Proiecte și granturi


  •  Impactul artistico- social al creaţiei muzicale contemporane în secolul al XXI- lea prin prisma relaţiei creator- interpret- public consumator
  •  Institutul de Studii Muzicale Doctorale Avansate (MIDAS)
  •  Observatorul Profesiilor Muzicale din România (OPMR)
  • Practica artistică- tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii
  • Cercetarea, sistematizarea şi promovarea genului de oratoriu din muzica românească din secolul XX
  •  Avatarurile mitului “Orfeu” în istoria muzicii
  •  Tudor Jarda- 90 de ani 
PN II- Resurse umane, nr. 5/ 5. 08. 2010, este un proiect de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente (TE).

Finanţator: U.E.F.I.S.C.D.I.

Parteneri: Fundaţia Sigismund Toduţă, Fundaţia TerrArmonia

Echipa de cercetare: Bence- Muk Cristian (Manager partener AMGD), Marcu Şerban, Metea Răzvan, Poptean Răzvan, colaborator permanent Pop Ciprian

Obiectivul proiectului Impactul artistico- social al creaţiei muzicale contemporane în secolul al XXI- lea prin prisma relaţiei creator- interpret- public consumator: Obiectivul principal al acestui proiect de cercetare este promovarea creaţiei muzicale contemporane româneşti pentru clarinet solo/ cu pian, clarinet în cadrul unui ansamblu instrumental şi clarinet în cadrul unui ansamblu vocal- instrumental (cu sau fără muzică electronică). Totodată, se doreşte stimularea creaţiei muzicale autohtone pentru clarinet prin compunerea a 12 lucrări în cei 3 ani ai proiectului, realizarea unor concursuri de analiză muzicală contemporană (3 ediţii), a unui concurs de compoziţie (1 ediţie), a unui concert educativ, a 6 spectacole şi 2 concerte în străinătate, a unor colaborări interdisciplinare cu tineri absolvenţi/ masteranzi/ doctoranzi din domeniul psihologiei şi sociologiei.

Plan de realizare a proiectului / Realizările proiectului / Concursul Naţional de Analiză Muzicală Contemporană / Concursul Naţional de Compoziţie pentru elevi / Afişe, booklet-uri şi publicaţii / Galerie foto / Link-uri interviuri şi recenzii

Ultima actualizare: 29 iunie 2013

 Cod de identificare POSDRU/ 89/ 1.5/ S/ 62923, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri: Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj- Napoca, CESPE- Academia Română

Website proiect: http://www.midas-unmb.ro/

Echipa de cercetare Partener 2- Academia de Muzică „Gheorghe Dima”: Prof.univ.dr. Pop Adrian (Manager Partener 2), Prof.univ.dr. Banciu Gabriel

Obiectivul proiectului MIDAS: Şcoala postdoctorală MIDAS îşi propune susţinerea activităţii de cercetare postdoctorală, dorindu-se o continuitate la nivel de excelenţă a pregătirii ştiinţifice şi artistice a specialiştilor- doctori în muzică, prin asigurarea unui sistem adecvat treptei educaţionale postdoctorale.

Pentru mai multe informaţii click aici: http://www.midas-unmb.ro/?p=1

Număr de identificare POSDRU/ 18/ 1.2/ G/ 33715, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri:  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică, S.C. SCART G and M SRL, Braşov, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj- Napoca, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Muzică, Cosmina Silvia Stitzl Musikschule Stuttgart, Germania

Website proiect: http://www.opmr.eu/

Echipa de cercetare Partener 2- Academia de Muzică „Gheorghe Dima”: Nedelcuţ Nelida (Manager Partener 2), Râpă Constantin, Pop Ciprian, Stan Alina, Badiu Ioana, Moldovan Veronica, Chichişan Carmen, Andreiţu Nelica.

