Prima Pagina / Oferta educaţională / Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic / Cursuri DSPP

Cursuri DSPP

 

În baza O.M.EC.S nr. 5745/ 13 sept. 2012

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic organizează cursuri în regim postuniversitar pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite - Nivel I (iniţial)  de certificare pentru profesia didactică.

Cursul se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul muzică, care nu au urmat programul de studii psihopedagogice nivel I pe parcursul studiilor universitare de licenţă.

Cuantumul taxei este de 1500 lei şi se plăteşte în două rate a câte 750 lei. 

Înmatricularea se face la secretariatul DSPP  pe baza dosarului care trebuie să conţină următoarele acte:

Copie după certificatul de naştere

Copie după cartea de identitate

Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Copii legalizate:  după diploma de licenţă şi foaia matricolă

Copie după chitanţa de achitare a taxei.

La înscriere cursanţii vor completa contractele de studiu.

Dosarele se depun la secretariatul DSPP până la data de 31 ianuarie 2017

Cursurile se vor desfăşura în perioada martie-iunie 2017.

 

 

Lista disciplinelor

Programul de studii psihopedagogice – Nivel I (iniţial)

 

Anul I: Psihologia educaţiei; Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului)

Anul II: Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării); Didactica specialităţii

Anul III: Instruire asistată de calculator; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1); Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2); Managementul clasei de elevi

 

Examen de absolvire : Nivelul I

 

 

 

Lista disciplinelor

Programul de studii psihopedagogice – Nivel II (aprofundare)

 

Anul I: Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educaţională; Consiliere şi orientare; Metodologia cercetării educaţionale; Educaţia integrată; Psihopedagogia creativităţii-Creativitatea muzicală şi limbajul sonor*

Anul II: Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar); Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educaţiei; Managementul organizaţiei şcolare; Politici educaţionale; Educaţie interculturală; Doctrine pedagogice contemporane; .../**

 

Examen de absolvire : Nivelul II

 

  • * Oferta DSPP asociată domeniului specialităţii
  • ** DSPP va propune o disciplină asociată domeniului specialităţii

 

Planuri de învăţământ