• Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea Teoretică
  • Extensia Piatra-Neamț

Facultatea de Interpretare Muzicală

1. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE

Instrumente cu Coarde

Vioară: Prof.univ.dr. Dorina Mangra, Prof.univ.dr. Silaghi Nicuşor, CDA Prof.univ.dr. Valeriu Maior, Conf.univ.dr. Titus Flueraş, Conf.univ.dr. Melinda Bereş, Asist. drd. Răceu Vlad, CDA dr. Adrian Cârdan

Violă: Prof.univ.dr. Marius Suărăşan 

Violoncel: Prof.univ.dr. Vasile Jucan, CDA Marian Marica

Contrabas: Asist.drd. Robert Gyorgy, CDA Mihai Moraru

Harpă: CDA Oana Prisăcariu, CDA Szabo Kinga

Chitară clasică: Conf.univ.dr. Constantin Andrei, Asist. dr. Beke Istvan

Acompaniament: CDA Prof.univ.dr. Alexandru Melak, Conf.univ.dr. Cipriana Gavrişiu, Conf.univ.dr. Alexandru Szekely, Conf.univ.dr. Valentin Ivanof, Lect.univ.dr. Marius Popescu, Asist.dr. Oana Crişu, CDA Asist.dr. Răceu Octavia, Asist.drd. Caţavela-Serafinceanu Lelia

 

Instrumente de Suflat şi Percuţie

Flaut: CDA Prof.univ. Gavril Costea, Lect.univ.dr. Liliana-Paula Cadar, Asist.drd. Ilovan Raluca, CDA Rebreanu Alexandru, CDA drd. Ţuţuianu Ramona

Oboi: CDA Prof.univ.dr. Aurel Marc, Lect.univ.drd. Adrian Cioban

Clarinet: CDA Prof.univ.dr. Ioan Goilă, Lect.univ.dr. Flavius Trif, CDA drd. Toader Mihai

Fagot: CDA Conf.univ.dr. Adalbert Barabas, Asist.drd. Rareş Sângeorzan

Corn: Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Trompetă: Conf.univ.dr. Gabriel Posdărescu

Trombon-Tubă: Prof.univ.dr. Mircea-Florin Neamţ-Gilovan, Lect.univ.dr. Liviu-Claudius Deac

Percuţie: CDA Prof.univ.dr. Grigore Pop, CDA dr. Mircea Ardeleanu, CDA dr. Emil Simion

Saxofon: CDA Reman Zoltan

Acompaniament: Conf.univ.dr. Veronica-Marta Negreanu, Conf.univ.dr. Mihaela Gavriş, Conf.univ.dr. Adina Mureşan, Lect.univ.dr. Sorina Georgescu, Lect.univ.dr. Cristina Mureşan, Asist.dr. Cristina Toader, CDA Asist.dr. Răceu Octavia

 

Pian-Orgă-Clavecin

Pian: Prof.univ.dr. Adriana Bera, Prof.univ.dr. Daniel Goiţi, Conf.univ.dr. Csiky Boldizsar, CDA Conf.univ.dr. Georgeta Anghel, Lect.univ.dr. Adriana Neculai, Lect.univ.dr. Ligia Ghilea, Lect.univ.dr. Horvath Edit, Lect.univ.dr. Silvia Sbîrciu, Lect.univ.drd. Diana Barb, Lect.dr. Gheju Lucian, Lect.dr. Haplea Horea, Asist.dr. Crişu Oana, CDA Asist.dr. Răceu Octavia

Orgă: CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Maria-Elisabeta Abrudan, Asist.drd. Amalia Goje, CDA dr Miklos Noemi

Clavecin: CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Maria-Elisabeta Abrudan

Clavecin pt orgă: Asist.drd. Amalia Goje

Muzică de cameră-Orchestră

Muzică de cameră: Prof.univ.dr. Nicuşor Silaghi, CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, CDA Prof.univ.dr. Melak Alexandru, Conf.univ.dr. Veronica Marta Negreanu, Conf.univ.dr. Cipriana Gavrişiu, Conf.univ.dr. Maria Abrudan, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Mihaela Gavriş, Conf.univ dr Constantin Andrei, Lect.univ.dr. Marta Cîrlejan, Lect.univ.dr. Liviu-Claudius Deac, Lect.univ.drd. Răzvan-Cosmin Poptean, Asist.drd. Dumitru Răsvan, Asist.drd.Traian Boală, CDA dr. Ardeleanu Mircea

