Prima Pagina / Academia / Organizare / Şcoala doctorală

Şcoala doctorală

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

ŞCOALA DOCTORALĂ „SIGISMUND TODUŢĂ”

 

Istoric

În anul 1938, compozitorul şi muzicologul Sigismund Toduţă a obţinut titlul doctor în muzicologie la Pontificio Istituto di Musica Sacra din Roma, institut de mare prestigiu ce fiinţează şi astăzi sub auspiciile directe ale Sfântului Scaun. Lucrarea lui Toduţă a fost una de analiză muzicală complexă realizată asupra unui manuscris muzical italian din perioada Renaşterii, descoperit, transcris, studiat şi interpretat de către acesta. Copia manuscrisului respectiv, a lucrării de doctorat şi a certificatelor şi titlurile acordate de către Institutul Pontifical se află în arhiva Academiei de Muzică din Cluj.

Pe baza memoriului de fundamentare iniţiat de Sigismund Toduţă şi a diplomei sale de doctor, Ministerul Învăţământului a aprobat înfiinţarea în anul 1968 a Doctoratului în muzicologie, prima şcoală doctorală românească în domeniu funcţionând în cadrul Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

În acord cu practica timpului, acest doctorat a fost unul de consacrare, deosebit de selectiv sub aspectul calităţii cercetării, tematicii, amplorii, caracterului ştiinţific, originalităţii ideatice şi viziunii de sinteză a acesteia. Tipologia era aceea a doctoratului ştiinţific, titulatura fiind Doctorat în muzicologie. Printre cei care au obţinut în perioada 1970-1990 titlul de doctor în muzicologie la şcoala doctorală clujeană întemeiată şi condusă de Sigismund Toduţă se numără personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional ale componisticii şi muzicologiei româneşti, între ei aflându-se cei care, după 1990, au întemeiat la rândul lor şcoli doctorale la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1990) şi la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (1997).

 

Actualitate

În prezent studiile universitare de doctorat se desfăşoară  în conformitate cu prevederile  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 681/2011.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.