Ansambluri


 • Ansamblul Ad-Hoc

  Conducerea muzicală: Prof.univ.dr. Adrian Pop, Prep.univ.dr. Matei Pop

 • Ansamblul de chitare al AMGD

  Conducerea muzicală: Conf.univ.dr. Constantin Andrei

 • Ansamblul de flaute „Il Gardellino”

  Conducerea muzicală: Lect.univ.dr. Liliana Cadar

 •  Ansamblul de Muzică Tradițională Românească „Icoane”

  Conducerea muzicală: Prof.univ.dr. Ioan Bocşa

 • Ansamblul de Percuţie

  Conducerea muzicală: Prof.univ.dr. Grigore Pop

 • Antifonia

  Conducerea muzicală: Prof.univ.dr. Constantin Rîpă

 • Ars Nova

  Conducerea muzicală: Prof.univ.dr. Cornel Ţăranu

 • Bigg Dimm A’Band

  Conducerea muzicală: Lect.univ.dr. Răzvan Metea

 • Cappella Transylvanica

  Conducerea muzicală: Prof.univ.dr. Cornel Groza

 •  Collegium Musicum Academicum

  Membrii: Gavril Costea (flaut), Aurel Marc (oboi), Ilse L. Herbert (violoncel), Ecaterina Botar (clavecin)

 •  

  Corul Ave Musica

  Conducerea muzicală: Conf.univ.dr. Ciprian Para

 •  

  Duo Melos

  Conducerea muzicală: Lect.univ.dr. Titus Flueraş, Conf.univ.dr. Constantin Andrei

 •  Orchestra “Antonin Ciolan”

  Dirijor: Maestrul Petre Sbârcea

 •  

  Orchestra “Camerata Academica”

  Dirijor: Cristian Sandu

 Cu ocazia prezentării la Cluj a primei ediţii mondiale a lucrării Colinda-Baladă op. 42 de György Kurtág (martie 2009, în cadrul ediţiei a VIII-a a Festivalului Cluj Modern) s-a reunit ad hoc ansamblul instrumental necesitat de partitură.

Repetiţiile acestuia, conduse de tânărul dirijor şi compozitor Matei Pop, s-au desfăşurat sub directa îndrumare a maestrului Kurtág. Impulsul muzical al acestei colaborări a fost atât de viu, încât s-a născut atunci ideea spontană a unei implicări de durată în ce priveşte sondarea valorilor repertoriului contemporan. Astfel, s-a conturat proiectul AD HOC, ansamblu ce reuneşte, într-o geometrie variabilă, o serie de tineri şi valoroşi muzicieni aparţinând şcolii interpretative clujene.

Compozitorul Adrian Pop şi-a asumat rolul de mentor şi director artistic al ansamblului, fiind secondat în activitatea de construcţie a proiectelor de Răzvan Poptean, membru fondator al formaţiei şi de Matei Pop, care asigură conducerea muzicală.

 Ansamblul de chitare al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 2000, la patru ani de la înfiinţarea clasei de chitară, sub îndrumarea profesorului Constantin Andrei. Pe lângă genul cameral tradiţional de duo, trio şi cvartet, Ansamblul de chitare sau orchestra chitariştilor, a fost şi rămâne o disciplină mult îndrăgită de către toţi chitariştii care au făcut şi fac parte din componenţa lui, datorită posibilităţilor timbrale şi expresive pe care le descoperă atunci când cântă în ansamblu, precum şi a repertoriului variat stilistic.

Totodată trebuie menţionat faptul că studenţii care alcătuiesc ansamblul de chitare sunt laureaţi ai unor prestigioase Festivaluri şi Concursuri de chitară din ţară şi străinătate.

Numeroasele recitaluri susţinute de-a lungul anilor atât în cadrul Academiei de Muzică cât şi în instituţii culturale de prestigiu, au făcut ca Ansamblul de Chitare să se numere printre formaţiile de prestigiu ale acestei instituţii, întotdeauna aducând bucurie şi căldură în sufletele spectatorilor. În perioada 1-3 mai 2011, Ansamblul de Chitare a fost invitat să participe la Festivalul de Orchestre şi Ansambluri de Chitare de la Ruse, Bulgaria, unde a susţinând concertul de închidere al Festivalului, iar prestaţia lor artistică a fost apreciată cu îndelungi aplauze.

