• Concursuri
  • Festivaluri
  • Simpozioane
  • Conferințe

Concursuri

Concursul Internațional de Compoziție SIGISMUND TODUȚĂ

27 aprilie 2017 - termen de înscriere a lucrărilor

Prima ediție a Concursului Internațional de Compoziție „Sigismund Toduță” (2015) a avut ca temă o lucrare pentru orgă. Pentru a II-a ediție, instrumentul special ales a fost harpa, apreciată în mod deosebit de Sigismund Toduță. În consecință, lucrarea compusă în mod special pentru acest concurs va fi un trio pentru harpă și alte două instrumente la alegere Jurizarea va fi făcută de compozitori reputați din România și străinătate, dar și de interpreți la harpă. Anunțarea premiilor va fi făcută în 16 mai, ocazie cu care publicul clujean va fi invitat la un recital cameral cu lucrări de Sigismund Toduță și alți compozitori ai Școlii Clujene. Pe lângă concursul de compoziție și recital, proiectul include și publicarea lucrărilor câștigătoare la ediția anterioară, cât și culegerea lucrărilor pentru harpă de Sigismund Toduță.

 

Concursul de Muzică de Cameră DUO PIANISTIC, ediția a IX-a

21 aprilie 2017

Concursul “Duo Pianistic” a fost înființat sub egida AMGD - Cluj în anul 2009, din dorința pianistelor Vera Negreanu și Mihaela Gavriș de a promova repertoriul pentru douǎ piane din literatura muzicalǎ universalǎ și romaneascǎ, stimulând astfel interesul compozitorilor și interpreților pentru acest gen de exprimare artisticǎ. Potrivit specificului formației camerale, concursul este conceput în ideea unui multiplu binom: compozitor/interpret, universal/românesc, repertoriu opțional/repertoriu impus, limbaj muzical consacrat/limbaj contemporan sunt coordonatele acestei manifestǎri artistice care oferǎ studenților participanți o experiențǎ interpretativă de excepție. Un element special al concursului îl reprezintă parteneriatul cu o filarmonică de prestigiu care oferă formaţiei câştigătoare şansa de a fi inclusă în stagiunea 2017-2018 a acesteia.

Regulament  /  Fișa de înscriere

Tragerea la sorţi va avea loc: Joi 20 aprilie , ora 17, sala 59

Competiţia va avea loc: Vineri 21 - Studioul de concerte al AMGD (ora şi ordinea intrării în concurs se vor afişa după tragerea la sorţi)

Programul va cuprinde două lucrări :

- o lucrare, la alegere dintre

     Răzvan Metea – Mariage - partitură pdf

     Cristian Bence-Muk  - A few musical horror scenes - partitură pdf         

     Ionică Pop - Aventura celor 8 osutădouăzecişioptimi - partitură pdf

     Şerban Marcu - Trei piese mici în do(i) - partitură pdf

     Ciprian Pop – Cartoon Toccata - partiturǎ pdf

-  o lucrare din repertoriul universal pentru două piane (lucrări  originale pentru  două piane sau transcripţiile compozitorilor  pentru propriile lucrări). Sunt admise şi părţi de suită sau părţi de sonată.

Festivitatea de premiere va avea loc: Vineri 21 aprilie - Studioul de concerte al AMGD

Marele premiu al concursului, oferit de Filarmonica Sibiu: programarea formaţiei câştigătoare în stagiunea 2017-2018 a Filarmonicii, formatie care va interpreta o lucrare concertantă pentru două piane şi orchestră compusă de Cristian Bence-Muk.

Juriul Concursului

preşedinte - Conf. univ. Mihaela Gavriş AMGD

membri Prof. univ. Tatiana Pocinoc UAGE – Iaşi

Conf.univ. Sorin Dogariu UVT –Timişoara

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

 

Concursul de Compoziție LIVIU COMES

2 mai 2017 - termen de înscriere a lucrărilor

Concursul se adresează tinerilor compozitori, studenți la studii universitare de licență, masterat sau doctorat. Concursul are ca obiect lucrări instrumentale destinate muzicienilor tineri, aflați în curs de formare în cadrul ciclurilor de învățământ muzical gimnazial sau liceal. Concurenții vor adecva gradul de dificultate al lucrărilor la nivelul tehnic al elevilor din ciclurile școlare menționate, cu indicarea pe prima pagină a partiturii a ciclului căreia se adresează (gimnazial respectiv liceal). Ediția a IX-a a concursului are ca tematică percuția.

 

Concursul de citire de partituri FERDINAND WEISS, ediția I

12-15 Mai 2017

Concursul de citire de partituri „Ferdinand Weiss” își propune stimularea interesului de a descoperi prin citire un repertoriu vast din creația cultă corală, camerală și simfonică. Prima ediție este dedicată secțiilor Pedagogie și Compoziție, Muzicologie și Dirijat, urmând ca în următoarele ediții să fie adăugate secțiile Pian și Orgă din cadrul Facultății de Interpretare. Obiectivul pe termen lung al proiectului îl reprezintă extinderea concursului la nivel național.

