• Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea Teoretică
  • Extensia Piatra-Neamț

Facultatea de Interpretare Muzicală

1. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE

DEPARTAMENTUL DE INSTRUMENTE CU COARDE, SUFLATORI SI PERCUTIE

Vioară: Prof.univ.dr. Dorina Mangra, Prof.univ.dr. Silaghi Nicuşor,  Conf.univ.dr. Titus Flueraş, Conf.univ.dr. Melinda Bereş, Lect. univ. dr. Răceu Vlad, CDA dr. Adrian Cârdan, CDA Francesco Ionașcu

Violă: Prof.univ.dr. Marius Suărăşan, lect. univ. dr. Traian Boală, drd. Aida Soanea

Violoncel: Prof.univ.dr. Vasile Jucan

Contrabas: Asist. univ. dr. Robert Gyorgy, CDA Mihai Moraru

Harpă:  CDA Szabo Kinga

Chitară clasică: Conf.univ.dr. Constantin Andrei, Lect. univ.  dr. Beke Istvan

Acompaniament: CDA Prof.univ.dr. Alexandru Melak, Conf.univ.dr. Cipriana Gavrişiu, Conf. univ. dr. Adina Mureșan, Conf. univ. dr. Sorina Georgescu, . Conf. univ. dr. Cristina Mureșan, CDA Conf.univ.dr. Alexandru Szekely, Conf.univ.dr. Valentin Ivanof, Conf. univ. dr. Marius Popescu,  Lect. univ.dr. Cristina Toader, Asist.dr. Oana Crişu, Lect. univ. dr. Răceu Octavia, Asist. univ. dr. Caţavela-Serafinceanu Lelia, CDA dr. Angela Albu, CDA drd. Olah Boglarka, CDA drd. Luca Pulbere.  

 

Instrumente de Suflat şi Percuţie

Flaut: CDA Prof.univ. Gavril Costea, Lect.univ.dr. Liliana-Paula Cadar, Asist.drd. Ilovan Raluca, CDA Rebreanu Alexandru, CDA drd. Ţuţuianu Ramona, CDA Ștețcu Maria

Oboi: CDA Prof.univ.dr. Aurel Marc, Lect.univ.drd. Adrian Cioban

Clarinet: CDA Prof. univ. dr. Ioan Goilă, Conf.univ.dr. Flavius Trif, CDA drd. Toader Mihai

Fagot: CDA Conf.univ.dr. Adalbert Barabas, Asist.drd. Rareş Sângeorzan

Corn: Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Trompetă: Conf.univ.dr. Gabriel Posdărescu, CDA Gyarmati gabriel

Trombon-Tubă: Prof.univ.dr. Mircea-Florin Neamţ-Gilovan

Percuţie:  CDA dr. Mircea Ardeleanu, lect. univ. dr. Emil Simion

Saxofon: CDA Reman Zoltan

Acompaniament: Prof.univ.dr. Veronica-Marta Negreanu, Conf.univ.dr. Mihaela Gavriş, Conf.univ.dr. Adina Mureşan, Lect.univ.dr. Sorina Georgescu, Lect.univ.dr. Cristina Mureşan, Asist.dr. Cristina Toader, Lect.univ.dr. Răceu Octavia

 

DEPARTAMENTUL DE INSTRUMENTE CU CLAVIATURA SI ANSAMBLURI INSTRUMENTALE

Pian-Orgă-Clavecin

Pian: Prof.univ.dr. Adriana Bera, Prof.univ.dr. Daniel Goiţi, Conf.univ.dr. Csiky Boldizsar, CDA Conf.univ.dr. Georgeta Anghel, Lect.univ.dr. Adriana Neculai, Lect.univ.dr. Ligia Ghilea, Lect.univ.dr. Horvath Edit, Conf.univ.dr. Silvia Sbîrciu, Lect.univ.drd. Diana Barb, Lect.dr. Gheju Lucian, Lect.dr. Haplea Horea, Asist.dr. Crişu Oana, CDA Asist.dr. Răceu Octavia

Studiul acompaniamentului pianistic: prof. univ. dr Veronica Negreanu, Lect. univ. dr. Adriana neculai, Lect. univ. dr. Horvath Edit, Lect. univ. dr. Diana Barb, Asist. univ. drd. Luca Pulbere,  CDA Mihai Diaconescu, CDA Lect. univ. dr. Czumbil Bernadette

