• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură admitere
  • Acte necesare

Informații candidați

ACADEMIA DE MUZICĂ „Gheorghe Dima”

Str.Ion I.C.Brătianu nr.25, 400079 Cluj-Napoca, 0264.59.12.41; -42; -43

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează  sesiuni  gratuite de cursuri de pregătire a elevilor pentru concursul de admitere la studii universitare în AMGD, împreună cu cadrele didactice ale Academiei de Muzică din Cluj.

 

 Facultatea de Interpretare: 

Pregătiri admitere FIM - 2019

Calendar

CALENDAR

Concursuri de admitere 2019:

 

Licență sesiunea I :

16-19 iulie: înscrieri admitere licenţă

22-26 iulie: concurs admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală

29 iulie-1 august: concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică

24-27 iulie: înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

29 iulie-1 august: concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Licență sesiunea II :

9 sept.: înscrieri admitere licenţă

10-11-12 sept.:  concurs admitere licenţă – toate facultățile

 

9 sept.:  înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

10-11-12 sept.: concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

  

Începerea anului universitar: 30 septembrie 2019

 

 

 

Broșură admitere

Brosura admitere licenta Facultatea de Interpretare 2019

Broşură admitere Facultatea Teoretică 2019

Broșură admitere - Muzică EN. 2019

Brosura admitere 2019 - Piatra Neamt

Pregatiri admitere 2019 FT

Precizări privind admiterea cetățenilor romăni la specializarea Muzică (în limba engleză), cu privire la competența lingvistică:
 
- se acceptă calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat;
- pentru candidații care nu au susținut probă de limba engleză la Bacalaureat sau nu au obținut rezultatul minim B2, se vor organiza testări ale abilităților de limbă engleză în zilele de marti, 17 iulie, orele 14 si joi, 19 iulie, orele 14.

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:

- fişa-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată); în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;

- foaia matricolă (în original);

- carte de identitate în fotocopie (xerox);

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (pt. candidaţii de la specializarea canto – examen foniatric);

- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- diplome de laureat, concursuri în fotocopie (xerox) - doar pt. Facultatea de Interpretare Muzicală;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

- un dosar plic

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată. 

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.