Repertoriul abordat de ansamblul de chitare din 2000 şi până în prezent cuprinde lucrări din creaţia compozitorilor: Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel,  Štěpán Rak, Roland Dyens, Leo Brouwer, Adrian Andrei, Francis Kleynijans, Andrew York, Jean Gauffriau, Veit Erdmann-Abele, Olivier Bensa, Luc Lévesque, Manuel Penella, etc.

Ansamblul de flaute Il Gardellino a fost înfiinţat în anul 2009 la iniţiativa domnişoarei lect. univ. dr. Liliana Cadar, cu ocazia sărbătoririi aniversării a 70 ani de viaţă şi 50 ani de carieră ai maestrului Gavril Costea, nume de referinţă în şcoala flautistică românească.

Membrii Ansamblului sunt studenţii clasei de flaut din Academie, din ciclurile licenţă şi masterat în colaborare cu studenţi ai claselor de fagot şi percuţie.

Primul concert susţinut de ansamblul de flaute, sub bagheta dirijorului Tudor Feraru, a avut loc în Studioul de concerte al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca şi fost dedicat maestrului nostru. Au urmat concerte la Sala Radio Cluj şi Sala Thalia din Sibiu.

Repertoriul pe care îl abordează este variat, cuprinzând lucrări ale compozitorilor atât tineri cât şi consacraţi, români sau de alte naţionalităţi, de la colinde până la cele 2 Rapsodii ale lui George Enescu.

 Ansamblul de Muzică Tradiţională Românească „ICOANE“ al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 1995 din dorinţa de a reînvia şi promova valorile spirituale tradiţionale româneşti, constituind în acest sens un model la nivel naţional. Ansamblul, instruit şi condus de către Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, este format din studenţi şi absolvenţi, având ca liant pasiunea pentru tot ceea ce înseamnă tradiţie populară.

În cadrul spectacolelor susţinute, Ansamblul „ICOANE“ (grupul vocal fete, grup vocal băieţi, grup mixt, trio tradiţional şi interpreţi individuali) îşi propune restaurarea sonoră a unor producţii muzicale tradiţionale arhaice, preluate fie din culegeri ale unor folclorişti realizate la începutul secolului XX, fie din materiale culese direct din teren de către cadre didactice şi studenţi ai Academiei, din zone ale ţării unde încă folclorul se mai practică după ritualuri străvechi. Repertoriul abordat acoperă tot ciclul vieţii, cuprinzând cântece rituale ce însoţesc cele mai importante praguri - evenimente ale trecerii omului prin viaţă: naştere, cătănie, căsătorie, muncă şi moarte.

Ansamblul de Muzică Tradiţională Românească Icoane, prin modalităţile de prelucrare ale cântecelor, prin emisia vocală specific folclorică şi prin formula instrumentală tipică muzicii ţărăneşti transilvănene, doreşte atingerea firescului şi adesea a dramatismului ritualurilor folclorice şi reconstituirea unei atmosfere proprii satului românesc de acum câteva sute de ani.

Grigore Pop, mentorul mai multor generaţii de percuţionişti români de mare valoare, el însuşi un virtuos al numeroaselor instrumente ce compun acest solicitat compartiment sonor, este şi fondatorul Ansamblului de percuţie, al cărui prim concert a avut loc în martie 1976.

Este primul ansamblu românesc de acest tip, care, fiind alcătuit din studenţii clasei de percuţie a Conservatorului clujean, a suferit de-a lungul timpului transformările inerente ale schimbului de generaţii, reuşind să-şi păstreze mereu valoarea superlativă – rod al competenţei incontestabile şi exigenţei conducătorului său artistic. Valoarea interpretativă se conjugă astfel cu semnificaţia unei înalte şcoli de interpretare, ce a exersat o influenţă benefică în peisajul ansamblurilor româneşti de muzică contemporană.

"Ansamblul de Percuţie al Academiei de Muzică Gheorghe Dima condus de Grigore Pop a adus nepreţuite servicii componisticii româneşti. Nume rezonante ale şcolii româneşti de compoziţie au dedicat valoroase creaţii ansamblului şi s-au bucurat în acelaşi timp de interpretări de referinţă din partea acestuia. Pentru tinerii compozitori clujeni cu precădere, Ansamblul de Percuţie a reprezentat un factor stimulativ de prim ordin. Totodată el a reprezentat şi reprezintă o redutabilă şcoală de muzică contemporană pentru tinerii interpreţi ai academiei clujene. Nu în ultimul rînd, exemplara relaţie de colaborare cu interpreţi şi ansambluri muzicale precum şi excepţionala conlucrare maestru-discipoli pe care o cultivă profesorul Grigore Pop, fac din Ansamblul de Percuţie un model de etică şi probitate profesională."

Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Corul ANTIFONIA a luat fiinţă în noiembrie 1969, la iniţiativa d-lui Prof.univ.dr. Constantin Rîpă, cu scopul de a oferi studenţilor Academiei de Muzică “Gh.Dima” din Cluj un laborator de muzică contemporană în care să poată aprofunda muzica modernă universală, corală, vocală şi vocal-simfonică.

ANTIFONIA s-a impus pe plan internaţional câştigând premii la Haga (1979), Spittal - Drau (1979), Middlesbrough (1980), Lindburg (1981), Arezzo (1982), Neerpelt (1985).

Au scris lucrări pentru ANTIFONIA Iannis Xenakis, Henri Pousseur şi alţi compozitori de renume. De-a lungul existenţei sale, formaţia a fost solicitată de unele din cele mai prestigioase festivaluri din lume precum: Wienn Modern, Musique d'Aujord'hui - Strassbourg, Wienner Mussiksommer, Festivalul Chais-Dieu - Franta, Cluj Modern.

Cu siguranţă cea mai longevivă formaţie de muzică contemporană din România, Ansamblul Ars Nova a fost înfiinţat de către compozitorul Cornel Ţăranu în anul 1968, într-o perioadă de maximă efervescenţă a interesului pentru racordarea la curentele şi stilurile muzicale occidentale. Muzicienii reuniţi în acest adevărat laborator artistic proveneau dintre membrii marcanţi ai Filarmonicii clujene şi dintre cadrele didactice ale Conservatorului, această colaborare menţinându-se ca o constantă pe tot parcursul istoriei ansamblului.

Numărul de prime audiţii şi lucrări special dedicate Ars Novei prezentate în cei 40 de ani de activitate este impresionant, ca şi numărul de înregistrări, concerte şi turnee susţinute în numeroase ţări ale Europei – Marea Britanie, Franţa, Ungaria, Danemarca, Cehia, Iugoslavia, Italia, Spania, Elveţia, Germania etc.

Ars Nova şi-a onorat şi îşi onorează cu exemplaritate menirea sa iniţială, aceea de a trasa punţi de comunicare între şcolile de compoziţie şi creatorii de valoare din străinătate şi cei autohtoni.

Bigg Dimm A’Band este o trupă alcătuită în luna octombrie 2010 şi compusă din 25 de oameni care au păşit acelaşi prag al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

Scopul înfiinţării acestui Big Band a fost de a oferi studenţilor Academiei de Muzică şi alte posibilităţi de exprimare şi de studiu, pe lângă cele clasice, precum şi de a aborda un alt segment al pieţei muzicale naţionale şi internaţionale.

Condus de lect.univ.dr. Răzvan Metea, band-ul cuprinde tinere talente cu foarte mare potenţial, muzicieni desăvârşiţi, ce abordează o paletă largă de genuri muzicale cântând piese din repertoriul anilor 30', 40' până în zilele noastre.

 Cappella Transylvanica este Corul de Cameră al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. El a fost fondat în anul 1955 de maestrul Dorin Pop, care s-a aflat la pupitrul acestuia timp de treizeci de ani. Din anul 1985, ansamblul a fost preluat de discipolul său, maestrul Cornel Groza.

Cappella Transylvanica este una dintre cele mai reprezentative formaţii corale de cameră din România şi întrupează spiritul coral cel mai elocvent din Cluj şi din Transilvania. Aria repertorială se extinde de la epoca de aur a Renaşterii până la stricta contemporaneitate, neocolind muzica bizantină, muzica de inspiraţie folclorică şi repertoriul religios.

