Prima Pagina / Oferta educaţională / Licenţă / Facultatea Teoretică

Facultatea Teoretică

 

Direcţiile specifice de cercetare ale Facultăţii Teoretice sunt: Compoziţie (creaţia muzicală), Dirijat (interpretarea muzicală), Muzicologie (cercetarea muzicologică), Educaţie şi didactică muzicală, Tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul muzical, Folclor

 

Facultatea Teoretică are în structură două departamente:
 - Departamentul de compoziţie muzicală şi dirijat
 - Departamentul de muzicologie

 

Specializări (programe de studii):

A. Compoziţie muzicală

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: compozitor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar si gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare.


B. Muzicologie

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: muzicolog, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil.


C. Dirijat

Studii universitare de licenţă - 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: dirijor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil.


D. Muzică / Pedagogie muzicală

Studii universitare de licenţă - 3 ani, cursuri de zi, 180 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: dirijor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil (cu condiţia absolvirii cursului de biblioteconomie).

 

E. Muzică (în limba engleză)

Studii universitare de licenţă – 3 ani, cursuri de zi, 180 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: dirijor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil (cu condiţia absolvirii cursului de biblioteconomie).

 

 

 

Cadre didactice
 

Planuri de învăţământ

Compoziţie, Muzicologie, Dirijat

Pedagogie

 

Regulamentul examenului de finalizare a studiilor de licenţă