Orchestră: Asist.univ.dr. Cristian Sandu

Jazz: CDA Vannai Ştefan 

 

2. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

Specializarea Canto

Canto: Prof.univ.dr. Elena Moldovan,  Conf.univ.dr. Ramona Eremia, Conf.univ.dr. Marius Budoiu, Conf. univ. dr. Carmen Ferenczi-Gurban, Cda.Asist.univ.drd.Cristian Hodrea,  Cda. prof.univ.dr. pens. Mircea Sâmpetrean, Cda. prof.univ.dr. pens. Ana Rusu, Cda.dr.Florin Estefan

Acompaniament canto: Conf.univ.dr. Iulia Suciu, Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu, Conf.univ.dr. Codruţa Ghenceanu, Lect.univ.dr. Horea Haplea, Lect.univ. Lizbeth Tetrade, Lect.univ.dr. Lucian Gheju, Lect.univ.dr.Mira Gavriş

Acompaniament canto, Clasă de operă: Prof.univ.dr. Francisc Fuchs

Clasă de operă (dirijat):  Conf.univ.dr. Sandu Cristian

Clasă de operă (regie): Prof.univ.dr. hab. Anca Mihuţ, Lect.univ.dr. Ina Hudea

 

 3. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

Specializarea Artele spectacolului muzical

Istoria teatrului universal, Spectacologie, Spectacologie postmodernă: CDA Prof.univ.dr. Doina Modola

Estetica reprezentării scenice, Practica interpretării oratoriului/operei baroce:Prof.univ.dr. Francisc Fuchs

Regia şi dramaturgia teatrului muzical, Regie teatru muzical, Genuri muzicale scenice: operă si balet, Analiza procesului scenic: Prof.univ.dr. hab. Anca-Daniela Mihuţ

Compoziţia, stilistica şi notaţia dansului, Improvizaţie coregrafică, Compoziţie coregrafică (limbaje corporale), Metodica dansului (psihopedagogie coregrafică): Conf.univ.dr. Gună Livia

Metodica dansului, Improvizaţie coregrafică: Lect.univ.dr. hab Nicoleta Demian

Regia şi dramaturgia teatrului muzical, Genuri muzicale scenice: operă şi balet:Lect.univ.dr. Mariana Doiniţa Hudea

 

Facultatea Teoretică

Studii universitare de licenţă - Specializările Compoziţie muzicală, Muzicologie, Dirijat 

Aranjament coral: Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Armonie: Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Biblioteconomie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Cânt popular: Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan

Canto coral (Tehnica vocală): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Citire de partituri: Conf.univ.dr. Iulia Cibişescu-Duran, Conf.univ.dr. Oleg Garaz, Lect.univ.dr. Adela Bihari, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje, Lect.univ.dr. Matei Pop, Asist.univ.drd. Dalma Kovacs, Asist.univ.drd. Alexandru Murariu

Compoziţie muzicală: Prof.univ.dr. Adrian Pop, Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk, Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Contrapunct şi fugă: Conf.univ.dr. Răzvan Metea

Dirijat cor academic, Dirijat de cor: Conf.univ.dr. Ciprian Para, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Dirijat orchestră: Maestrul Petre Sbârcea, Lect.univ.dr. Matei Pop

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educaţie fizică: Asist.univ.drd. Hanna Imola Vari

Estetică muzicală: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Folclor muzical: Prof.univ.dr. Ioan Haplea, Lect.univ.dr. Alina Stan

Forme şi analize muzicale: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Informatică muzicală: Lect.univ.dr. Cristian Mihăescu

Instrument popular: drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea

Istoria muzicii: Prof.univ.dr. habil. Ecaterina Banciu, CS I dr. habil. Elena Şorban

Jazz:  colab. Ştefan Vannai

Limba engleză: Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Limba italiană: Lect.univ.dr. Mirona Bence-Muk

Management artistic: Lect.univ.dr. Oana Bălan

Muzicologie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş, Prof.univ.dr. Gabriel Banciu, Lect.univ.dr. Oana Andreica, Asist.univ.dr. Cristina Şuteu, colab.dr. Elena Boancă, drd. Iulia Mogoşan, drd. Peter Koter

