•  Posturi didactice
  •  posturi auxiliar didactic
 LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS - IANUARIE 2018

Posturi scoase la concurs

Metodologie

 Calendar concurs ianuarie 2018.pdf

Dosar concurs - lista documente

 Cerere inscriere concurs pe post.pdf

 Declaraţie pe proprie răspundere

Anexe metodologice

Comisie concurs lector universitar

Comisie concurs : conferentiar universitar, profesor universitar si cercetator stiintific gr.I

Lista candidatilor inscrisi.pdf

 Programarea examenelor

Rezultatele concursurilor

 

 CONCURS POSTURI

 

  FACULTATEA TEORETICĂ:

 

Departamentul de Compoziţie muzicală şi Dirijat Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Contrapunct şi Fugă, Aranjament vocal şi instrumental (modul Interpretare muzică uşoară/jazz)  descriere post , post description

Departamentul de Compoziţie muzicală şi Dirijat Conferențiar universitar, poziția 12, disciplina Citire de partituri descriere post    post description 

Departamentul de Compoziţie muzicală şi Dirijat Lector universitar, poziţia 20. disciplinele Pian complementar, Pian  descriere post

Departamentul de Muzicologie Cercetător ştiinţific gr. I, poziţia 27, Activităţi: Participare la conferinţe, simpozioane sau congrese, Organizare de conferinţe / Simpozioane / Congrese în domeniul de activitate sau domenii colaterale (complementare), Participare la programe internaţionale la care România este parte, Elaborare de studii, articole, cărţi de specialitate, Cursuri, suporturi de curs, manuale etc, Recenzarea studiilor din reviste si cartilor publicate de editura MediaMusica     descriere post  post description

 Rezultatul selecției dosarelor de concurs 

Conferențiar universitar, poziția 11          

 METEA RĂZVAN      CV.pdf      Fisa standarde.pdf     Lista lucrarilor stiintifice.pdf

Conferențiar universitar, poziția 12             

GARAZ OLEG     CV.pdf      Fisa standarde.pdf       Lista lucrarilor stiintifice.pdf

Lector universitar, poziţia 20       

RAD RALUCA -GIORGIANA          CV.pdf  Fisa standarde.pdf      Lista lucrarilor stiintifice.pdf

Cercetător ştiinţific gr. I, poziţia 27             

ŞORBAN ELENA-MARIA             CV.pdf   Fisa standarde.pdf      Lista lucrarilor stiintifice.pdf

 

 DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC:

 

Lector universitar, poziţia 04, disciplinele Didactica specialităţii, Practica pedagogică  descriere post

 Rezultatul selecției dosarelor de concurs 

 Lector universitar, poziţia 04                        

SÂRB DIANA ELENA               CV.pdf  Fisa standarde.pdf     Lista lucrarilor stiintifice.pdf

 

 FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ

 

Departamentul de Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie Lector universitar, poziția 30, disciplina: Acompaniament.  descriere post 

Departamentul de Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie Lector universitar, poziția 35, disciplina: Interpretare fagor, Studii de orchestr ă instrumente de suflat din lemn, Cercetare, Practica interpret ării muzicii baroce  descriere post

Departamentul Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale Conferenţiar universitar, poziţia 11, disciplina Muzic ă de cameră  descriere post   post description

Departamentul de Canto şi Artele spectacolului muzical Profesor universitar, poziția 04, disciplinele Clasa de operă Regie, Regie teatru muzical, istoria teatrului universal ,operei şi dansului, Tehnici regizorale, Arta actorului, mişcare scenică, Improvizaţie teatrală muzicală   descriere post  post description

Departamentul de Canto şi Artele spectacolului muzical Conferenţiar universitar, poziţia13, disciplinele Clasa de operă Dirijat, Practica artistica, Dirijat orchestră  descriere post  post description

Extensia Piatra Neamţ Conferenţiar universitar, poziţia 02, disciplinele Interpretare-Canto, LiedOratoriu  descriere post    post description

 Rezultatul selecției dosarelor de concurs :

Lector universitar, poziția 30                       

TOADER CRISTINA          CV.pdf   Fisa standarde.pdf    Lista lucrarilor stiintifice.pdf

Lector universitar, poziția 35                         

SÂNGEORZAN RAREŞ OVIDIU     CV.pdf  Fisa standarde.pdf      Lista lucrarilor stiintifice.pdf

Conferenţiar universitar, poziţia 11           

DEAC LIVIU - CLAUDIUS      CV.pdf   Fisa standarde.pdf      Lista lucrarilor stiintifice.pdf   

