare:

 • centrală termică proprie
 • subsol: spălătorie, uscătorie, club studenţesc, asociaţia studenţilor
 • camere: mobilier, Tv cablu, internet
 • bucătărie: mobilier, frigider, aragaz
 • baie dotată cu cabină de duş
 • maşină automată de spălat rufe cu acces pe fiecare nivel
 • sistem de supraveghere video
 • lift
 • sală de lectură

Administrator:
Horaţiu Jilovan

 

Acte necesare
- actul de identitate în original şi copie;
- aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie sau la cabinetele medicale din Policlinica Studenţească

TAXE 
În urma hotărârii Senatului din 19 septembrie 2016, taxa  va fi aceeaşi în fiecare lună, în cuantum de 260 lei. Studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice, sau fac parte din personalul auxiliar didactic, în activitate sau pensionat, beneficiază de gratuitate la cazarea în cămin, în conformitate cu legea nr. 140/12.07.2016
 
ORAR CASIERIE- la CAMINUL AMGD  Str. Albac 21 :
          VINERI       8.30- 14
          SAMBATA  8.30- 14 
          DUMINICA  8.30- 14 
 
TAXELE DE CAZARE IN CAMIN SE POT PLATI SI LA BANCA SAU LA POSTA
 
CONT: RO59TREZ21620F331400XXXX
CUI/CIF 4722471
 

Dreptul de cazare în căminul AMGD

Cazarea în cămine se face anual, la începutul fiecărui an universitar. Pot beneficia de cazare în cămine, conform Regulamentului:
- studenţi români (la ciclurile de licenţă sau master) care nu au domiciliul în Cluj-Napoca
- cetăţeni străini înmatriculaţi ca studenţi ai A.M.G.D.
- familii de studenţi, dintre care cel puţin unul nu domiciliază în Cluj-Napoca
- doctoranzi la ciclul cu frecvenţă, cetăţeni români sau străini
La aceştia se pot adăuga, prin hotărârea Senatului, angajaţi ai A.M.G.D. care nu au domiciliul stabil în Cluj-Napoca.

Cazarea în cămine se face în urma solicitărilor scrise depuse, pe baza repartizării efectuate de către conducerea A.M.G.D. cu consultarea decanatelor facultăţilor şi respectarea criteriului de proporţionalitate între facultăţi şi respectarea criteriului performanţei şcolare.

La repartizarea locurilor în cămin beneficiază de prioritate următoarele categorii de studenţi, în ordine:
a) studenții străini (inclusiv masteranzi şi doctoranzi), bursieri ai Statului Român.
b) studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din case de copii sau din plasament familial
c) familiile de studenţi cu doi studenţi ai AMGD, apoi cu un singur student al AMGD
       Locurile rămase neocupate după rezolvarea priorităţilor prevăzute la punctele a) b) şi c) se repartizează  grupului alcătuit din studenţii români la cursuri de zi finanţate de la buget sau cu taxă şi studenţii străini cu taxă, în funcţie de criteriul performanţei şcolare.
      În limita locurilor disponibile pot fi cazaţi, contra cost, şi studenţi de la alte universităţi, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

Refuzul locului repartizat pentru cazare conduce la pierderea dreptului de cazare. Locurile rămase disponibile după perioada stabilita de cazare, se vor redistribui dupa trei zile de către Comisia de cazare pe institut.

NU vor primi aprobare de cazare studenţii excluşi din cămin în anul universitar precedent, studenţii care sunt în evidenţa Poliţiei Universitare pentru abateri şi studenţii care au datorii faţă de Academie (taxe cămin, de şcolarizare sau orice alte imputaţii neachitate).

 

Studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice beneficiază de o reducere la costurile cazării corespunzând subvenţiei acordate de MECT. Pentru aceasta sunt necesare în plus următoarele:
- cerere de reducere a costurilor cazării, înregistrată într-un registru special al căminului;
- adeverinţă de salariat a părintelui, vizată de catre Inspectoratul Şcolar Judeţean pe raza căruia se află unitatea şcolară respectivă, din care să rezulte o vechime în muncă de cel puţin 10 ani;
- cópii după alte acte (în cazuri speciale: de ex. sentinţă de divorţ).