•  Posturi didactice
 •  Posturi auxiliar didactice și administrative
 LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS - SEPTEMBRIE 2017  

Posturi scoase la concurs

Descriere posturi

Metodologie

Componența comisiilor de concurs Facultatea de Interpretare Muzicală (poz. 27, 28, 18)

Componența comisiilor de concurs Facultatea Teoretică (poz. 10, 17)

Programarea concursurilor

Tema lectiei

Rezultatele concursurilor pe posturi didactice

 

CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE - SEPTEMBRIE 2017

Facultatea de Interpretare Muzicală  

Departamentul de Instrumente cu Coarde, de Suflat şi Percuţie

 • Conferenţiar  universitar, poziţia 17, disciplina: Acompaniament     

MUREŞAN CRISTINA-HELENA - Curriculum vitae / Fișa de verificare / Lista de lucrări

 • Lector universitar, poziţia 27, disciplinele: Interpretare Vioară; Instrument Vioară 

RĂCEU VLAD - Curriculum vitae / Fișa de verificare / Lista de lucrări

 • Lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Interpretare Vioară; Instrument Vioară 

DUMITRU RĂSVAN-IONUŢ - Curriculum vitae / Fișa de verificare / Lista de lucrări

Departamentul de Canto şi Artele Spectacolului muzical     

 • Lector universitar, poziţia 18, disciplinele: Acompaniament canto; Acompaniament Lied-oratoriu; Estetica reprezentării scenice         

GAVRIŞ MIRA-NATALIA - Curriculum vitae / Fișa de verificare / Lista de lucrări

Facultatea Teoretică   

Departamentul de Compoziţie muzicală şi Dirijat     

 • Conferenţiar universitar, poziţia 10, disciplinele: Contrapunct; Armonie   

FERARU TUDOR - Curriculum vitae / Fișa de verificare / Lista de lucrări

METEA RĂZVAN - Curriculum vitae / Fișa de verificare / Lista de lucrări

 •  Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în trepta profesională imediat superioară, a doamnei Pătraș Andra Daniela,  prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar (referent) grad III, gradația 1 în Secretar Muzical, grad III,  gradația 1. 

            Anunt concurs promovare Secretar Muzical


 

 •  Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului de promovare în trepta profesională imediat superioară, a domnului Fătușanu Mihai Gabriel,  prin transformarea postului din statul de funcții din arhivist, S IV în documentarist, studii superioare , grad II, gradația 1. 

            Anunt concurs promovare documentarist

 

         

 

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post  vacant de: " Bibliotecar (studii superioare)", durată nedeterminată, la  Serviciul Bibliotecă.   

  Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului sunt disponibile mai jos in format PDF.

  Calendarul concursului:

  24.10.2017 - până la ora 13 - Depunerea dosarelor candidaților

  25.10.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

  25.10.2017 - până la ora 15 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

  31.10.2017 - ora 10 - Proba scrisă 

  01.11.2017 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

  03.11.2017 - ora 10 - Interviul 

  03.11.2017 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

  07.11.2017 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale 

   

  Conditii de participare

  Calendar concurs

  Bibliografie

   

 • Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post temporar vacant de: " Bibliotecar (studii superioare)", durată determinată ( până la data de 20.03.2019, data revenirii pe post a titularului),la  Serviciul Bibliotecă.   

  Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, sunt disponibile mai jos in format PDF.

   

  Calendarul concursului:

  17.10.2017 - Depunerea dosarelor candidaților

  18.10.2017 - Selecția dosarelor candidaților 

  18.10.2017 - Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  

  24.10.2017 - ora 10 - Proba scrisă 

  25.10.2017 - ora 16 - Notarea și afișarea rezultatelor la proba scrisă 

  30.10.2017 - ora 10 - Interviul 

  30.10.2017 - ora 16 - Afișarea rezultatelor la interviu 

  02.11.2017 - ora 10 - Afișarea rezultatelor finale 

   

  Conditii de participare

  Calendar concurs

  Bibliografie

   

  18-10-2017 ora  10:30

  Afișare rezultatul selecției dosarelor de concurs - post Bibliotecar, durată determinată - Serviciul Bibliotecă

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs :

   

  Gergely Maria Edith  - respins