Profesor universitar, poziția 04                     

MIHUŢ ANCA DANIELA        CV.pdf  Fisa standarde.pdf    Lista lucrarilor stiintifice.pdf

Conferenţiar universitar, poziţia13               

SANDU VASILE -CRISTIAN       CV.pdf        Fisa standarde.pdf    Lista lucrarilor stiintifice.pdf                               

Conferenţiar universitar, poziţia 02             

PIPELEA GABRIELA           CV.pdf   Fisa standarde.pdf    Lista lucrarilor stiintifice.pdf

 

 

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs/examen a următorului post contractual vacant: 

-  Administrator financiar (patrimoniu) (studii medii),durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Administrație Piatra Neamț

 Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Calendarul concursului:

12.01.2018 - până la ora 14 - Depunerea dosarelor candidaților

15.01.2018 - Selecția dosarelor candidaților 

15.01.2018 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

16.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

16.01.2018 - până la ora 15 - Soluționarea contestațiilor 

19.01.2018 - ora 10 - Proba scrisă 

19.01.2018 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

22.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

22.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

23.01.2018 - ora 10 - Interviul 

23.01.2018 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

25.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

25.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

26.01.2018 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale

data afisare 21.12.2017 ora 17.00

Borderou nominal cu rezultat punctaj interviu Piatra Neamț

data afisare 23.01.2018 ora 14.00

Rezultatul final al concursului

 Ogrean Marcel Romeo - 87,33 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

 data afisare  26.01.2018 ora 9.30.

 

 Rezultatul selecției dosarelor de concurs :

  1.  COSTEA ILIANA LILIANA                                             Dosar înscriere concurs                       Admis

  2.  EPURAN ROXANA                                                        Dosar înscriere concurs                       Admis

  3.  OBREJA DANIEL-IULIAN                                              Dosar înscriere concurs                       Admis

  4.   OGREAN MARCEL-ROMEO                                        Dosar înscriere concurs                       Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 16.01.2018  până la ora 11°°

     Data  afişării  15.01.2018 ora 14 : 00

 

Rezultatele probei scrise administrator financiar 

1.  OGREAN MARCEL-ROMEO              87                     Admis

2.  OBREJA DANIEL-IULIAN                   52,33                Admis

3.  COSTEA ILIANA LILIANA                  51                      Admis

4.  EPURAN ROXANA                             32                      Respins

 Cu termen de contestaţie – o zi lucrătoare de la data afişării – 22.01.2018 până la  ora 1100

      Data  afişării  19.01.2018  ora 14°° 

 

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs/examen a următoarelor posturi contractual vacante: 

- Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare),durată nedeterminată, în cadrul Biroului Personal-Salarizare 

- Îngrijitoare (studii medii / generale),durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartimentul Administrativ 

- Portar (studii medii / generale), durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartimentul Administrativ 

- Recuziter (studii medii) durată nedeterminată, în cadrul Secretariatului Artistic 

 Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate mai jos 

Administrator financiar  Ingrijitoare   Portar   Recuziter

Calendarul concursului: 

15.01.2018 - până la ora 14 - Depunerea dosarelor candidaților

16.01.2018 - Selecția dosarelor candidaților 

16.01.2018 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

17.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

17.01.2018 - până la ora 15 - Soluționarea contestațiilor 

22.01.2018 - ora 10 - Proba scrisă 

23.01.2018 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

25.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

25.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

26.01.2018 - ora 10 - Interviul 

26.01.2018 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

29.01.2018 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

29.01.2018 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

30.01.2018 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale 

data afisare 21.12.2017 ora 16.00 

Rezultat proba scrisa concursuri organizate în data de 22.01.2018 ora 10°°

Data  afişării  23.01.2018   ora 1000

Rezultatul interviului pentru postul de administrator financiar, îngrijitoare și portar.