Obiectivul proiectului OPMR: Proiectul OPMR doreşte să aducă o contribuţie majoră la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de educaţie şi formare profesională în muzică din România. Proiectul îşi propune să ofere muzicienilor o imagine coerentă asupra cerinţelor pieţei muncii şi asupra oportunităţilor profesionale, prin aprofundarea şi analizarea aspectelor legate de integrarea pe piaţa muncii de profil a tinerilor muzicieni.

Număr de identificare POSDRU/ 90/ 2.1/ S/ 63100, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri: Art Act Cluj- Napoca, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj- Napoca, Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj- Napoca, Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj- Napoca, Colegiul Naţional de Artă „Octavian Băncilă” Iaşi, Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa, Ballettschule „Dance 2000” Austria, Tanzwerkstatt Marbach, Germania

Website proiect: http://www.practicaartistica.com/

Echipa de cercetare partener Academia de Muzică „Gheorghe Dima”: Cuteanu Cornelia, Modola Doina, Mihuţ Anca, Strugaru Emil, Banciu Ecaterina, Coman Ramona, Sandu Vasile Cristian.

Obiectivul proiectului: Proiectul Practica artistică- tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii îşi doreşte sa contribuie la dezvoltarea sistemului de integrare profesională pe scena culturală a elevilor şi studenţilor de profil vocaţional şi corelarea nevoilor angajatorilor cu a tinerilor artişti.

Pentru Rezultate anticipate click aici http://www.practicaartistica.com/prezentare/

 Proiect de cercetare postdoctorală – UEFISCSU, cod: PD 468

Director proiect: dr. Lucian Ghişa

Cercetarea, sistematizarea si promovarea genului de oratoriu din muzica românească din secolul XX reprezintă o cerinţă imperativă în cadrul dezvoltării cercetării muzicologice din România, datorită numărului important de lucrări de gen prea puţin cunoscute. Proiectul îşi propune investigarea riguroasă a corpului de lucrări ale genului, finalizată cu implementarea pe platforma electronică a Departamentului de Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” a unei baze de date complexe şi publicarea unui volum de specialitate. Pentru promovarea genului şi stimularea cercetărilor muzicologice specifice, proiectul va cuprinde editarea unei partituri şi organizarea unui concert cu o lucrare a unui compozitor clujean, eveniment finalizat prin realizarea unui CD cu înregistrarea din concert a lucrării. Diseminarea rezultatelor cercetării se va realiza prin prezentarea principalelor concluzii la simpozioane de gen din ţară şi străinătate.

Plan de realizare a proiectului

 Proiect de cercetare postdoctorală – UEFISCSU, cod: PD 511

Director proiect: asist.univ.dr. Tatiana OLTEAN

Principalul scop este investigarea muzicologică în direcţia evidenţierii impactului modelului tragediei antice greceşti asupra genurilor muzical-spectaculare (opera, baletul şi subgenurile lor) de-a lungul evoluţiei acestora, cu aplicaţie la producţiile ce au ca temă mitul Orfeu. Vor fi urmărite pe de o parte structurile genuistice, personajele şi relaţiile dintre acestea, sursele mitologice, coduri de mişcare, scenografia, regia, din perspectiva general-transdisciplinară a evoluţiei mitului în genurile menţionate, şi pe de altă parte implicaţiile estetice şi retorice, rolul corului şi al corifeului, tipare metro-ritmice şi structuri modale, precum şi specificităţi de limbaj ale scriiturii şi metamorfoze ale mitului din perspectiva particular-muzicală.

Plan de realizare a proiectului

Rezultatele grantului

Link-uri: articole de specialitate, interviu

 Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj deruleaza în perioada 5- 21 octombrie 2012 proiectul „Tudor Jarda- 90 ani” în cadrul caruia 14 institutii de cultura partenere organizeaza o serie de manifestari culturale (concerte, expozitii, simpozioane), sub semnul omagierii a 90 de ani de la nasterea folcloristului si profesorului universitar Tudor Jarda, cetatean de onoare al municipiului Cluj- Napoca.

Descarcă detalii