• Studenți străini etnici români
 • Studenți din Republica Moldova
 • Studenți non-EU
 • Studenți din EU

Studenți străini etnici români

Conform ”Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România, începând cu anul şcolar/universitar 2013 - 2014”, cetăţenii din Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum şi cei din Diaspora pot participa la admitere pe locuri special acordate, subvenţionate de M.E.N., dar numai la specializările acreditate, îşi păstrează statutul financiar obţinut la admitere pe toată durata studiilor(dar plătesc anul repetat), cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic, iar locurile rămase libere nu pot fi redistribuite, rămânând neocupate. De asemenea aceşti cetăţeni pot studia în regim de taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii proprii.

Asigurarea cunoaşterii limbii române: acei cetăţeni care nu au studiat în limba română, vor urma Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române (link catre Lista facultati acreditate sa organizeze an pregatitor). Candidaţii la studii universitare care nu au studiat cel putin 4 ani limba română şi nu doresc să urmeze cursurile Anului Pregătitor vor susţine testul de limbă română. Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limbă română sau de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.

Pentru anul de învăţământ 2013 – 2014 se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

- fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi bursă lunară (65 euro/lună pentru studenți, 75 euro/lună pentru masteranzi și 85 euro/lună pentru doctoranzi)  şi cazare cu finanţare de la bugetul de stat, în limita subvenţiilor aprobate şi în limita locurilor disponibile;

- fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi cazare cu finanţare de la bugetul de stat din bugetul MEN

 

Admiterea la studii universitare a candidaţilor din Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Ucraina, Republica Ungară şi Diaspora se realizează în următoarele condiţii:

 • Pentru studii universitare de LICENȚĂ:

Candidaţii vor depune dosarele de candidatură  la sediile misiunilor diplomatice ale României din străinătate, iar cei care sunt declaraţi admişi la studii universitare de licenţă ca bursieri ai statului român se vor adresa Academiei de Muzică Gheorghe Dima pentru a susţine probele practice. Conţinutul acestor probe le va fi comunicat de către profesorul de specialitate. Aceste probe au rolul de a verifica o minimă pregătire muzicală a candidaţilor, absolut necesară pentru a face faţă cerinţelor învăţământului superior muzical.

 • Pentru studii universitare de MASTERAT:

Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România/alt stat membru UE, în state aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, vor depune dosarele de înscriere direct la sediul Academiei de Muzică Gheorghe Dima, în aceeaşi perioadă cu cetăţenii români, pe locurile subvenţionate de MEN în acest scop, admiterea ca bursieri ai statului roman  urmând a se realiza prin concurs.

 • Pentru studii universitare de DOCTORAT:

Admiterea se realizează prin concurs, organizat de către Academia de Muzică Gheorghe Dima, în aceeaşi perioadă cu candidaţii români.

 

Dosarul de înscriere

Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget (cu bursă/fără bursă) se realizează prin preselecţia candidaţilor pentru studii universitare de licenţă, respectiv prin concurs pentru studii universitare de masterat şi doctorat, pe baza dosarului de înscriere, care trebuie să conţină documentele menţionate în ANEXA 4 Documentele dosarului de înscriere (Balcani si Diaspora)

La înmatriculare candidaţii admiși vor depune documentele originale de studiu.

 

Nebursieri ai Statului Român

Tinerii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare si potrivit principiului autonomiei universitare, în învăţământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul naţional de învăţământ, şi a Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.

(1) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv conform documentelor menţionate în ANEXA 8 Documentele dosarului de înscriere CPL (Balcani si Diaspora)

b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ superior de stat/particular acreditată

(2) Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ preuniversitar/superior vor transmite la MEN – DGRI, dosarele candidaţilor admisi la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.

(3) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către tinerii de origine etnică română si cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către MEN, conform reglementărilor legale în vigoare  http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania

 

Linkuri utile:

ANEXA 1A Cerere de inscriere la concurs

ANEXA 4 Documentele dosarului de înscriere (Balcani si Diaspora)

ANEXA 5 Bonificatia domeniului de licenta, pentru Balcani si Diaspora 2012 2013

ANEXA 8 Documentele dosarului de înscriere CPL (Balcani si Diaspora)

Cerere pentru eliberare Scrisoare de Acceptare la Studii-engleza

Metodologie_etnici 2013-2014

ORDONANTA nr[1]. 22 din 29 august 2009 TAXE CPV

http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania

www.cnred.edu.ro

www.mae.ro

Studenți din Republica Moldova

1. Bursieri ai Statului Român

Conform Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România, începând cu anul şcolar/universitar 2013 - 2014, cetăţenii din Republica Moldova pot participa la admitere pe locuri special acordate, subvenţionate de M.E.N., dar numai la specializările acreditate; îşi păstrează statutul financiar obţinut la admitere pe toată durata studiilor, (dar plătesc anul repetat), cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic, iar locurile rămase libere nu pot fi redistribuite, rămânând neocupate. De asemenea aceşti cetăţeni pot studia în regim de taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii proprii.