Orchestraţie: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Pian: Lect.univ.dr. Bernadette Czumbil, Lect.univ.dr. Raluca Rad, Asist.univ.dr. Ioana Grünner, Asist.univ.drd. Bogdan Bohuş

Practica artistică: ansamblu coral: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Regie muzicală de sunet: colab. Alexandru Pârlea

Secretariat muzical şi planificare artistică: drd. Andra Pătraş

Tehnologia muzicii electronice: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Teorie-solfegiu-dictat: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Bianca Temeş

Module facultative:

Modulul Muzică vocală tradiţională românească (Cânt popular, Ansamblu tradiţional, Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale): Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan

Modulul Muzică instrumentală tradiţională românească (Instrument tradiţional: vioară, nai, taragot/saxofon, Ansamblu instrumental tradiţional, Notare, restaurare şi aranjament musical): drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea

Modulul Interpretare muzică uşoară/jazz (Interpretare /voce, saxofon, chitară, percuţie, keyboards / muzică uşoară / jazz/; Ansamblu (de estrada / big-band / vocal  /  percuţie / pop / rock); Aranjament instrumental şi vocal: Conf.univ.dr. Răzvan Metea, colab. drd. Ioana Badiu, asist.univ.dr. Istvan Beke, conf.univ.dr. Liviu Deac

Programul de studii psihopedagogice (nivelul I) de certificare pentru profesia didactică (Psihologia educaţiei, Pedagogie I şi II, Didactica specialităţii, Practica pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi): Lect.univ.dr. Sanda Onutz, Lect.univ.dr. Diana Sârb, Conf.univ.dr. Ciprian Pop

 

Studii universitare de licenţă - Specializarea Pedagogie muzicală (anii 2-3) / Muzică (anul 1)

Ansamblu coral: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Aranjament coral: Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Armonie: Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Canto coral (Tehnica vocală): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Citire de partituri: Conf.univ.dr. Oleg Garaz, Asist.univ.drd. Dalma Kovacs, Asist.univ.drd. Alexandru Murariu

Contrapunct şi fugă: Conf.univ.dr. Răzvan Metea

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educaţie auditivă: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Ioan Pop

Educaţie fizică: Asist.univ.drd. Hanna Imola Vari

Estetică muzicală: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Folclor muzical: Conf.univ.dr. Doina Haplea, Lect.univ.dr. Alina Stan

Forme şi analize muzicale: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Informatică muzicală: Lect.univ.dr. Cristian Mihăescu

Istoria muzicii: CS I dr. habil. Elena Şorban, Lect.univ.dr. Tatiana Oltean

Jazz: colab. Ştefan Vannai

Limba engleză: Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Limba italiană: Lect.univ.dr. Mirona Bence-Muk

Management artistic: Lect.univ.dr. Oana Bălan

Pian: Lect.univ.dr. Bernadette Czumbil, Lect.univ.dr. Raluca Rad, Asist.univ.dr. Ioana Grünner, Asist.univ.drd. Bogdan Bohuş, drd. Boglarka Olah, drd. Luca Pulbere, drd. Diana Baciu, drd. Eva Butean

Practica artistică: ansamblu coral: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Regie muzicală de sunet: colab. Alexandru Pârlea

Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică: Conf.univ.dr. Ildiko Kallo

Sisteme de educaţie muzicală: Prof.univ.dr.habil. Elena Chircev

Tehnica cercetării şi redactării ştiinţifice: curs – Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Tehnologia muzicii electronice: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Teorie-solfegiu-dictat: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Ioan Pop

Module facultative:

Modulul Muzică vocală tradiţională românească (Cânt popular, Ansamblu tradiţional, Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale): Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan, colab dr. Ciprian Mizgan-Danciu, drd. Andra Pătraş, drd. Larisa Uţa

Modulul Muzică instrumentală tradiţională românească (Instrument tradiţional: vioară, nai, taragot/saxofon, Ansamblu instrumental tradiţional, Notare, restaurare şi aranjament musical): drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea

Modulul Interpretare muzică uşoară/jazz (Interpretare /voce, saxofon, chitară, percuţie, keyboards / muzică uşoară / jazz/; Ansamblu (de estrada / big-band / vocal  /  percuţie / pop / rock); Aranjament instrumental şi vocal: Conf.univ.dr. Răzvan Metea, colab. drd. Ioana Badiu, asist.univ.dr. Istvan Beke, conf.univ.dr. Liviu Deac

Programul de studii psihopedagogice (nivelul I) de certificare pentru profesia didactică (Psihologia educaţiei, Pedagogie I şi II, Didactica specialităţii, Practica pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi): Lect.univ.dr. Sanda Onutz, Lect.univ.dr. Diana Sârb, Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Obs.: Pentru anul 3 de studiu Programul de studii psihopedagogice (nivelul I) de certificare pentru profesia didactică este obligatoriu.