Orgă: CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Maria-Elisabeta Abrudan, Asist.drd. Amalia Goje, CDA dr Miklos Noemi

Clavecin: CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Maria-Elisabeta Abrudan

Clavecin pt orgă: Asist.drd. Amalia Goje

 

Muzică de cameră-Orchestră

Muzică de cameră: Prof.univ.dr. Nicuşor Silaghi, CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, CDA Prof.univ.dr. Melak Alexandru, Conf.univ.dr. Veronica Marta Negreanu, Conf.univ.dr. Cipriana Gavrişiu, Conf.univ.dr. Maria Abrudan, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Mihaela Gavriş, Conf.univ dr Constantin Andrei, Lect.univ.dr. Marta Cîrlejan, Conf. univ. dr. Liviu-Claudius Deac, Lect. univ. dr. Răzvan-Cosmin Poptean, Asist.drd. Dumitru Răsvan, Asist.drd.Traian Boală, CDA dr. Ardeleanu Mircea

Orchestră: Asist.univ.dr. Cristian Sandu,  CDA Askren - Brie Elisabeth, CDA Vlad Eniu. 

Jazz instrument / voce: CDA Vannai Ştefan 

Curente interpretative alternative: CDA Claudiu Hontilă

Muzică ușoară - percuție:  CDA Rotiș Răzvan

Muzică ușoară - ansambluri: CDA Dima Belinski

Educație fizică: Asist. univ. drd. Vari Hana

CADRE DIDACTICE - FACULTATEA DE INTERPRETARE 2018 -2019

 

 

2. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

CANTO:

PROF.UNIV.DR.MOLDOVAN  ELENA

PROF.UNIV.DR.HABIL.BUDOIU MARIUS

CONF.UNIV.DR.COMAN RAMONA

CONF.UNIV.DR.FERENCZI-GURBAN CARMEN VIOLETA

CONF.UNIV.DR.SANDU CRISTIAN (dirijat clasă de operă)

LECT.UNIV.DR.HODREA CRISTIAN

LECT.UNIV.DR.ESTEFAN FLORIN

LECT.UNIV.DR.SIMU TIBERIUS*

ASIST.DRD.ȚUGUI DIANA

CDA.PROF.DR.SÂMPETREAN MIRCEA

CDA.PROF.DR.ANA RUSU

CDA.MED.MUREȘAN RODICA (IGIENĂ VOCALĂ)

 

ACOMPANIAMENT:

CONF.UNIV.DR.CUTEANU CORNELIA

CONF.UNIV.DR.SUCIU IULIA AUGUSTA

CONF.UNIV.DR.GHENCEANU CODRUTA

LECT.UNIV.DR.HAPLEA HOREA

LECT.UNIV.DR.GHEJU LUCIAN

LECT.UNIV.DR.TETRADE LISBETH

LECT.UNIV.DR.GAVRIŞ MIRA

ASIST.DRD.OLAH BOGLARKA

 

ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL:

PROF.UNIV.DR.HABIL.MIHUT ANCA DANIELA

CONF.UNIV.DR.GUNA LIVIA SUSANA

CONF.UNIV.DR.HUDEA MARIANA DOINITA (și clasă de operă)

LECT.UNIV.DR.HABIL.DEMIAN NICOLETA

ASIST.DRD.BOGDAN MIHAELA

ASIST.DRD.TOADER LUMINITA

DRD.MURARIU BIANCA

  • Predă și la artele spect.muzical

 

Facultatea Teoretică

 

Facultatea Teoretică

Cadre didactice în anul universitar 2018/2019

 Studii universitare de licenţă

 Specializările Compoziţie muzicală, Muzicologie, Dirijat

 Aranjament coral: Conf.univ.dr. Tudor Feraru, colab. dr. Dan Variu

Armonie: Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Biblioteconomie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Canto coral (Tehnica vocală): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Citire de partituri: Conf.univ.dr. Iulia Cibişescu-Duran, Conf.univ.dr. Oleg Garaz, Lect.univ.dr. Adela Bihari, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje, Lect.univ.dr. Matei Pop, Asist.univ.drd. Alexandru Murariu

Compoziţie muzicală: Prof.univ.dr. Adrian Pop, Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk, Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Contrapunct şi fugă: Conf.univ.dr. Răzvan Metea

Dirijat cor academic, Dirijat de cor: Conf.univ.dr. Ciprian Para, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Dirijat orchestră: Maestrul Petre Sbârcea, Lect.univ.dr. Matei Pop

