CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţi pentru  studenţi şi profesori, finanţat şi susţinut de guvernele ţărilor participante şi coordonat de Ministerul Educaţiei din Austria.

Reţelele CEEPUS pot fi promovate de cadre didactice şi sunt evaluate şi selectate la nivel naţional de Consiliul Naţional CEEPUS şi la nivel internaţional de Comisia Internaţională CEEPUS.

Începând cu acest an, Academia de Muzică  Gheorghe Dima a devenit partener  în reţeaua CEEPUS coordonată de Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti  “New Cooperation Initiatives in the Central European Professional Music Training”, alături de alte 14 instituţii de profil din Europa.

 

Universităţi partenere:

Albania

Universitatea de Artă din Tirana (Facultatea de Muzică)

www.artacademy.al/index.php?lang=2

Austria

Universität für Musik und Darstellende Kunst WIEN - www.mdw.ac.at (Institute of Music Education www.musiceducation.at/)

Universität für Musik und Darstellende Kunst GRAZ  (Institute for Ancient Music and Performance Practise) - www.kug.ac.at/studium-weiterbildung/studium/institute/institut-15-alte-musik-und-auffuehrungspraxis/start.html 

Bosnia Herţegovina

Universitatea Banja Luka (Academia de Artă   www.aubl.org )

Bulgaria

Academia de Muzică, Dans şi Arte Frumoase din Plovdiv (Faculty of Music Folklore) -www.artacademyplovdiv.com

Croaţia

Universitatea din Zagreb (Academia de Muzică) - www.unizg.hr

Polonia

Academia de Muzică 'Feliks Nowowiejski' din Bydgoszcz  (Instrumental department) -www.amuz.bydgoszcz.pl

Academia de Muzică 'Stanislaw Moniuszko' din Gdansk (Instrumental Department; Choir Conducting, Music Education and Rhythmics Department) - www.amuz.gda.pl

Academia de Muzică 'Karol Lipinski' din Wroclaw ( Department of Composition, Conducting, Theory of Music, and Music Therapy) - www.amuz.wroc.pl

Republica Moldova

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău (Performing arts, composition and musicology) - www.amtap.md 

România

 Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti – www.unmb.ro

 Universitatea de Arte “George Enescu” din  Iaşi (Facultatea de Muzică) –

 www.arteiasi.ro

Serbia

Universitatea de Arte din Belgrad (Facultatea de Muzică) - www.fmu.bg.ac.rs

Universitatea din Novi Sad (Academia de Arte) - www.akademija.uns.ac.rs

 

Studenţii şi profesorii interesaţi de efectuarea unor mobilităţi în cadrul universităţilor partenere pot obţine informaţii accesând site-ul oficial al programului  - www.ceepus.info sau prin email. Persoana de contact: Dana Albu - dana_privat@yahoo.com