•  Posturi didactice
 •  Posturi auxiliar didactice și administrative
 • Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în trepta profesională imediat superioară, a doamnei SPÂN NATALIA,  prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar patrimoniu S III, gradația 2,   în Administrator financiar patrimoniu S II gradația 2.

   Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

        08.08.2017 Rezultatul final examen promovare : Spân Natalia  - 100 puncte-  admis 

 

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de: "Administrator financiar (studii superioare)", durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Creație Artistică Interart, Departamentul Proiecte  

  Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

  Calendarul concursului:

  30.06.2017 - Depunerea dosarelor candidaților

  03.07.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

  04.07.2017 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

   Rezultatul selecției dosarelor de concurs: Cifor Diana - admis

  07.07.2017 - ora 10 - Proba scrisă

  Rezultatul probei scrise : Cifor Diana -73,33 puncte-  admis

  11.07.2017 - ora 10 - Interviul

  Rezultatul interviului : Cifor Diana - 91,66 puncte-  admis

  13.07.2017 - Afișarea rezultatelor finale

  Rezultatul final : Cifor Diana - 82.49 puncte-  admis