• Senat
  • Consiliul pentru studii universitare de doctorat
  • Consiliul de Administrație
  • Facultăți
  • Departamente
  • Comisii

Senat

Preşedinte

Prof.univ.dr. Gabriel Banciu 

Membri

Prof.univ.dr. NELIDA NEDELCUŢ – Şcoala doctorală

Conf.univ.dr. CONSTANTIN ANDREI – Extensia Piatra Neamţ

Conf.univ.dr. MIHAELA GAVRIŞ – Facultatea de Interpretare Muzicală

Conf.univ.dr. SORINA GEORGESCU – Facultatea de Interpretare Muzicală

Prof.univ.dr. VERONICA NEGREANU – Facultatea de Interpretare Muzicală

Conf.univ.dr. CORNELIA CUTEANU - Facultatea de Interpretare Muzicală

Prof.univ.dr. ELENA CHIRCEV – Facultatea Teoretică

Conf.univ.dr. CRISTIAN BENCE-MUK – Facultatea Teoretică

Student – IONELA MARINELA MARDARE (nivel licenţă)

Student – DENISA BONŢE (nivel master)

Student – ANDRA PĂTRAŞ (nivel doctorat)

Consiliul pentru studii universitare de doctorat

Director

Prof.univ.dr. Adrian Pop

Membri

Prof. univ. dr. Cristian Misievici

Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuţ

Acad. prof. univ. dr. Cornel Ţăranu

Prof. univ. dr. Alexandru Boboc

Prof. univ. dr. Ioan Bocşa

Andra Pătraş (doctorand)

Consiliul de Administrație

Rector

Prof.univ.dr. Vasile Jucan

Prorector responsabil cu activităţi didactice

Prof.univ.dr. Veronica Negreanu 

Prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică

Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ

Director - Consiliul pentru studii universitare de doctorat

Prof.univ.dr. Adrian Pop

Decan – Facultatea de Interpretare Muzicală

Conf.univ.dr. Iulia Suciu

Decan – Facultatea Teoretică

Prof.univ.dr. Elena Chircev

Director relaţii externe

Lect.univ.dr. Oana Bălan

Director general administrativ

Ing. Răzvan Bîțu

Contabil șef

Ec. Ana Maria Pugna

Reprezentantul studenţilor

Alexandra Jurje

 

Facultăți

Facultatea de Interpretare Muzicală

Decan: Conf.univ.dr. Iulia Suciu

Director Departament Instrumente cu Coarde, de Suflat şi Percuţie:

    Prof.univ.dr. Marc Alexandru

Director Departament Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale:

    Lect.univ.dr. Liviu Deac

Director Departament Canto şi Artele spectacolului muzical:

    Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu

 

Facultatea Teoretică

Decan: Prof.univ.dr. Elena Chircev

Director Departament Muzicologie:

   Lect.univ.dr. Lucian Ghişa

Director Departament Compoziţie, Dirijat:

   Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

 

Extensia Piatra Neamţ

Director: Conf.univ.dr Constantin Andrei

 

Departamente

Departamentul de Învăţământ la Distanţă și frecvență redusă

Director: Lect.univ.dr. Ciprian Pop

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

Director: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

 

Editura MediaMusica

Director: Lect.univ.dr. Răzvan Metea

 

 

 

Comisii

Comisia de etică şi deontologie universitară

Preşedinte: Lect.univ.dr. Tudor Feraru
Consilier juridic: avocat Șerban Mircioiu

Membri:
Reprezentantul Facultății de Interpretare: Conf.univ.dr. Melinda Beres
Reprezentantul Facultății Teoretice: Conf.univ.dr. Șerban Marcu
Reprezentantul Sindicatului AMGD: Natalia Platon
Reprezentantul studenților: Csilla Kovacs, an II, muzicologie

 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Preşedinte: Prof.univ.dr. Veronica Marta Negreanu
Vicepreşedinte: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Membri:
Conf.univ.dr. Bereș Melinda
Asist.univ.dr. Raluca Rad
Studenţi: Naneş Irina an II flaut (FIM), Fekete Timeea an II (FT)
Absolvent: Eva Butean (profesor la Colegiul Național de Muzică “Sigismund Toduţă”)
Angajator: Hilda Iacob (director la Colegiul Național de Muzică “Sigismund Toduţă”)

Comisii CEAC pe facultăţi și Extensie

Facultatea de Interpretare Muzicală
Conf..univ.dr. Iulia Suciu
Conf.univ.dr. Nicoleta Demian
Lect.univ.dr. Liviu Deac

Facultatea Teoretică
Prof.univ.dr. Elena Chircev
Lect.univ.dr. Alina Stan
Lect.univ.dr. Tatiana Oltean

Extensia Piatra Neamţ
Conf.univ.dr. Constantin Andrei
Conf.univ.dr. Kallo Ildiko
Lect.univ. Delia Irimie