 

Studii universitare de licenţă - Specializarea Muzică (în limba engleză) – anii 1 şi 2 de studiu 

Practica artistică: ansamblu coral (Artistic Practice: Choral Ensemble): Conf.univ.dr. Ciprian Para

Armonie (Harmony): Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Canto coral [Tehnica vocală] (Vocal Technique [Choral Singing]): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Cânt popular (Folk Traditional Music Singing): Lect.univ.dr. Alina Stan

Citire de partituri (Score Reading) : Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje, Asist.univ.drd. Alexandru Murariu

Contrapunct şi fugă (Counterpoint and Fugue): Conf.univ.dr. Răzvan Metea

Dirijat cor (Choral Conducting): Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educaţie auditivă (Aural Skills): Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Bianca Temeş

Educaţie fizică (Physical Education): Asist.univ.drd. Hanna Imola Vari

Folclor muzical (Romanian Musical Folklore): Lect.univ.dr. Alina Stan

Forme şi analize muzicale (Musical Forms and Analysis): Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Informatică muzicală (Computer Applications in Musical Field): Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Istoria muzicii (Music History): CS I dr. habil. Elena Şorban, Lect.univ.dr. Tatiana Oltean

Limba italiană (Foreign Language-Italian): Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană (Foreign Language-German): Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Pian (Piano): Lect.univ.dr. Raluca Rad, Asist.univ.drd. Bogdan Bohuş, drd. Boglarka Olah

Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică (Vocal Repertoire and Instrumental Teaching Practice): Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Sisteme de educaţie muzicală (Musical Education Systems) : Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Tehnica cercetării şi redactării ştiinţifice (Scientific Research Technique): Lect.univ.dr. Tatiana Oltean

Tehnologia muzicii electronice (Electronic Music Technology): Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor (Theory of Musical Instruments): Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Teorie-solfegiu-dictat (Music Theory-Solfege-Dictation):  Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Bianca Temeş, Lect.univ.dr. Lucian Ghişa

 

Studii universitare de masterat - Specializarea Compoziţie-Muzicologie-Dirijat

Acompaniament orchestral: Prof.univ.dr. Gh.Victor Dumănescu

Analize estetice: Prof.univ.dr. Ştefan Angi

Compoziţie: Prof.univ.dr. Cristian Misievici, Prof.univ.dr. Adrian Pop

Dirijat: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Discursuri muzicale alternative (teatru, balet, film, media): Prof.univ.dr. Cornel Ţăranu

Etnomuzicologie: Prof.univ.dr. Ioan Haplea

Forme şi analize muzicale: metode şi strategii: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Istoria muzicii: literatura secolului XX: Prof.univ.dr.habil. Ecaterina Banciu

Istoria şi paleografia muzicii bizantine: Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Istoria şi paleografia muzicii gregoriene: CS I dr. habil. Elena Şorban

Managementul relatiilor interumane: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Muzicologie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Retorică muzicală: Prof.univ.dr. Ştefan Angi

Stilistica creaţiei muzicale: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Tehnologii informatice computerizate în proiectarea didactică muzicală: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

 

Studii universitare de masterat - Specializarea Pedagogie muzicală (anul 1) / Pedagogie muzicală (anul 2)

Aplicaţii instrumentale didactice: Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Aranjament vocal-instrumental: Conf.univ.dr. Tudor Feraru

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza

Etnomuzicologie: Prof.univ.dr. Ioan Haplea

Istoria muzicii: literatura secolului XX: Prof.univ.dr.habil. Ecaterina Banciu

Managementul relatiilor interumane: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Repertoriu vocal-didactic: Prof.univ.dr. habil. Elena Chircev

