LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE

www.musicologypapers.ro

ISSN 2068 - 1806 Revista

LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE este o publicaţie cu o tradiţie de peste 45 de ani ce este editată bianual. Studiile publicate în revistă se circumscriu ramurilor muzicologiei:

 Istoriografie

 Analiză muzicală

Estetică

Etnomuzicologie

Bizantinologie

Revista poate fi achiziţionată de la punctul de distribuire al editurii MediaMusica, strada I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca, şi de pe magazinul virtual al editurii pe siteul www.edituramediamusica.ro

Revistă clasificată de C.N.C.S. în categoria B

Revistă indexată EBSCO, CEEOL, SCIPIO.

 

TEHNOLOGII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢIE ÎN DOMENIUL MUZICAL

www.tic.edituramediamusica.ro

Print ISSN 2067-9408 / On-line ISSN 2069-654X

Revista TEHNOLOGII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢIE ÎN DOMENIUL MUZICAL cuprinde articole cu tematică specifică domeniului interdisciplinar – muzică şi IT – publicând lucrări în următoarele subdomenii:

Cercetări fundamentale şi aplicative îndomeniul educaţiei mediate de I.T.

Resurse I.T. în domeniul muzical

Creaţie şi creativitate muzicală mediate de I.T.

Tehnologii ale muzicii electronice.

Revista este editată bianual şi poate fi achiziţionată atât de la punctul de distribuire al editurii MediaMusica, strada I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca, cât şi de pe magazinul virtual al editurii pe site-ul www.edituramediamusica.ro

Revistă clasificată de C.N.C.S. în categoria B

Revistă indexată EBSCO, CEEOL, SCIPIO, CLARIVATE ANALYTICS, Revistă monitorizată ISI.

 

COGNIȚIE MUZICALĂ

http://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/ 

ISBN 978-606-645-079-9

MUSIC COGNITION este un jurnal internațional de cercetare care publică lucrări teoretice și experimentale despre studii realizate în domeniul muzical. Revista acoperă o mare varietate de subiecte referitoare la diverse aspecte ale cogniției muzicale. Jurnalul este tipărit după un program anual și cuprinde comunicările științifice prezentate în cadrul conferinței de cogniție muzicală, ca parte integrantă din Conferința națională cu participare internațională Artă și Educație..

  • Lucrări teoretice și experimentale complete despre studiul cogniției muzicale
  • Scurte articole care prezintă descoperiri empirice originale
  • Rezultate care permit o comunicare rapidă către comunitatea științifică
  • Propuneri de ediții speciale referitoare la un aspect nou și important din domeniu
  • Discuții
  • Recenzii de cărți

 

INTERMEZZO

ISSN 1844-3311

Revista Intermezzo este o publicaţie trimestrială de actualitate muzicală, evenimente, cronici, aniversări, autoportrete componistice şi interviuri.

Revista poate fi achiziţionată de la punctul de distribuire al editurii MediaMusica, strada I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca, şi de pe magazinul virtual al editurii pe site-ul www.edituramediamusica.ro