 Istoria ansamblului de muzică Collegium Musicum Academicum începe în anul 1955, când clavecinistul şi organistul Kurt Mild s-a stabilit la Cluj ca maestru de cor al Operei Române. Mild îşi făcuse studiile de organist şi clavecinist la Lipsca şi Berlin, era la curent cu stilul de interpretare al muzicii vechi practicat în aceste oraşe în anii ’30 şi la începutul deceniului patru. În perioada 1940-1950, el conducea la Sibiu istoricele concerte muzeale, unde avusese drept colaboratori invitaţi şi artişti bucureşteni, printre care şi violoncelistul George Iarosevici, devenit după război titularul clasei de violoncel la Cluj, singurul artist din ţară pe atunci care cânta la viola da gamba. Prezenţa lui Mild la Cluj a făcut posibilă înfiinţarea unei clase de orgă, ca instrument principal, la Conservatorul „Gheorghe Dima” (1956). Mild a adus la Cluj şi clavecinul său Neupert – un instrument cu un singur manual, dar de foarte bună calitate – acesta constituia pentru melomanii clujeni o noutate absolută. În primăvara anului 1955 a debutat la Cluj noua formaţie a lui Mild, un trio: flaut - viola da gamba - clavecin din care, în afară de vechiul prieten George Iarosevici, mai făcea parte flautistul Dumitru Pop, titularul clasei de flaut la Conservator. Trio-ul (fără nume), la care s-au adăugat de la caz la caz şi artişti-colaboratori externi, a concertat la Cluj cu o frecvenţă considerabilă şi a deschis gustul publicului local pentru muzica veche. Datorită concertelor date de această formaţie, Clujul s-a situat în fruntea mişcării de muzică veche din România.

În anul 1967, Conservatorul a cumpărat un clavecin Ammer cu două manuale. Această achiziţie a constituit o cotitură fericită în biografia formaţiei şi a făcut posibilă predarea clavecinului ca disciplină (deocamdată secundară). Mild nu era numai un instrumentist de elită, ci şi un pasionat pedagog, dornic să introducă tineretul în tainele interpretării muzicii vechi.

La 3 noiembrie 1967, a apărut primul afiş cu denumirea „Collegium Musicum”. Program: Bach-Händel. Această dată este considerată drept ziua de naştere a actualei formaţii Collegium Musicum Academicum. La 29 mai 1968 a avut loc primul concert în care alături de muzicieni consacraţi apăreau şi tinerii interpreţi Ecaterina Botar şi Aurel Marc, pe atunci studenţi în anul III, respectiv II. Ilse L. Herbert şi Gavril Costea – cadre didactice care colaborau cu Mild încă din 1967.

Primul afiş cu denumirea Collegium Musicum Academicum datează din 4 decembrie 1968, concert în care apar toţi membrii actuali ai formaţiei. 29 decembrie 1968 reprezintă data la care a debutat formula de bază a formaţiei, drept cvartet: flaut, oboi (oboe d’amore), violoncel (viola da gamba) şi clavecin. Cvartetul: Costea-Marc-Herbert-Botar a concertat fără întrerupere începând cu 5 octombrie 1976, dată la care în cadrul festivalului Toamna Muzicală Clujeană, a prezentat un program compus din lucrări de Couperin, Rameau, Händel şi Vivaldi.

În această componenţă, Collegium Musicum Academicum a deschis mulţi ani de-a rândul stagiunile de concerte ale Conservatorului. Şi alte foruri academice au invitat-o adesea pentru a ridica prestigiul unor manifestări ştiinţifice şi culturale printr-un concert de muzică barocă.

Din mulţimea de colaboratori invitaţi ai formaţiei îi amintim pe cei cu mai multe prezenţe: Liliana Bizineche, Mariana Nicolesco, Ionel Pantea, Mirella Pinto, Edit Simon, Jana Stoia, Andrei Ágoston, Niculina Mirea, Petre Lefterescu, Horia Fulea, Ladislau Kiss, Dieter Schuller.

În aprilie 1991, drept recunoaştere a întâiului nivel artistic la care Collegium Musicum Academicum interpretează muzica marilor maeştri ai Barocului, Consiliul Muzicii din Germania a dăruit Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” un clavecin, adevărat instrument de maestru, copie după Blanche executată de Eckehart Merzdorf din Renania.

Palmaresul formaţiei include: peste 200 de concerte în ţară şi străinătate, turnee în fosta Uniune Sovietică, Spania, Austria, Grecia, Premiul ATM pentru integrala Concerts Royaux de Fr. Couperin în 1983, 12 discuri (Triosonate de Händel, Telemann, Pepusch, Concertele 3 şi 5 de J. Ph. Rameau, Deuxième Récréation de la musique op. 8 de J. M. Leclair, Triosonate de Telemann, Integrala sonatelor pentru flaut de J. S. Bach, Integrala sonatelor pentru flaut de G. Fr. Händel, Concerts Royaux de Fr. Couperin, Dansuri galante de E. Terény), CD-uri (Sonatele pentru oboi şi b.c. de G. Fr. Händel, Sonatele în mi minor şi sol minor pentru oboi şi b.c. de F. Ph. Telemann, Dansuri galante de E. Terény, Concerts Royaux de Fr. Couperin).

