• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură admitere
  • Acte necesare

Informații candidați

ACADEMIA DE MUZICĂ „Gheorghe Dima”

Str.Ion I.C.Brătianu nr.25, 400079 Cluj-Napoca, 0264.59.12.41; -42; -43

 

În atenţia candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de licenţă

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” organizează în perioada 13-14-15 septembrie concursul
de admitere pentru studii universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2018 (cu înscrieri în data
de 11 sept. 2018 între orele 9-13, secretariate cam.21 și 22 ). 

Facultatea de Interpretare Muzicală organizează concurs de admitere în sesiunea septembrie
2018 pentru programul de studii Interpretare Muzicală (4 ani, curs de zi).


LOCURI BUGETATE - instrumente 6 locuri
Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea mediilor.       

Facultatea Teoretică organizează concurs de admitere în sesiunea septembrie 2018 pentru
programele de studii Compoziție muzicală, Muzicologie, Dirijat (4 ani, curs de zi), Muzică și
Muzică în limba engleză (3 ani, curs de zi)


LOCURI BUGETATE TOTAL = 6 locuri
LOCURI CU TAXĂ = 10 locuri
Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea mediilor.  
     
Extensia Piatra Neamţ organizează în perioada 13-14-15 septembrie 2018 concurs de admitere
(cu înscrieri în data de 11 sept. 2018) pentru programele de studii Interpretare Muzicală și Canto
(4 ani, curs de zi).


LOCURI BUGETATE TOTAL = 7 locuri pentru programele de studii :
- Interpretare Muzicală –Instrumente (4 ani, curs de zi) = 4 locuri
- Canto (4 ani, curs de zi) = 3 locuri
LOCURI CU TAXĂ programul de studii Muzică (3 ani, curs de zi) = 2 locuri

La nivel de institut - 1 loc bugetat pentru românii de pretutindeni


Detalii despre admitere pentru studenții români de pretutindeni, la linkul 
https://www.amgd.ro/Studenti-straini/2 
 

Comisia centrală de admitere

 

Calendar

CALENDAR

concursuri de admitere la studii universitare de licenţă

2018

 

Licență sesiunea I :

17-20 iulie             înscrieri admitere licenţă

23-27 iulie             concurs admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală

30 iulie-1 august    concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică 

 

25-28  iulie            înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

30 iulie-2 august    concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Licență sesiunea II :

 

11 sept.                  înscrieri admitere licenţă sesiunea II

13-14-15 sept.       concurs admitere licenţă sesiunea II – toate facultățile

  

11 sept.                  înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

13-14-15 sept.       concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Începerea anului universitar:    1 octombrie 2018

Broșură admitere

Broșură Facultatea de Interpretare Muzicală descarcă aici

Facultatea Teoretică descarcă aici

Brosura admitere EN_2018.pdf

Brosura admitere 2018 - Piatra Neamt.pdf

Precizări privind admiterea cetățenilor romăni la specializarea Muzică (în limba engleză), cu privire la competența lingvistică:
 
- se acceptă calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat;
- pentru candidații care nu au susținut probă de limba engleză la Bacalaureat sau nu au obținut rezultatul minim B2, se vor organiza testări ale abilităților de limbă engleză în zilele de marti, 17 iulie, orele 14 si joi, 19 iulie, orele 14.

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:

- fişa-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată); în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;

- foaia matricolă (în original);

- carte de identitate în fotocopie (xerox);

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (pt. candidaţii de la specializarea canto – examen foniatric);

- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- diplome de laureat, concursuri în fotocopie (xerox) - doar pt. Facultatea de Interpretare Muzicală;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

- un dosar plic

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată. 

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.