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educaţie fizică: Asist.univ.drd. Hanna Imola Vari

Estetică muzicală: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Folclor muzical: Prof.univ.dr. Ioan Haplea, Lect.univ.dr. Alina Stan

Forme şi analize muzicale: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk, conf. univ. dr. Adrian Borza

Informatică muzicală: Lect.univ.dr. Cristian Mihăescu

Instrument popular: drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea

Istoria muzicii: Prof.univ.dr. habil. Ecaterina Banciu, CS I dr. habil. Elena Şorban, Lect.univ.dr. Tatiana Oltean, Asist.univ.drd. Koter Peter

Jazz:  colab. Ştefan Vannai

Limba engleză: Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Limba italiană: colab.drd. Irina Mărginean

Management artistic: Lect.univ.dr. Oana Bălan

Muzicologie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş, Prof.univ.dr. Gabriel Banciu, Lect.univ.dr. Oana Andreica, Asist.univ.dr. Cristina Şuteu

Orchestraţie: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Pian: Lect.univ.dr. Czumbil Bernadette, Lect.univ.dr. Raluca Rad, Asist.univ.dr. Ioana Grünner, Asist.univ.drd. Bogdan Bohuş, Asist.univ.drd. Luca Toncian

Practica artistică: ansamblu coral: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Regie muzicală de sunet: colab. Alexandru Pârlea

Secretariat muzical: colab. drd. Andra Pătraş

Tehnologia muzicii electronice: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Teorie-solfegiu-dictat: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Bianca Temeş

 

Module facultative:

Modulul Muzică vocală tradiţională românească (Cânt popular, Ansamblu tradiţional, Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale): Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan, Asist.univ.drd. Larisa Prună

 Modulul Muzică instrumentală tradiţională românească (Instrument tradiţional: vioară, nai, taragot/saxofon, Ansamblu instrumental tradiţional, Notare, restaurare şi aranjament musical): drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea

 Modulul Interpretare muzică uşoară/jazz (Interpretare /voce, saxofon, chitară, percuţie, keyboards / muzică uşoară / jazz/; Ansamblu (de estrada / big-band / vocal  /  percuţie / pop / rock); Aranjament instrumental şi vocal: Conf.univ.dr. Răzvan Metea, colab. drd. Ioana Badiu, asist.univ.dr. Istvan Beke, conf.univ.dr. Liviu Deac

 Programul de studii psihopedagogice (nivelul I) de certificare pentru profesia didactică (Psihologia educaţiei, Pedagogie I şi II, Didactica specialităţii, Practica pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi): Lect.univ.dr. Sanda Onutz, Lect.univ.dr. Diana Sârb, Conf.univ.dr. Ciprian Pop

 

Studii universitare de licenţă

Specializarea Muzică

Ansamblu coral: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Aranjament coral: Conf.univ.dr. Tudor Feraru, colab.dr. Variu Dan

Armonie: Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Canto coral (Tehnica vocală): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Citire de partituri: Conf.univ.dr. Oleg Garaz, Lect.univ.dr. Adela Bihari,  Asist.univ.drd. Alexandru Murariu, Asist.univ.drd. Török-Gyurkó Áron

Contrapunct şi fugă: Conf.univ.dr. Răzvan Metea

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educarea auzului muzical:  Conf.univ.dr. Ioan Pop, Asist.univ.dr. Cristina Șuteu, Asist.univ.drd. Koter Peter

Educaţie fizică: Asist.univ.drd. Hanna Imola Vari

Estetică muzicală: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Folclor muzical: Conf.univ.dr. Delia Stoian-Irimie, Lect.univ.dr. Alina Stan, Asist.univ.dr. Larisa Prună

Forme şi analize muzicale: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk, Asist.univ.drd. Török- Gyurkó Áron

Informatică muzicală: Lect.univ.dr. Cristian Mihăescu

Istoria muzicii: CS I dr. habil. Elena Şorban, Lect.univ.dr. Tatiana Oltean, Asist.univ.drd. Koter Peter

Jazz: colab. Ştefan Vannai

Limba engleză: Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Limba italiană: colab.drd. Irina Mărginean

Management artistic: Lect.univ.dr. Oana Bălan

Pian: Lect.univ.dr. Czumbil Bernadette, Lect.univ.dr. Raluca Rad, Asist.univ.dr. Ioana Grünner, Asist.univ.drd. Bogdan Bohuş, Asist.univ.drd. Luca Pulbere