Nivelul artistic foarte ridicat este asigurat de valoarea instrumentiştilor – cadre didactice ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” (fiecare fiind un interpret de excepţie şi având în palmares înregistrări audio, discuri, premii) care au acceptat să-şi subordoneze propria personalitate celei camerale.

prof. univ. dr. Aurel Marc
 Corul Ave Musica, apărut pentru prima dată pe afişele de concert sub acest generic în luna decembrie a anului 2006, este ansamblul coral al Academiei de Muzică „Gh. Dima”, o formaţie cu o existenţă de câteva decenii şi o activitate bogată. Bazele ansamblului au fost puse încă din vremea în care Gheorghe Dima marca prin contribuţia sa începuturile învăţământului muzical universitar din Transilvania. Credinţa compozitorului ardelean în resursele corului şi în capacitatea creaţiei corale de a revela adânci sensuri umane s-a transmis şi celor ce au condus ulterior ansamblul coral al Conservatorului clujean: Augustin Bena, Lucian Surlaşiu, Dorin Pop, Florentin Mihăescu, Cornel Groza şi Ciprian Para, care, la rândul lor, au format generaţii de corişti. Deşi inegală în ultimile decenii ale secolului al XX-lea, din cauza numărului fluctuant de studenţi – ce a dus chiar la dizolvarea temporară a ansamblului – activitatea corului a fost remarcată în articole de presă ce oglindesc nivelul înalt al interpretării, atestat de imprimările concertelor, păstrate în arhiva sonoră a instituţiei.

Revigorat după 1990, când şi-a reluat activitatea – iniţial sub forma unui cor de cameră – ansamblul se află sub patronarea Catedrei de Dirijat, fiind condus din 1993 de conf. univ. dr. Ciprian Para. Timp de aproape două decenii, ansamblul s-a implicat activ în manifestările artistice din cadrul stagiunii de concerte a Academiei de Muzică „Gh. Dima”, susţinând concerte a cappella şi vocal-simfonice, participând la evenimente muzicale naţionale şi la şapte ediţii ale Academiei Bach, condusă de docenţi din Leipzig şi Stuttgart.

În acest răstimp, prin străduinţa dirijorului Ciprian Para, repertoriul corului s-a îmbogăţit şi diversificat, acoperind stilistic perioada cuprinsă între Renaştere şi secolul al XXI-lea, un loc privilegiat fiind acordat creaţiei româneşti clasice şi contemporane. Lucrări ale compozitorilor Gr. Allegri, W. Byrd, G. P. da Palestrina, W. A. Mozart, E. Elgar, Ch. Gounod, E. Grieg, B. Bartók, B. Britten, S. Rahmaninov ş.a. se regăsesc în programele de concert alături de A. Bena, P. Constantinescu, I. D. Chirescu, Gh. Dima, S. Drăgoi, V.Grefiens, D. G. Kiriac, G. Musicescu, M. Negrea, S. Toduţă, T. Jarda ş.a.

Desigur, creaţia compozitorilor clujeni contemporani constituie un important material de studiu şi realizare artistică pentru studenţii ansamblului şi pentru tinerii dirijori ce îşi perfecţionează tehnica abordând partituri ale compozitorilor consacraţi Dora Cojocaru, Adrian Pop, Valentin Timaru, Hans Peter Türk, Dan Voiculescu sau ale celor ce se afirmă în aceşti ani: Cristian Bence-Muk, Tudor Feraru, Şerban Marcu, Răzvan Metea, Ana-Maria Meza. Cu o asemenea deschidere pentru creaţia contemporană, este firesc ca primele audiţii să fie nelipsite din programul concertelor, în care se regăsesc şi lucrări ce se aud mai rar în sălile noastre de concert, dintre care amintim Six chansons de P. Hindemith, Mass de I. Stravinsky, Missa Kenya de P. Basler, Requiem de K. Jenkins, coruri de M. Lauridsen, Fr. Martin, K. Nystedt, A. Part, J. Rutter etc.