Retorică muzicală: Prof.univ.dr. Ştefan Angi

Stilistica creaţiei muzicale: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Tehnologii informatice computerizate în proiectarea didactică muzicală: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria superioară a muzicii: semiografia sec.XX: Prof.univ.dr. Constantin Rîpă

 

 

Extensia Piatra-Neamț

CADRE DIDACTICE

Prof.univ.dr. CRISTIAN MISIEVICI – Aranjament coral, Armonie, Teoria instrumentelor

Prof.univ.dr. ELENA CHIRCEV – Sisteme de educaţie muzicală, Didactica specialităţii

Conf.univ.dr. CONSTANTIN ANDREI – Interpretare-chitară, Muzică de cameră, Ansamblu de chitare

Conf.univ.dr. ANASTASIA BURUIAN – Interpretare-canto, Lied-oratoriu, Didactica specialităţii, Practică pedagogică

Conf.univ.dr. TITUS FLUERAŞ – Interpretare-violă, Interpretare-vioară, Muzică de cameră

Conf.univ.dr. KALLÓ ILDIKÓ – Dirijat cor, Tehnică vocală, Sisteme de educaţie muzicală, Tehnica cercetării, Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică

Conf.univ.dr. DELIA STOIAN-IRIMIE – Folclor muzical, Opţional 2 – Cânt popular, Ansamblu tradiţional, Notarea şi restaurarea muzicii vocale tradiţionale

Conf.univ.dr. GABRIELA PIPELEA – Interpretare-canto, Lied-oratoriu

Conf.univ.dr. ALINA STANCIU – Practică pedagogică, Didactica specialităţii

Conf.univ.dr. MIHAELA SPIRIDON – Interpretare-pian, Acompaniament, Studiul acompaniamentului pianistic, Analize repertoriale

Lect.univ.dr. LIGIA GHILEA –Acompaniament

Lect.univ.dr. LIGIA GHILEA – Regie clasa de operă, Arta actorului mişcare scenică, Pian auxiliar, Tehnică vocală, Pian

Lect.univ.dr. FIRUȚA MESAROŞ – Practică pedagogică, Didactica specialităţii

Lect.univ.dr. RODICA TRANDAFIR – Istoria muzicii, Ansamblu cor, Orchestră, Ansamblu clasa de operă

Lect.univ.dr. ADELA ŢÂRC – Teorie-solfegiu-dictat, Educaţie auditivă, Folclor muzical, Notarea şi restaurarea muzicii vocale tradiţionale

Lect.univ.dr. ALEXANDRU VELEŞCU – Interpretare-percuție, Muzică de cameră

Asist.univ.dr. ŞTEFAN TRIFAN – Interpretare-chitară, Muzică de cameră, Ansamblu de chitare

Asist.univ.drd. LAURENŢIU BISCHIN – Teorie-solfegiu-dictat, Forme şi analize muzicale

Asist.univ.drd. CRISTINA PASCU – Armonie, Contrapunct şi fugă, Pian

Asist.univ.drd. EMANUELA PRIP – Citire de partituri, Teorie-solfegiu-dictat

Asist.univ.dr. CRISTINA ŞOITU – Acompaniament, Acompaniament clasa de operă

Asist.univ.drd. VARI HANNA IMOLA – Educație fizică

Asist.univ.drd. IOANA VEȚEAN – Acompaniament

CDA dr. ADRIAN ALUIGHEORGHE – Estetică muzicală

CDA dr. RAISA BÂRLIBA - Acompaniament

CDA dr. CARMEN CHELARU – Istoria muzicii

CDA dr. CONSTANŢA CHELARU – Psihologie, Pedagogie, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi

CDA dr. GHEORGHE MANOLACHE – Opţionala 2 - Informatică muzicală

CDA dr. RADU OŢEL – Contrapunct şi fugă, Forme şi analize muzicale

CDA STELIAN DIMA RESMERIȚĂ– Interpretare-contrabas, Muzică de cameră

CDA IOANA MUNTEANU – Introducere în managementul cultural

CDA ANAMARIA VELEŞCU – Opţionala 1 – Limba engleză

CDA ANAMARIA VELEŞCU – Opţionala 1 - Limba franceză

CDA DUMITRU SASCĂU – Opţionala 2 – Jazz

CDA SIDOR RUSU – Opţionala 2 - Instrument popular