Regie muzicală de sunet: colab. Alexandru Pârlea

Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică: Conf.univ.dr. Ildiko Kallo

Sisteme de educaţie muzicală: Prof.univ.dr.habil. Elena Chircev

Tehnica cercetării şi redactării ştiinţifice: curs – Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Tehnologia muzicii electronice: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Teorie-solfegiu-dictat: Conf.univ.dr. Ioan Pop, Asist.univ.dr. Cristina Șuteu, Asist.univ.drd. Koter Peter

 

Studii universitare de licenţă

Specializarea Muzică (în limba engleză)

 Ansamblu coral (Choral Ensemble): Conf.univ.dr. Ciprian Para

Aranjament coral (Choral Arrangement): Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Armonie (Harmony): Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Biblioteconomie (Library Science): colab.dr. Elena Boancă

Canto coral [Tehnica vocală] (Vocal Technique [Choral Singing]): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Cânt popular (Folk Traditional Music Singing): Lect.univ.dr. Alina Stan

Citire de partituri (Score Reading) : Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje, Asist.univ.drd. Alexandru Murariu

Contrapunct şi fugă (Counterpoint and Fugue): Conf.univ.dr. Răzvan Metea, Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Dirijat cor (Choral Conducting): Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educarea auzului muzical (Aural Skills): Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Bianca Temeş, Asist.univ.dr. Cristina Șuteu

Educaţie fizică (Physical Education): Asist.univ.drd. Hanna Imola Vari

Estetica muzicală (Musical Aesthetics): colab.dr. Elena Boancă

Folclor muzical (Romanian Musical Folklore): Lect.univ.dr. Alina Stan

Forme şi analize muzicale (Musical Forms and Analysis): Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Istoria muzicii (Music History): Lect.univ.dr. Tatiana Oltean

Limba italiană (Foreign Language-Italian): Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană (Foreign Language-German): Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Management artistic (Artistic Management): Lect.univ.dr. Oana Bălan

Pian (Piano): Lect.univ.dr. Raluca Rad, Asist.univ.drd. Bogdan Bohuş

Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică (Vocal Repertoire and Instrumental Teaching Practice): Lect.univ.dr. Diana Sârb

Sisteme de educaţie muzicală (Musical Education Systems) : Lect.univ.dr. Diana Sârb

Tehnica cercetării şi redactării ştiinţifice (Scientific Research Technique): CS I dr. habil. Elena Şorban

Tehnologia muzicii electronice (Electronic Music Technology): Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor (Theory of Musical Instruments): Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Teorie-solfegiu-dictat (Music Theory-Solfege-Dictation):  Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Bianca Temeş, Lect.univ.dr. Lucian Ghişa, Asist.univ.drd. Cristina Șuteu

 

Studii universitare de masterat

Specializarea Compoziţie-Muzicologie-Dirijat

Acompaniament orchestral: Prof.univ.dr. Gh.Victor Dumănescu

Analize estetice: Prof.univ.dr. Ştefan Angi, Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Compoziţie: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Dirijat: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Discursuri muzicale alternative (teatru, balet, film, media): Prof.univ.dr. Cornel Ţăranu, Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Etnomuzicologie: Prof.univ.dr. Ioan Haplea

Forme şi analize muzicale: metode şi strategii: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Istoria muzicii: literatura secolului XX: Prof.univ.dr.habil. Ecaterina Banciu

Istoria şi paleografia muzicii bizantine: Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Istoria şi paleografia muzicii gregoriene: CS I dr. habil. Elena Şorban

Managementul relatiilor interumane: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Muzicologie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Retorică muzicală: Prof.univ.dr. Ştefan Angi, Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Stilistica creaţiei muzicale: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Sisteme muzicale interactive: Conf. univ. dr. Adrian Borza

Tehnologii informatice computerizate în proiectarea didactică muzicală: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

 

Studii universitare de masterat

Specializarea Artă muzicală

Aplicaţii instrumentale didactice: Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Aranjament vocal-instrumental: Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza

Etnomuzicologie: Prof.univ.dr. Ioan Haplea

Istoria muzicii: literatura secolului XX: Prof.univ.dr.habil. Ecaterina Banciu

Managementul relatiilor interumane: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Repertoriu vocal-didactic: Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Retorică muzicală: Prof.univ.dr. Ştefan Angi

Stilistica creaţiei muzicale: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Tehnologii informatice computerizate în proiectarea didactică muzicală: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria superioară a muzicii: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț

Lista profesori - Facultatea teoretică 2018 - 2019

 

 

 

Extensia Piatra-Neamț

 

 CADRE DIDACTICE

Prof.univ.dr. CRISTIAN MISIEVICI – Aranjament coral, Armonie, Teoria instrumentelor

Conf.univ.dr. CONSTANTIN ANDREI – Interpretare-chitară, Muzică de cameră, Ansamblu de chitare

Conf.univ.dr. ANASTASIA BURUIAN – Interpretare-canto, Lied-oratoriu, Didactica specialităţii, Practică pedagogică

Conf.univ.dr. KALLÓ ILDIKÓ – Dirijat cor, Tehnică vocală, Sisteme de educaţie muzicală, Tehnica cercetării, Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică

Conf.univ.dr. DELIA STOIAN-IRIMIE – Folclor muzical, Opţional 2 – Cânt popular, Ansamblu tradiţional, Notarea şi restaurarea muzicii vocale tradiţionale, Tehnica cercetarii

Conf.univ.dr. GABRIELA PIPELEA – Interpretare-canto, Lied-oratoriu

Conf.univ.dr. ALINA STANCIU – Practică pedagogică, Didactica specialităţii

Conf.univ.dr. MIHAELA SPIRIDON – Interpretare-pian, Acompaniament, Studiul acompaniamentului pianistic, Analize repertoriale

Lect.univ.dr. LIGIA GHILEA –Acompaniament

Lect.univ.dr. LIGIA GHILEA – Regie clasa de operă, Arta actorului mişcare scenică, Pian auxiliar, Tehnică vocală, Pian,Dramaturgie muzicala

Lect.univ.dr. FIRUȚA MESAROŞ – Practică pedagogică, Didactica specialităţii

Lect.univ.dr. RODICA TRANDAFIR – Istoria muzicii, Ansamblu cor, Orchestră, Ansamblu clasa de operă

Lect.univ.dr. ADELA ŢÂRC – Teorie-solfegiu-dictat, Educaţie auditivă, Folclor muzical, Notarea şi restaurarea muzicii vocale tradiţionale

Lect.univ.dr. ALEXANDRU VELEŞCU – Interpretare-percuție, Muzică de cameră

Asist.univ.dr. ŞTEFAN TRIFAN – Interpretare-chitară, Muzică de cameră, Ansamblu de chitare

Asist.univ.drd. LAURENŢIU BISCHIN – Teorie-solfegiu-dictat, Forme şi analize muzicale

Asist.univ.drd. CRISTINA PASCU – Armonie, Contrapunct şi fugă, Pian

Asist.univ.drd. EMANUELA PRIP – Citire de partituri, Teorie-solfegiu-dictat, Istoria muzicii, Educaţie auditivă

Lect.univ.dr. CRISTINA ŞOITU – Acompaniament canto

Asist.univ.drd. VARI HANNA IMOLA – Educație fizică

Asist.univ.drd. IOANA VEȚEAN – Acompaniament clasa de operă, Acompaniament canto

Asist.univ.drd ANDRADA CRISAN –Armonie, Citire, Opţionala 2 - Informatică muzicală

Asist.univ.drd LUCA PULBERE- Acompaniament, Analize repertoriale

Asist.univ.drd MAGDA MAFTEI- Interpretare-canto, Lied-oratoriu

Asist.univ.drd SABINA IULIANA OPREA - Interpretare-canto, Lied-oratoriu

CDA dr. ADRIAN ALUIGHEORGHE – Estetică muzicală

CDA dr. CARMEN CHELARU – Istoria muzicii

CDA dr. CONSTANŢA CHELARU – Psihologie, Pedagogie, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi

CDA MUGUREL EMANUEL IACOB- Interpretare-vioara, Muzică de cameră

CDA dr. RADU OŢEL – Contrapunct şi fugă, Forme şi analize muzicale,Armonie

CDA STELIAN DIMA RESMERIȚĂ– Interpretare-contrabas, Muzică de cameră

CDA IOANA MUNTEANU – Introducere în managementul cultural

CDA ANAMARIA VELEŞCU – Opţionala 1 – Limba engleză

CDA ANAMARIA VELEŞCU – Opţionala 1 - Limba franceză

CDA DUMITRU SASCĂU – Opţionala 2 – Jazz

CDA SIDOR RUSU – Opţionala 2 - Instrument popular

CDA dr. STOIAN-IRIMIE DIONISIE- Cânt popular (modul)