Ediția I se adresează studenților înmatriculați la studiile univeristare de licență ale Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și este împărțită în două secțiuni:

  1. Compoziție-Muzicologie-Dirijat;
  2. Pedagogie muzicală.

Concursul se va desfășura în două etape: Prima etapă (eliminatorie) - Vineri, 12 Mai 2017, Etapa a II a – probă practică -  Luni, 15 Mai 2017

În eventualitatea dificultății departajării concurenților, etapei a II a îi va fi adăugată o probă de departajare care va consta în citirea la prima vedere a unui fragment muzical.

Regulamentul concursului și fișa de înscriere

 

Concursul de Interpretare Muzicală La Stravaganza

9-15 mai 2017

Curentul interpretării „informate istoric” (Historically Informed Performance Practice) se bazează pe studiul tratatelor şi instrumentelor de epocă, pentru a recrea muzica trecutului într-o manieră cât mai apropiată de original, de felul în care a fost ea înţeleasă atunci. Acest curent prinde tot mai mult teren, atât în Europa Occidentală, unde a luat naştere de mai bine de cinci decenii, cât şi in Europa de Est, unde răspândirea sa ţine de trecutul mai recent. Şi pe celelalte continente, criteriile istorice definesc într-o măsură din ce în ce mai mare interpretarea muzicii vechi. În acest context, Concursul de Muzică Barocă „La Stravaganza” pentru ansambluri camerale are menirea de a stimula tânăra generaţie în a-şi însuşi cunoştinţele şi aptitudinile interpretative necesare pentru abordarea repertoriului baroc în condiţii de acurateţe stilistică. Concursul se desfăşoară în cadrul Festivalului de Muzică Barocă „La Stravaganza”, organizat bienal la Cluj.

***

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

 

Concursul Internațional de Muzică GHEORGHE DIMA, ediția a XVI-a

9-15 iulie 2017

Cu un istoric impresionant şi confirmarea adusă de ultimele ediţii, Concursul "Gheorghe Dima" continuă să reprezinte una dintre competiţiile muzicale cele mai importante din ţară. Înfiinţată în 1984 de către Academia de Muzică din Cluj-Napoca, competiţia s-a derulat timp de douăsprezece ediţii înainte de a fi reluată cu succes treisprezece ani mai târziu și organizată de Asociația Culturală ”Notes and Ties” începând cu anul 2013. Ultimele trei ediții au constituit un salt în ce priveşte amploarea competiţiei, cu participarea în juriu a unora dintre cei mai mari interpreţi ai momentului la nivel mondial şi cu o largă participare internațională. La cea de-a XV-a ediţie a concursului (2015), au participat 121 de muzicieni din întreaga lume (România, SUA, Italia, Ungaria, Germania, Elveţia, Columbia, Spania, Japonia, etc.). Pe lângă experiența competițională, concursul oferă concerte excepționale pentru publicul larg și cursuri de măiestrie și expoziții de instrumente pentru concurenți.

www.concursdima.ro

***

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

Festivaluri

Festivalul de Muzică Contemporană CLUJ MODERN, ediția a XII-a

22-28 aprilie 2017

Ediția a douăsprezecea a Festivalului Cluj Modern își propune să continue seria de succese crescânde a ultimelor ediții, ce i-au consolidat locul de reper pe harta culturală a țării, cu bune ecouri și peste graniță.

Oferta repertorială a ediției – una din principalele mize ale unei asemenea manifestări – este variată, inventivă, deschisă unui fertil dialog local-național-universal în creația muzicală. Se remarcă programul DIASPORA – Between Energy and Nostalgy, un sensibil barometru al prezențelor creative românești disipate în centre de mare anvergură și tradiție culturală ale străinătății – Berlin, Viena, Paris, Montreal, Helsinki, Heidelberg, Los Angeles – dar și paradoxala „străinătate” a Chișinăului.

Un alt program tematic cu tentă insolită este intitulat „Etnohorloghion”, în care un repertoriu coral de factură moderă cu inspirație din folclor se intersectează cu piese avangardiste pentru percuție solo, conținând la rândul lor aluzii folclorice.

Sunt prezentate lucrări devenite repere clasice ale înnoirii de limbaj și stil ale contemporaneității precum Cvartetul nr. 2 de Arnold Schoenberg sau celebra Ofrandă victimelor Hiroșimei de Krzystof Penderecki – dar și lucrări în primă audiție mondială al unor compozitori români - Cornel Țăranu, Ciprian Pop, Cristian Bence-Muk – sau străini - Miklós Csemiczky (Ungaria).

Manifestarea și-a asigurat colaborare unor forțe interpretative clujene de cel mai înalt nivel: Cvartetul Transilvan, Corul de cameră Cappella Transyilvanica, Cvartetul Arcadia, Ansamblul de muzică contemporană AdHOC dirijat de Matei Pop, percuționistul virtuoz Mircea Ardeleanu. Nu lipsesc artiști invitați din străinătate – Green Things Ensemble din Viena, soprana Julia Sitkovetsky din Germania.

