• Parteneri
 • Contact

Parteneri

Vocaţia europeană a instituţiei se reflectă în afilierea la cele mai importante organizaţii din domeniul învăţământului muzical: International Society of Music Education (ISME), Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) şi European University Association (EUA).

Pentru a materializa proiectele culturale ale Academiei, proiecte prin care instituţia este o prezenţă permanentă în viaţa culturală a oraşului şi a ţării, s-au dezvoltat parteneriate cu Filarmonica „Transilvania”, Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, Opera Maghiară de Stat, Centrul Judeţean de Cultură Bistriţa, Academia Internaţională Sighişoara, Institutul Cultural Francez şi  Centrul Cultural German din Cluj-Napoca, precum şi cu marile universităţi clujene şi numeroase asociaţii culturale.

RoSME - Societatea română de Educație Muzicală

AEC - Association Européenne des Conservatoires

EUA - European University Association

 

Contact

În perioada 19-30 august 2019 nu se eliberează acte de studii. Vă mulțumim pentru înțelegere! 

 

 •  Sediu  Cluj-Napoca
 •  Lista interioarelor prin centrala
 • Rectorat
 •  Secretar şef / Funcţionar responsabil cu difuzarea informațiilor publice
 • Secretariat Facultatea de Interpretare Muzicală
 • Canto şi Artele Spectacolului Muzical
 •  Secretariat Facultatea Teoretică
 •  Secretariat Departamentul de Învăţămînt la Distanţă și Frecvență Redusă
 • Secretariat Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic
 • Secretariat muzical
 • Departament Proiecte artistice
 • Departament relaţii externe
 • Director general administrativ
 • Contabil şef
 • Biblioteca
 • Editura MediaMusica
 •  Cămin studenţesc
 •  Extensie – Filiala din Piatra Neamţ
 • PROGRAM DE ELIBERARE PENTRU DIPLOME DE LICENȚĂ ȘI MASTER

  CERTIFICATE DE ABSOLVIRE DPPD

 • DIPLOMELE DE GRAD DIDACTIC

 Str. Ion I.C.Brătianu, nr. 25

Cod poştal: 400079

Telefon centrală: 40 264 591241

Fax: 40 264 593879

TELEFON CENTRALĂ :  40 264 591241

112 – SECRETARIAT RECTORAT
199 – CABINET RECTOR
113 – SECRETAR ŞEF
115 – SECRETARIAT FACULTATEA TEORETICĂ
117 – SECRETARIAT FACULTATEA DE INTERPRETARE ŞI CANTO
118 – SECRETARIAT MUZICAL
106 – BIROU ACHIZIŢII PUBLICE
109 – STUDIO ACUSTIC – ŞEF DEPARTAMENT
105 – STUDIO ACUSTIC – CABINA DE ÎNREGISTRĂRI
130 – BIBLIOTECAR ŞEF
122 – BIBLIOTECA – GHIŞEU
131 – DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
132 – CONTABIL ŞEF
133 – SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, JURIDIC
134 – SERVICIU CONTABILITATE
107 – SERVICIUL FINANCIAR


135 – CASIERIA
136 – MAGAZIA
138 – POARTA
159 – AUDIT
144 – CATEDRA DE MUZICOLOGIE – PROF.UNIV.DR. PUŞCAŞ PAVEL
189 – SECRETARIAT D.I.D.F.R.
149 – ADMINISTRATOR
150 – SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV
195 – CENTRUL DE CERCETARE, FORMARE ŞI DEZVOLTARE
157 – LABORATOR DE FOLCLOR – PROF.UNIV.DR. BOCŞA IOAN
119 – CENTRUL DE EXCELENŢĂ – PROF.UNIV.DR. RÂPĂ CONSTANTIN
164 – SECRETARIAT D.S.P.P.
170 – ATELIER MECANIC
175 – LABORATOR COMPOZIŢIE ASISTATĂ PE CALCULATOR
128 – DECANATUL FACULTĂŢII DE CANTO
186 – DECANATUL FACULTĂŢII DE INTERPRETARE
222 – EDITURA MEDIA-MUSICA
177 – ATELIER MULTIPLICARE

  40 264 593879

amgd@amgd.ro

PROGRAM CU PUBLICUL - SECRETARIAT RECTORAT

(a nu se confunda cu programul de eliberare a diplomelor și certificatelor de absolvire)

LUNI: 11-13; MARȚI: 11-13; JOI: 11-13; VINERI: 11-13

* În perioada 10-14 iulie 2017 secretariatul va fi închis. Vă rugăm să reveniți începând cu data de 17 iulie 2017. Vă mulțumim!

  40 264 596983 / 40 768 187255

 amgd@amgd.ro

* În perioada 10-14 iulie 2017 secretariatul va fi închis. Vă rugăm să reveniți începând cu data de 17 iulie 2017. Vă mulțumim!

Instrumente

40 264 591241, int. 117

 40 768 187256

simona.fodor@amgd.ro

40 264 591241, int. 117

40 768 187256

andreea.roya@amgd.ro 

40 264 591241, int. 115

 
 

40 264 591 241 interior 189

40 768 187 262

Fax: 40 264 598 958

decid@amgd.ro, decid_amgd@yahoo.com

40 264 591241, int. 164

40 768 187261

* În perioada 10 iulie - 15 august secretariatul va fi închis. Vă rugăm să reveniți începând cu data de 16 august 2017. Vă mulțumim!

40 264 591241, int. 118

0264 591246

 artisticamgd@gmail.com 

40 264 595208

40 264 591241, int. 131

40 264 597669

40 264 591241, int. 132

40 264 591241, int. 122

biblioteca@amgd.ro

40 264 591241, int. 222

Fax: 40 264 598958

mediamusica@amgd.ro

  40 264 545498
 Piatra Neamţ

Str. Ştefan cel Mare, nr. 67

Cod poştal: 610101

Telefon/Fax: 40 233 237596

E-mail: facultateademuzica@yahoo.com

la camera 28 – secretariat rectorat, pe bază de programare prealabilă la telefon 0264-593879.

LUNI: 14-15; MARȚI: 8-9; JOI: 14-15; VINERI: 8-9

 • În perioada 19-30 august 2019 nu se eliberează acte de studii. Vă mulțumim pentru înțelegere!

SE ELIBEREAZA LA CAMERA 75; ORELE 8 – 10, ÎN FIECARE ZI

* În perioada 10 iulie - 15 august secretariatul va fi închis. Vă rugăm să reveniți începând cu data de 16 august 2017. Vă mulțumim!