• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură admitere
  • Acte necesare

Informații candidați

ACADEMIA DE MUZICĂ „Gheorghe Dima”

Str.Ion I.C.Brătianu nr.25, 400079 Cluj-Napoca, 0264.59.12.41; -42; -43

A D M I T E R E

iulie-august 2018

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI, CU FRECVENŢĂ

Facultatea Teoretică

Specializări:

Muzică, Muzică (în limba engleză) – 3 ani

Compoziţie muzicală, Muzicologie, Dirijat – 4 ani

Înscrieri: 17-20 iulie 2018

Concurs: 30 iulie-1 august 2018

In cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza

o a doua sesiune de admitere  în luna septembrie.

 

Cursuri de pregătire gratuite pentru proba de Solfegiu şi testul de Teoria muzicii-Dictat muzical:

sâmbătă, 10 martie 2018, ora 11, sala subsol 8

sâmbătă, 17 martie 2018, ora 11, sala subsol 8

sâmbătă, 24 martie 2018, ora 11, sala subsol 8

sâmbătă, 14 aprilie 2018, ora 11, sala subsol 8

sâmbătă, 21 aprilie 2018, ora 11, sala subsol 8

sâmbătă, 5 mai 2018, ora 11, sala subsol 8

 

Cursuri de pregătire pentru proba de Muzicologie :

14 aprilie, 21 aprilie și 5 mai, ora 13, sala subsol 8.

 

Cursuri de pregătire pentru proba de Compoziție :

24 martie, ora 13, 14 aprilie, ora 13, 5 mai, ora 13, sala subsol 7

 

Cursuri de pregătire pentru proba de Dirijat (cor/orchestră) :

17 martie, ora 13, 14 aprilie, ora 15, 21 aprilie, ora 15, sala 70

 

 

 

**Pregătiri pentru admitere 2018**

Specializarea Interpretare - instrumente

Data

Orele 11-13

Instrument

Sala

Cadru didactic

5 mai 2018

 

Vioară

Violă

Harpă

Contrabas

Oboi

Clarinet

Flaut

Flaut

Corn

Trombon/Tubă

Trompetă

Pian

44

40

s.harpă

41

58

56

54

54

51

52

53

42

Conf.dr.Titus Flueraș (0746199427)

Prof.dr.Marius Suărășan (0746251869)

Cda.Oana Prisăcariu (0745914676)

Cda.drd.Robert Gyorgy (0742099352)

Lect.dr.Adrian Cioban (0747867007)

Conf.dr.Fravius Trif (0740195511)

Prof.univ.Gavril Costea (0745895446

Lect.dr.Liliana Cadar-Manoleasa (0722842979)

Prof.dr.Alexandru Marc (0765497690)

Prof.dr.Mircea Neamț (0740685166)

Conf.dr.Gabriel Posdărescu (0740130427)

Conf.dr.Silvia Sbârciu (0746979852)

19 mai 2018

 

Vioară

Violă

Harpă

Contrabas

Oboi

Clarinet

Flaut

Flaut

Fagot

Corn

Trombon/Tubă

Trompetă

Percuție

Pian

Pian

44

40

s.harpă

41

58

56

54

54

57

51

52

53

4,6

24

42

Lect.dr.Rasvan Dumitru (0745439182)

Prof.dr.Marius Suărășan (0746251869)

Cda.Oana Prisăcariu (0745914676)

Cda.drd.Robert Gyorgy (0742099352)

Lect.dr.Adrian Cioban (0747867007)

Conf.dr.Fravius Trif (0740195511)

Prof.univ.Gavril Costea (0745895446)

Lect.dr.Liliana Cadar-Manoleasa (0722842979)

Lect.dr.Rareș Sângeorzan (0745098383)

Prof.dr.Alexandru Marc (0765497690)

Prof.dr.Mircea Neamț (0740685166)

Conf.dr.Gabriel Posdărescu (0740130427)

Lect.dr.Emil Simion (0722627876)

Prof.dr.Daniel Goiți (0722217655)

Lect.dr.Diana Barb (0744623330)

9 iunie 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vioară

Vioară

Violă

Violoncel

Chitară

Harpă

Contrabas

Oboi

Clarinet

Saxofon

Flaut

Fagot

Corn

Trombon/Tubă

Trompetă

Percuție

Pian

Pian

Orgă/Clavecin

 

