LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE

www.musicologypapers.ro

ISSN 2068 - 1806

Revista LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE este o publicaţie cu otradiţie de peste 45 de ani ce este editată bianual. Studiile publicate în revistă se circumscriu ramurilor muzicologiei:

Istoriografie

Analiză muzicală

Estetică

Etnomuzicologie

Bizantinologie

Revista poate fi achiziţionată de la punctul de distribuire al editurii MediaMusica, strada I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca, şi de pe magazinul virtual al editurii pe site-ulwww.edituramediamusica.ro

Revistă clasificată de C.N.C.S. în categoria B
Revistă indexată EBSCO, CEEOL, SCIPIO.

 

TEHNOLOGII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢIE ÎN DOMENIUL MUZICAL

www.tic.edituramediamusica.ro

Print ISSN 2067-9408 / On-line ISSN 2069-654X

Revista TEHNOLOGII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢIE ÎN DOMENIUL MUZICAL cuprinde articole cu tematică specifică domeniului interdisciplinar – muzică şi IT – publicând lucrări în următoarele subdomenii:

Cercetări fundamentale şi aplicative îndomeniul educaţiei mediate de I.T.

Resurse I.T. în domeniul muzical

Creaţie şi creativitate muzicală mediate de I.T.

Tehnologii ale muzicii electronice.

Revista este editată bianual şi poate fi achiziţionată atât de la punctul de distribuire al editurii MediaMusica, strada I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca, cât şi de pe magazinul virtual al editurii pe site-ul www.edituramediamusica.ro

Revistă clasificată de C.N.C.S. în categoria B
Revistă indexată EBSCO, CEEOL, SCIPIO.

 

INTERMEZZO

ISSN 1844-3311

Revista Intermezzo este o publicaţie trimestrială de actualitate muzicală, evenimente, cronici, aniversări, autoportrete componistice şi interviuri.

Revista poate fi achiziţionată de la punctul de distribuire al editurii MediaMusica, strada I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca, şi de pe magazinul virtual al editurii pe site-ul www.edituramediamusica.ro

 

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE

ISSN 2068-0694

Revista Artă şi educaţie este o publicaţie ce reuneşte lucrări pe teme de didactică muzicală, care se încadrează în aceeaşi sferă de interes pedagogic – dinamizarea educaţiei artistice în toate specializările domeniului muzical: educaţie muzicală, interpretare muzicală, interpretare vocală şi coregrafie.

Revista poate fi achiziţionată de la punctul de distribuire al editurii MediaMusica, strada I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca, şi de pe magazinul virtual al editurii pe site-ul www.edituramediamusica.ro