Asigurarea cunoaşterii limbii române: acei cetăţeni care nu au studiat în limba română, vor urma Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române (Lista facultati acreditate sa organizeze an pregatitor). Candidaţii la studii universitare care nu au studiat cel putin 4 ani limba română şi nu doresc să urmeze cursurile Anului Pregătitor vor susţine testul de limbă română. Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limbă română sau de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română

Pentru anul de învăţământ 2013 – 2014 se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

- fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi bursă lunară (65 euro/lună pentru studenţi, 75 euro/lună pentru masteranzi şi 85 euro/lună pentru doctoranzi) şi cazare cu finaţare de la bugetul de stat, în limita subvenţiilor aprobate şi în limita locurilor disponibile;

- fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi cazare cu finanţare de la bugetul de stat din bugetul MEN.

 

Admiterea la studii universitare se realizează în următoarele condiţii:

 • Pentru studii universitare de LICENȚĂ:

Absolvenţii de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, se înscriu direct la Academie pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă repartizate de MEN, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, admiterea urmând a se realiza pe baza dosarelor depuse, conform metodologiei proprii de admitere

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obţinută în urma finalizării a 12 clase, se înscriu la sediile misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă, repartizate de MEN în acest scop, admiterea urmând a se realiza de către comisia MEN-MAE-DRP.

 •  Pentru studii universitare de MASTERAT:

Absolvenţii cu diplomă de licenţă din România sau dintr-un alt stat membru UE, din state aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, se înscriu direct la Academie, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă alocate de MEN în acest scop;

Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în Republica Moldova sau în state terţe UE se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români.

 • Pentru studii universitare de DOCTORAT:

Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru UE, din state aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai studiilor universitare de lungă durată, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către CNERD ca fiind cel puţin studii universitare de masterat se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate din România, care organizează concurs, pe locurile alocate de MEN  în acest scop

Absolventii cu diplomă de licenţă obtinută în Republica Moldova sau în state terte UE se pot înscrie la studii universitare de doctorat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români

 

Dosarul de inscriere

Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget (cu bursă/fără bursă) se realizează prin preselecţia candidaţilor pentru studii universitare de licenţă, respectiv prin concurs pentru studii universitare de masterat şi doctorat, pe baza dosarului de înscriere, care trebuie să conţină documentele menţionate în ANEXA 2 Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

La înmatriculare candidaţii admişi vor depune documentele originale de studiu.

 

2. Nebursieri ai Statului Român

Tinerii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare si potrivit principiului autonomiei universitare, în învăţământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul naţional de învăţământ

(1) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv conform documentelor menţionate în ANEXA 2 Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ superior de stat/particular acreditată

(2) Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ superior vor transmite la MECTS – DGRI, dosarele candidaţilor admisi la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.

(3) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către tinerii de origine etnică română si cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către MECTS, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Linkuri utile:

ANEXA 1 Cerere de inscriere la concurs

ANEXA 2 Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

ANEXA 3 Bonificatia domeniului de licenta, pentru RM, 2012 2013.xlsx

Metodologie_etnici 2013-2014

ORDONANTA nr[1]. 22 din 29 august 2009 TAXE CPV

LEGISLAȚIE

Studenți non-EU

Conditii de eligibilitate:

Pot accede in sistemul national de invatamant persoanele din state terte UE care:

1. au documente care atesta cetatenia statului de provenienta si care solicita inscrierea la studii in Romania pe cont propriu valutar;

2. au acte de studii eliberate de institutii de invatamant recunoscute in tara de provenienta;

3. si-au depus dosarul in termenul stabilit;

4. au optat pentru o institutie de invatamant de stat sau particular acreditata si o specializare/un program de studii acreditata/acreditat;

5. au acceptul unitatii/institutiei de invatamant unde doresc sa studieze.

 

Conditiile specifice:

-promoveaza testele de aptitudini organizate pentru invatamantul superior de arta, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii;

-promoveaza concursul de admitere la doctorat, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii.

Cetatenii straini din state terte UE sunt inscrisi in invatamantul universitar si postuniversitar doar dupa absolvirea anului pregatitor sau pe baza certificatului care atesta cunoasterea limbii romane.

 Mai multe detalii referitoare la anul pregatitor

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România

Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

 

 • Inscrierea la studii universitare de licenta

Dosarul de inscriere se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

c) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate si programa analitica, in cazul candidatilor care solicita echivalarea unor perioade de studii;

d) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

e) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

f) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 • Inscrierea la studii universitare de masterat

-pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta cu o durata similara pentru respectiva specializare din Romania, astfel incat ciclul I si ciclul II sa cumuleze minimum 300 ECTS.