Parteneriatul tradițional cu Filarmonica „Transilvania”  prilejuiește și în această ediție altitudinea unui regal vocal-simfonic a Orchestrei și Corului Filarmoncii, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, având ca solist pe reputatul saxofonist parizian Daniel Kientzy.

Nu va lipsi nici în această ediție o zi consacrată reflecției, analizei și schimbului de idei prilejuite de simpozionul internațional ce-l va avea ca oaspete pe muzicologul american dr. William Kinderman de la University of Illinois, S.U.A.

***

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

 

Festivalul de Muzică Barocă LA STRAVAGANZA, ediția a V-a

9-15 mai 2017

Festivalul „La Stravaganza” promovează interpretarea autentică a muzicii baroce, cu procedee interpretative bazate pe studiul vechilor tratate şi cu instrumente de epocă sau copii ale acestora. Cele patru ediţii anterioare s-au bucurat de un succes veritabil pe toate planurile, atât audienţa la concerte, cât şi calitatea concursului, participarea la cursurile de măiestrie şi, nu în ultimul rând, ocazia valoroasă a întâlnirii între specialişti ai domeniului şi a acestora cu publicul larg, justificând reeditarea bianuala a festivalului. Festivalul din 2017 cuprinde concerte, prelegeri pe tema instrumentelor muzicale din Baroc, un concurs de interpretare şi patru cursuri de măiestrie, bucurându-se de participarea unor artişti internaţionali specializaţi în interpretarea barocă: Jocelyne şi Ingomar Rainer (AT), Dora Kiraly (NL), Agnes Ratko (HU), Soma Salat-Zakarias, Matyas Bartha (CH), Nihan Atalay (TR).

 

CLUJ ENSEMBLE! Dima Music School

17-25 septembrie 2017

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca îşi propune organizarea unei academii muzicale în centrul oraşului, oferind cursuri de măiestrie susţinute de muzicieni şi specialişti valoroşi, o conferinţă internaţională de muzicologie, dar şi o stagiune de concerte şi recitaluri publicului clujean. Patru module de cursuri teoretice şi aplicative se vor adresa tinerilor muzicologi, compozitori, interpreţi instrumentişti sau interpreţi vocali. Publicul larg va putea participa la 11 concerte/spectacole susţinute de invitaţi, studenţii cursurilor şi ansambluri locale.

 

Festivalul Internațional Mozart

17-24 noiembrie 2017

Festivalul Internațional Mozart își propune să promoveze muzica genialului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart și în general muzica clasică, conferind astfel un plus de calitate vieții culturale clujene. De asemenea, prin concursul de interpretare și cursurile de măiestrie susținute de artiști renumiți, oaspeți ai Festivalului, manifestarea contribuie la educarea tinerilor care își propun să devină muzicieni profesioniști. Publicul meloman are posibilitatea să audieze opere celebre, alături de lucrări mai puțin cunoscute din creația mozartiană, în interpretări remarcabile ale unor artiști renumiți din țară și din străinătate. Dar Festivalul promovează și tineri de mare talent aflați la început de carieră. Ediția a 27-a a Festivalului Mozart cuprinde două concerte simfonice, un spectacol de operă, trei concerte camerale, un concurs de canto și un simpozion.

www.mozart-romania.ro

Simpozioane

Simpozion MUZICĂ ŞI FILOSOFIE

Facultatea Teoretică, Departamentul de Muzicologie

Tematica va fi subsumată conceptului de INTERPRETARE

Cu subtemele: Compozitorul Interpret, Interpretul Compozitor, Compozitor-Interpret- Muzicolog, Interpretarea Operei, Interpretarea hermeneutică

Cluj Napoca: 2-3.06.2017, Academia de Muzică, Sala 11

Organizator: Prof. univ. dr. Pavel PUŞCAŞ

Cei doritori să participe vor comunica titlul lucrării şi un rezumat de 200 de cuvinte, până la data de 13 mai 2017, pe adresa pavel_puscas@yahoo.com

Afișul simpozionului

 

Conferințe

Conferința Naţională cu Participare Internațională ARTĂ ȘI EDUCAȚIE, ediția IX-a

Cluj-Napoca, România, 5 - 7 aprilie 2017

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" prin Departamentul de Specialitate cu profil Psihopedagogic (DSSP), Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională (CCFDP), Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DIDFR) şi Casa Corpului Didactic Cluj, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa națională cu participare internaţională „Educaţie în societatea cunoaşterii, care îşi propune atingerea unor obiective de cercetare pluridisciplinară în domeniile: științe ale educației, ştiinţe ale comunicării, pshihologie, sociologie, prin intervenţia asupra unor teme de maximă actualitate.

Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul conferinței:  http://www.icae.ro