Data  afişării  26.01.2018 ora 1400 

Rezultatul interviului pentru postul de recuziter

Data  afişării  26.01.2018 ora 1800

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs : Concurs/examen – un post de administrator financiar (studii superioare)  durată nedeterminată

1.  CĂPRAR LUCIA NATALIA                            Dosar înscriere concurs        Admis

2.  VELESESAN ALINA LOREDANA                Dosar înscriere concurs        Admis

 Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°° 

Data  afişării  16.01.2018  ora 15°°   

Rezultatul final al concursului : 

 Velesesan Alina Loredana  - 86,66 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

 Data  afişării  30.01.2018  ora 10°°

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs :  Concurs/examen – un post de îngrijitoare (studii medii/generale)  durată nedeterminată

1.  MOLDOVAN MIHAELA-MARIA                   Dosar înscriere concurs        Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°°     

Rezultatul final al concursului : 

 Moldovan Mihaela Maria  - 75,5  puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

 Data  afişării  30.01.2018  ora 10°° 

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs :  Concurs/examen – un post de portar (studii medii/generale)  durată nedeterminată

1. BÁLINT JANOS                                     Dosar înscriere concurs        Admis

2. COVACI IOSIF                                        Dosar înscriere concurs        Admis

3. DANCI FLORIN                                      Dosar înscriere concurs        Admis

4. MARIȘ VIOREL                                      Dosar înscriere concurs        Admis

5. NAGY ZOLTAN-CSABA                        Dosar înscriere concurs        Admis

6. ROȘU REMUS VASILE                          Dosar înscriere concurs        Admis

7. SUCALĂ LIVIU                                       Dosar înscriere concurs        Admis

8. VEREȘEZAN DRAGOȘ-IOAN               Dosar înscriere concurs        Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°°

Data  afişării  16.01.2018  ora 15°°

Rezultatul contestației

Rezultatul final al concursului : 

 Roșu Remus Vasile  - 71.33 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

Data  afişării  31.01.2018  ora 16°° 

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs :  Concurs/examen – un post de recuziter (studii medii) durată nedeterminată

1.  PÎNTEA MIHAI-ALEXANDRU                      Dosar înscriere concurs        Admis

2.  ȚURCAȘ PAUL-FLORIN                              Dosar înscriere concurs        Admis

Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 17.01.2018  până la ora 11°° 

Data  afişării  16.01.2018  ora 15°°   

Rezultatul final al concursului :

Pîntea Mihai Alexandru  - 58 puncte- admis 

 Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final.

  Data  afişării  30.01.2018  ora 10°° 

 

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs  a  două  posturi  vacante (a câte 1/2 normă fiecare) de: "Secretar (studii superioare)", durată determinată de un an, în cadrul Compartimentului Secretariat.    

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate mai jos.

Bibliografia concurs secretar

Calendarul concursului:

12.12.2017 - până la ora 14 - Depunerea dosarelor candidaților

13.12.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

14.12.2017 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

15.12.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

15.12.2017 - până la ora 15 - Soluționarea contestațiilor 

19.12.2017 - ora 10 - Proba scrisă 

19.12.2017 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

20.12.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

20.12.2017 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

21.12.2017 - ora 10 - Interviul 

21.12.2017- ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

22.12.2017 - până la ora 11 - Depunerea contestațiilor 

22.12.2017 - până la ora 16 - Soluționarea contestațiilor

27.12.2017 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

1, Magazin Alexandra                                            Dosar înscriere concurs                       Admis                             
2, Marc Isabela Anamaria                                    Dosar înscriere concurs                      Admis
3, Moroșanu Teodora Georgiana                     Dosar înscriere concurs                      Admis
4, Nicola Ciprian Laurențiu                                  Dosar înscriere concurs                      Admis
5, Râpeanu Carmen                                                  Dosar înscriere concurs                      Admis
Cu termen de contestaţie –  o zi lucrătoare de la data afişării – 15.12.2017 până la ora 1 .

 data  afişării  14.12.2017  ora 15:00

Rezultatul probei scrise  : 
 
Nicola Ciprian Laurențiu  - 96,5 puncte- admis 
Magazin Alexandra  - 85,5 puncte- admis
Marc Isabela-Anamaria - 30,83 puncte- respins 
Moroșanu Teodora Georgiana - absent - respins
Râpeanu Carmen - absent - respins 
Cu termen de contestație  - o zi lucrătoare de la data afișării - 20.12.2017 - până la ora 11 
 
data  afişării  19.12.2017  ora 15:58
 
Rezultatul interviului   
 
Nicola Ciprian Laurențiu  - 100 puncte- admis 
Magazin Alexandra          - 100 puncte- admis
Cu termen de contestație  - o zi lucrătoare de la data afișării - 22.12.2017 - până la ora 11
 
data  afişării  21.12.2017  ora 15:00
 
Rezultatul final al examenului : 
 
Nicola Ciprian Laurențiu  -  98,25 puncte- admis 
Magazin Alexandra          -  92,75 puncte- admis
 
data  afişării  27.12.2017