Dosarul de candidatura se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta sau echivalentul acesteia);

d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 • Inscrierea la studii universitare de doctorat

- pot candida numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia - si anume diploma de absolvire ori de licenta a absolventilor invatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor 3 cicluri tip Bologna.

Dosarul de candidatura se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente::

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta si diploma de master, dupa caz, sau echivalentul acestora);

d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie

 

Dupa incheierea procesului de selectie, in vederea inmatricularii, candidatii admisi vor prezenta documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente nu au fost efectuate in Romania, intr-o tara a Uniunii Europene, ori in conformitate cu acordurile de asistenta juridica incheiate de Romania cu state terte.

Mai multe detalii despre metodologia pentru primirea la studii a cetatenilor din state terte

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România 

Taxele de scolarizare sunt prevazute in ORDONANTA nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetian

Studenți din EU

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca si cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Aşadar, în cazul înscrierii la Academia de Muzica „Gh. Dima”, candidaţii din Uniunea Europeana vor trebui sa parcurgă cele doua etape:  

 1. recunoaşterea studiilor efectuate în altă ţară europeană decât în România, urmată de
 2. concursul de admitere, la care vor beneficia de aceleaşi condiţii de concurs ca şi cetăţenii români (vezi procedura de admitere)

 

Limba de studiu

În cadrul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, studiile se vor efectua în limba română.

În cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat care să ateste aceste cunoştinţe, candidatul va avea posibilitatea să îl obţină în urma unui examen în cadrul centrelor abilitate (menţionate în anexa la Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea  cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România). Lista cu institutiile de invatamant superior acreditate sa organizeze an pregatitor o gasiti aici: Lista facultati acreditate sa organizeze an pregatitor

Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu.

În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze anul pregătitor pentru învăţarea limbii române. În anul pregătitor în primul semestru se învaţă limba română ca limbă străină, iar în al doilea semestru studenţii îşi însuşesc cunoştinţe corelate cu profilul viitoarei pregătiri academice.

Persoanele care dovedesc cu documente că au urmat cel puţin 4 ani de studii în limba română nu mai trebuie să susţină acest examen.

 

Recunoasterea si echivalarea studiilor

Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât in România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației Naţionale (M.E.N.), care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., ale Spațiului Economic European şi ale Confederației Elvețiene, şi va emite Adeverința de Echivalare.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate vor fi transmise prin curier/poștă la M.E.N. / C.N.R.E.D. cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere (data registraturii M.E.C.T.S.). Doar după primirea Adeverinței de recunoaștere a studiilor se vor putea înscrie la facultățile optate.

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se pot depune şi la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, biroul Secretarului şef, de unde se vor transmite către C.N.R.E.D. prin intermediul Poştei Militare. Depunerea dosarelor la AMGD trebuie să se facă cu cel puţin o lună înaintea datei limită de înscriere.

Documente necesare pentru recunoașterea studiilor de către C.N.R.E.D. (se vor depune câte 2 exemplare din fiecare document):

Cerere tip - pentru recunoașterea studiilor http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta.pdf sau  http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterat-doctorat.pdf

Diploma de absolvire a liceului – 2 copii legalizate la notar;

Foaia matricola din liceu – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate la notar;

Diploma de studii superioare - (pentru cei care doresc să urmeze studii masterale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;

Diploma de studii masterale - (pentru cei care doresc să urmeze studii doctorale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;

Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate;

Certificatul de naștere – copie legalizată și traducere legalizată;

Certificat de căsătorie - (dacă este cazul) – 2 copii legalizate și traduceri legalizate;

4 fotografii - tip pașaport;

Certificat medical - analize de sânge, de plămâni și examinare psihologică ;

Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :

Beneficiar : Ministerul Educației Naţionale

Cod Fiscal : 1372 9380

Banca : Direcția de Trezorerie și Contabilitate Primară a Municipiului București – DTCPMB

Cod IBAN : RO 27 TREZ 7005 003 XXX 0000 69 (trebuie specificat expres).

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ


CERINȚE SPECIALE: 

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente, în copie simplă:

Cipru - examenele naţionale pentru liceu general (Pankypriakes exetaseis - Ypiresia Exetaseis) - media minimă 10 sau Öğrenci Seçme Sınavı (examen național de selecție)

Grecia - Panelladikes exetaseis (dovada participării la examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10

Portugalia - Provas de Ingreso , certificat emis de Direcção Geral de Ensino Superior în care să se specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare.

Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" care să specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare.

Suedia - Certificat emis de Verket för Hogskoleverket (Agenția națională pentru învățământ superior) în care să se specifice că diploma ”Slutbetyg” dă dreptul titularului să urmeze studii superioare;

 

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga. (se obține de la Primăria orașului unde a absolvit studiile).

 Diplomele din celelalte țări, care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, trebuie să fie certificate de două ori: întâi de Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și apoi de către Consulatul României.
 

Mai multe detalii despre  echivalarea studiilor http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania