• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură admitere
  • Acte necesare

Informații candidați

ACADEMIA DE MUZICĂ „Gheorghe Dima”

Str.Ion I.C.Brătianu nr.25, 400079 Cluj-Napoca, 0264.59.12.41; -42; -43

 

A D M I T E R E

iulie-august 2018

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI, CU FRECVENŢĂ

 

Calendarul admiterii:

17-20 iulie: înscrieri admitere licenţă la FIM 

23-27 iulie: concurs admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală

                   86 de locuri bugetate și 12 în regim cu taxă

                                       60 locuri - Instrumente / 5 locuri cu taxă

                                       16 locuri - Canto / 6 locuri cu taxă

                                         9 locuri - Artele Spectacolului Muzical / 1 loc cu taxă

                                         1 loc   -   absolvenți de licee situate în mediul rural

Detalii

 

17-20 iulie: înscrieri admitere licenţă la FT        

30 iulie-1 august: concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică

              48 de locuri bugetate și 44 în regim cu taxă

                                    6 locuri -  Compoziție / 0 locuri cu taxă

                                    6 locuri -  Dirijat / 5 locuri cu taxă

                                   10 locuri – Muzicologie /2 locuri cu taxă

                                   16 locuri - Muzică în limba română / 25 locuri  cu taxă

                                     8 locuri  - Muzică în limba engleză / 12 locuri cu taxă

                                     2 locuri -  absolvenți de licee situate în mediul rural

CURSURI DE PREGĂTIRE (gratuite) pentru proba de Solfegiu şi testul de Teoria muzicii :

Marţi, 17 iulie, orele 11, sala 39

Miercuri, 18 iulie, orele 11, sala 39

Joi, 19 iulie, orele 11, sala 39

Vineri, 20 iulie, orele 11, sala 39

Detalii

 

Extensia Piatra Neamţ:

25-28  iulie: înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

30 iulie-2 august: concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

              25 de locuri bugetate și 7 cu taxă

                                  8 locuri - Canto / 0 locuri cu taxă

                                  6 locuri - Instrumente / 4 locuri cu taxă

                                  8 locuri - Muzică / 3 locuri cu taxă

                                  3 locuri - absolvenți de licee situate în mediul rural

 

Locuri alocate pe institut:

            11 locuri pentru românii de pretutindeni (a se consulta linkul https://www.amgd.ro/Studenti-straini/2 cu detalii pentru admitere)

Locuri alocate pe institut:

           1 loc pentru rromi (candidații cetățeni români de etnie rromă vor prezenta la înscriere o recomndare scrisă din partea unei organizații legal contituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rromă și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă).

 În cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie pentru FIM, FT și EPN.

Detalii despre admitere pentru studenții români de pretutindeni, pentru studenții - EU și pentru studenții non- EU la linkul 

https://www.amgd.ro/Studenti-straini/2 

 

Calendar

CALENDAR

concursuri de admitere la studii universitare de licenţă

2018

 

Licență sesiunea I :

17-20 iulie             înscrieri admitere licenţă

23-27 iulie             concurs admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală

30 iulie-1 august    concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică 

 

25-28  iulie            înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

30 iulie-2 august    concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Licență sesiunea II :

 

11 sept.                  înscrieri admitere licenţă sesiunea II

13-14-15 sept.       concurs admitere licenţă sesiunea II – toate facultățile

  

11 sept.                  înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

13-14-15 sept.       concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Începerea anului universitar:    1 octombrie 2018

Broșură admitere

Broșură Facultatea de Interpretare Muzicală descarcă aici

Facultatea Teoretică descarcă aici

Brosura admitere EN_2018.pdf

Brosura admitere 2018 - Piatra Neamt.pdf

Precizări privind admiterea cetățenilor romăni la specializarea Muzică (în limba engleză), cu privire la competența lingvistică:
 
- se acceptă calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat;
- pentru candidații care nu au susținut probă de limba engleză la Bacalaureat sau nu au obținut rezultatul minim B2, se vor organiza testări ale abilităților de limbă engleză în zilele de marti, 17 iulie, orele 14 si joi, 19 iulie, orele 14.

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:

- fişa-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată); în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;

- foaia matricolă (în original);

- carte de identitate în fotocopie (xerox);

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (pt. candidaţii de la specializarea canto – examen foniatric);

- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- diplome de laureat, concursuri în fotocopie (xerox) - doar pt. Facultatea de Interpretare Muzicală;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

- un dosar plic

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată. 

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.