 

 

 

44

44

40

35

33

s.harpă

41

58

56

53

54

57

51

52

55

4-6

24

25

s.orgă

 

 

 

 

Lect.dr. Vlad Răceu 

Prof.dr. Dorina Mangra

Prof.dr. Marius Suărășan

Prof.dr. Vasile Jucan

Conf.dr. Constantin Andrei

Cda. Oana Prisăcariu

Cda.drd. Robert György

Lect.dr. Adrian Cioban

Conf.dr. Flavius Trif

Cda.drd. Zoltan Reman

Lect.dr. Liliana Cadar-Manoleasa

Lect.dr. Rareș Sângeorzan

Prof.dr. Alexandru Marc

Prof.dr. Mircea Neamț

Conf.dr. Gabriel Posdărescu

Lect.dr. Emil Simion

Prof.dr. Boldizsár Csíky

Lect.dr. Edit Horváth

Conf.dr. Erich Türk

 

 

 

Specializarea Canto:

 

Data

Ora

Sala

Cadru didactic

5 mai 2018

11-13

Sala 16

Prof.univ.dr.Elena Moldovan

19 mai 2018

11-13

Sala 16

Cda.Cristian Hodrea

9 iunie 2018

11-13

Sala 16

Conf.univ.dr.Ramona Coman

 

Specializarea Artele spectacolului muzical:

 

Data

Ora

Sala - Decanat

Sala Balet (subsol)

5 mai 2018

11-13

Lect.univ.dr.Mariana Hudea (regie)

Lect.univ.dr.Nicoleta Demian (coregrafie)

19 mai 2018

11-13

Prof.univ.dr.hab.Anca Mihuț (regie)

Conf.univ.dr.Livia Gună (coregrafie)

 

9 iunie 2018

11-13

Coregrafie           s. sport

Regie                       17

Lect.univ.dr.Nicoleta Demian (coregrafie)

Lect.dr. Ina Hudea

 

 

 

Pentru programări, vă rugăm să contactați telefonic cadrul didactic de specialitate !

 

 

In cazul în care vor exista solicitări se pot organiza cursuri de pregătire şi în zile de vineri. De asemenea, în cazul în care vor exista solicitări, se vor organiza cursuri de pregătire şi pentru specializarea muzică (în limba engleză).

Detalii ale concursului de admitere sunt cuprinse în

broşura de admitere care se poate consulta pe site-ul www.amgd.ro  

e-mail secretariat: gabriela.vaida@amgd.ro

Calendar

CALENDAR

concursuri de admitere la studii universitare de licenţă

2018

 

Licență sesiunea I :

17-20 iulie             înscrieri admitere licenţă

23-27 iulie             concurs admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală

30 iulie-1 august    concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică 

 

25-28  iulie            înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

30 iulie-2 august    concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Licență sesiunea II :

 

11 sept.                  înscrieri admitere licenţă sesiunea II

13-14-15 sept.       concurs admitere licenţă sesiunea II – toate facultățile

  

11 sept.                  înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

13-14-15 sept.       concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Începerea anului universitar:    1 octombrie 2018

Broșură admitere

Facultatea de Interpretare Muzicală descarcă aici

Facultatea Teoretică descarcă aici

Brosura admitere EN_2018.pdf

Brosura admitere 2018 - Piatra Neamt.pdf

Precizări privind admiterea cetățenilor romăni la specializarea Muzică (în limba engleză), cu privire la competența lingvistică:
 
- se acceptă calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat;
- pentru candidații care nu au susținut probă de limba engleză la Bacalaureat sau nu au obținut rezultatul minim B2, se vor organiza testări ale abilităților de limbă engleză în zilele de vineri 21 iulie, orele 12 sau vineri 28 iulie, orele 12.

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:

- fişa-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată); în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;

- foaia matricolă (în original);

- carte de identitate în fotocopie (xerox);

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (pt. candidaţii de la specializarea canto – examen foniatric);

- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- diplome de laureat, concursuri în fotocopie (xerox) - doar pt. Facultatea de Interpretare Muzicală;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

- un dosar plic

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată. 

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.