Cu toate că, ansamblul Ave Musica este într-o continuă prefacere, datorată succesiunii generaţiilor de studenţi, se poate constata cum, de-a lungul anilor, repertoriul abordat a devenit tot mai pretenţios, incluzând lucrări cu un mare grad de dificultate: Magnificat de J.S. Bach, Fantezia pentru pian, cor și orchestră de L.van Beethoven, Liebeslieder-Walzer, Neue Liebeslieder-Walzer, Zigeunerlieder de J. Brahms, Mass de A. Dvořák, Requiem de G. Fauré, Ultimele şapte cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de J. Haydn, Dettinger Te Deum de G. Fr. Händel, Krönungsmesse și Requiem de W.A. Mozart, Gloria de Fr. Poulenc, Petite Messe Sollenelle de G.Rossini, Magnificat de Ch.V. Stanford, Gloria de A. Vivaldi, Liturghia în stil psaltic de P.Constantinescu, Missa de S. Toduță, Liturghia Solemnă de V. Timaru etc.

Numeroasele prezenţe ale corului Ave Musica în concertele vocal-simfonice ale ultimilor ani, la un înalt nivel profesionist, au impus acest ansamblu a cărui maturitate interpretativă se bazează pe experienţa acumulată de maestrul Ciprian Para, pe selectarea atentă şi redarea expresivă a repertoriului .

Conf. univ.dr Elena Chircev

 Titus Flueraş (vioară) şi Constantin Andrei (chitară) alcătuiesc formula camerală sub numele deDuo Melos, formaţie care s-a înfiinţat în anul 2004 la Cluj-Napoca. Profesori la Academia de Muzică “Gheorghe Dima”  în cadrul Facultăţii de Interpretare Muzicală precum şi la Facultatea de Muzică din Piatra Neamţ, cei doi membri ai formaţiei camerale, pe lângă activitatea didactică desfăşurată în cadrul claselor de vioară şi chitară sunt de asemenea şi doi importanţi interpreţi.

Titus Flueraş şi Constantin Andrei sunt solişti importanţi ai celor două instrumente recunoscuţi atât în ţară cât şi peste hotare, dovadă fiind numeroasele turnee din România şi străinătate unde evoluţia lor ca solişti a fost unanim apreciată. Au concertat în ţări ca: România, Ungaria, Austria, Italia, Spania, Belgia, Franţa, Germania, Olanda, China, SUA, Japonia etc.

Prima lor evoluţie în formula de duo vioară-chitară s-a  produs  în cadrul stagiunii Facultăţii de Muzică Piatra Neamţ în data de 18.03.2004 la Biblioteca G.T.Kirileanu, bucurându-se de un răsunător success.  De atunci sunt în permanenţă invitaţi să participle la prestigioase manifestări culturale cum ar fi: Stagiuni muzicale, Festivaluri Naţionale şi Internaţionale, Toamne Muzicale etc.

După cum aminteam mai sus, agenda lor concertistică este bogată şi variată ca şi repertoriul pe care-l abordează: Biber, Vivaldi, Händel, Giuliani, Carulli, Sor, Diabelli, Granados, Albeniz, Paganini, Margola, Nin, Di Marino, Piazzolla etc.

Mesajul artistic al formaţiei Duo Melos a fost încă de la început unul de o mare sensibilitate şi diversitate a muzicii pe care o interpretează pornind din Baroc până în contemporaneitate. Să nu uităm că formula de duo (vioară-chitară), este una specială putem spune, ea fiind destul de expusă din punct de vedere al intonaţiei, al culorilor timbrale, al dinamicii şi al sincronizării. Practic cele două instrumente sunt într-un dialog continuu, dialog care alternează între momente de solo şi de acompaniament pe care Duo Melos le realizează cu sensibilitate, maturitate şi rafinament în concertele sale.

Numeroase critici au elogiat maniera de interpretare a duo-ului, multe din lucrările care sunt prezente pe CD, DVD, sau pe YouTube, reprezintă un important reper interpretativ.

Duo Melos reprezintă astăzi una din cele mai  importante şi apreciate formaţii camerale impunându-se în arealul muzicii culte prin eleganţă, rafinament, căldură şi maturitate artistică contribuind astfel la promovarea şi susţinerea muzicii de calitate.

În urma hotărârii Senatului academic, începând cu anul universitar 2012-2013, orchestra anilor II-IV-masterat va purta numele de ORCHESTRA STUDENŢEASCĂ „ANTONIN CIOLAN” a Academiei de Muzică „Gh. Dima”. Prin aceasta dorim să cinstim memoria marelui dirijor şi pedagog, fondatorul claselor de orchestră şi dirijat ale Academiei noastre, părinte spiritual al mai multor generaţii de valoroşi muzicieni, întemeietor al Filarmonicii clujene şi creator de înaltă şcoală. Principiile şi valorile sădite de veneratul Maestru ne sunt şi astăzi călăuză şi mândrie.