Prima Pagina / Oferta educaţională / Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic / Informaţii

Informaţii

 

OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE PROFESOR

„Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogicart. 68 din Legea învăţământului/1995).

 

Extras din O.MEd.C 4316/03.06.2008, Anexa 1,

Art. 2.: (1) „Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P.) din insituţiile de învăţământ acreditate, înfiinţate conform legii.

(2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a) Nivelul I (iniţial) - acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de  30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

b) Nivelul II (de aprofundare) – acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar,  cu satisfacerea a două condiţii:

- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

- absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Art. 8 – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire a D.S.P.P., corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite.

Art. 3 – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Art. 12 – (2) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul D.S.P.P. este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat.

(7) Drepturile şi obligaţiile studentului  (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu D.S.P.P., potrivit reglementărilor interne ale universităţii.”

Disciplinele planului de învăţământ pentru programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. sunt prevăzute în Anexa 2 la O.MEd.C 4316/03.06.2008.

 

Înscrierea la D.S.P.P. se face odată cu înscrierea în anul I de studiu, prin contract, la secretariatul D.S.P.P. din A.M.G.D., sala 75.

Pentru anii de studii următori înscrierea candidatului se face de asemenea la începutul fiecărui an de studiu.

 

TAXE

Cuantumul taxei de studiu se stabileşte anual de către Senatul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, în funcţie de costurile specifice şcolarizării. Studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă (indiferent de forma de învăţământ) urmează cursurile D.S.P.P. tot în regim cu taxă.

Taxa de studiu la D.S.P.P. se calculează prin înmulţirrea numărului de credite corespunzător disciplinei, cu valoarea unui credit.

Taxa include înscrierea, cursurile şi eliberarea certificatului de absolvire a nivelului I şi respectiv, nivelului II la D.S.P.P.

Neplata ratelor până la sfârşitul cursurilor duce la exmatricularea studentului şi în consecinţă nu va obţine certificatul pentru profesia didactică.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0040-264-591242, int.114