•  Posturi didactice
 •  Posturi auxiliar didactice și administrative
 LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS PENTRU SEMESTRUL 2 AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017  

Posturi scoase la concurs

Descriere posturi

Metodologie

Programarea concursurilor

Rezultatele concursurilor

 

Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul de Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale

Poziţia 22 - lector universitar. Candidat înscris: Boală Traian

Poziţia 27 - asistent universitar. Candidat înscris: Goje Amalia-Violeta căs. Erdös

Extensia Piatra Neamţ

Poziţia 4 - Lector universitar. Candidat înscris: Ghilea Ligia

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de: "Auditor intern", durată determinată de un an,  Compartimentul Audit

  Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

  Calendarul concursului:

  19.04.2017 - Depunerea dosarelor candidaților

  25.04.2017 - Obținerea avizului Ministerului Educației Naționale - Serviciul Audit Public Intern. În cazul în care avizul este nefavorabil, candidatul respectiv nu poate participa la concursul pentru ocuparea postului. 

  26.04.2017 - Selecția dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor selecției dosarelor 

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs : Toadere Rodica Liliana - Admis 

  04.05.2017 - ora 10 - Proba scrisă

  10.05.2017 - ora 10 - Interviul

  15.05.2017 - Afișarea rezultatelor finale

 

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de: Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul 2016-2020.

Detalii suplimentare pot fi accesate aici sau la nr de telefon ( 4)0264 59 69 83 / e-mailconsclui@smail.com.

Metodologie

 

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de: "Bibliotecar", durată nedeterminată, la Biblioteca Extensiei Universitare Piatra Neamț

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Calendarul concursului:

                                  04.04.2017 - Selecția dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor

Rezultatul selecției dosarelor de concurs: Laiu Gheorghiță Cristian  -  Dosar înscriere concurs - Admis 

                                  10.04.2017 - ora 10 - Proba scrisă

Rezultatul probei scrise: Laiu Gheorghiță Cristian  - 91 puncte  - Admis 

                                  12.04.2017 - ora 10 - Interviul

Rezultatul interviului: Laiu Gheorghiță Cristian  - 83,33 puncte  - Admis 

                                  14.04.2017 - Afișarea rezultatelor finale

Rezultatul final al concursului: Laiu Gheorghiță Cristian  - 87,16 puncte  - Admis

 

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de: "Îngrijitoare", durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ, Cămin studențesc  

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Rezultatul interviului: 

 1. Naica Crina Elena - 90 puncte - Admis 
 2. Moldovan Mihaela Maria - 90 puncte - Admis 

Rezultatul probei scrise: 

 1. Naica Crina Elena - 66 puncte - Admis 
 2. Moldovan Mihaela Maria - 53,33 puncte - Admis 
 3. Gașpar Ana-Maria - 10 puncte - Respins 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

 1. Gașpar Ana-Maria -  Dosar înscriere concurs - Admis 
 2. Naica Crina Elena -  Dosar înscriere concurs - Admis
 3. Moldovan Mihaela Maria - Dosar înscriere concurs - Admis

  Calendarul concursului: 13.03.2017 - Selecția dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor

                                  20.03.2017 - ora 10 - Proba scrisă

                                  23.03.2017 - ora 10 - Interviul

                                  27.03.2017 - Afișarea rezultatelor finale