Prima Pagina / Creaţie şi cercetare / Activităţi artistice / Corul Ave Musica

Corul Ave Musica

 

Corul Ave Musica, apărut pentru prima dată pe afişele de concert sub acest generic în luna decembrie a anului 2006, este ansamblul coral al Academiei de Muzică „Gh. Dima”, o formaţie cu o existenţă de câteva decenii şi o activitate bogată. Bazele ansamblului au fost puse încă din vremea în care Gheorghe Dima marca prin contribuţia sa începuturile învăţământului muzical universitar din Transilvania. Credinţa compozitorului ardelean în resursele corului şi în capacitatea creaţiei corale de a revela adânci sensuri umane s-a transmis şi celor ce au condus ulterior ansamblul coral al Conservatorului clujean: Augustin Bena, Lucian Surlaşiu, Dorin Pop, Florentin Mihăescu, Cornel Groza şi Ciprian Para, care, la rândul lor, au format generaţii de corişti. Deşi inegală în ultimile decenii ale secolului al XX-lea, din cauza numărului fluctuant de studenţi – ce a dus chiar la dizolvarea temporară a ansamblului – activitatea corului a fost remarcată în articole de presă ce oglindesc nivelul înalt al interpretării, atestat de imprimările concertelor, păstrate în arhiva sonoră a instituţiei.

Revigorat după 1990, când şi-a reluat activitatea – iniţial sub forma unui cor de cameră – ansamblul se află sub patronarea Catedrei de Dirijat, fiind condus din 1993 de conf. univ. dr. Ciprian Para. Timp de aproape două decenii, ansamblul s-a implicat activ în manifestările artistice din cadrul stagiunii de concerte a Academiei de Muzică „Gh. Dima”, susţinând concerte a cappella şi vocal-simfonice, participând la evenimente muzicale naţionale şi la şapte ediţii ale Academiei Bach, condusă de docenţi din Leipzig şi Stuttgart.

În acest răstimp, prin străduinţa dirijorului Ciprian Para, repertoriul corului s-a îmbogăţit şi diversificat, acoperind stilistic perioada cuprinsă între Renaştere şi secolul al XXI-lea, un loc privilegiat fiind acordat creaţiei româneşti clasice şi contemporane. Lucrări ale compozitorilor Gr. Allegri, W. Byrd, G. P. da Palestrina, W. A. Mozart, E. Elgar, Ch. Gounod, E. Grieg, B. Bartók, B. Britten, S. Rahmaninov ş.a. se regăsesc în programele de concert alături de A. Bena, P. Constantinescu, I. D. Chirescu, Gh. Dima, S. Drăgoi, V.Grefiens, D. G. Kiriac, G. Musicescu, M. Negrea, S. Toduţă, T. Jarda ş.a.

Desigur, creaţia compozitorilor clujeni contemporani constituie un important material de studiu şi realizare artistică pentru studenţii ansamblului şi pentru tinerii dirijori ce îşi perfecţionează tehnica abordând partituri ale compozitorilor consacraţi Dora Cojocaru, Adrian Pop, Valentin Timaru, Hans Peter Türk, Dan Voiculescu sau ale celor ce se afirmă în aceşti ani: Cristian Bence-Muk, Tudor Feraru, Şerban Marcu, Răzvan Metea, Ana-Maria Meza. Cu o asemenea deschidere pentru creaţia contemporană, este firesc ca primele audiţii să fie nelipsite din programul concertelor, în care se regăsesc şi lucrări ce se aud mai rar în sălile noastre de concert, dintre care amintim Six chansons de P. Hindemith, Mass de I. Stravinsky, Missa Kenya de P. Basler, Requiem de K. Jenkins, coruri de M. Lauridsen, Fr. Martin, K. Nystedt, A. Part, J. Rutter etc.

Cu toate că, ansamblul Ave Musica este într-o continuă prefacere, datorată succesiunii generaţiilor de studenţi, se poate constata cum, de-a lungul anilor, repertoriul abordat a devenit tot mai pretenţios, incluzând lucrări cu un mare grad de dificultate: Magnificat de J.S. Bach, Fantezia pentru pian, cor și orchestră de L.van Beethoven, Liebeslieder-Walzer, Neue Liebeslieder-Walzer, Zigeunerlieder de J. Brahms, Mass de A. Dvořák, Requiem de G. Fauré, Ultimele şapte cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de J. Haydn, Dettinger Te Deum de G. Fr. Händel, Krönungsmesse și Requiem de W.A. Mozart, Gloria de Fr. Poulenc, Petite Messe Sollenelle de G.Rossini, Magnificat de Ch.V. Stanford, Gloria de A. Vivaldi, Liturghia în stil psaltic de P.Constantinescu, Missa de S. Toduță, Liturghia Solemnă de V. Timaru etc.

Numeroasele prezenţe ale corului Ave Musica în concertele vocal-simfonice ale ultimilor ani, la un înalt nivel profesionist, au impus acest ansamblu a cărui maturitate interpretativă se bazează pe experienţa acumulată de maestrul Ciprian Para, pe selectarea atentă şi redarea expresivă a repertoriului .

 

Conf. univ.dr Elena Chircev