• Informații publice
 • Organigrama
 • Carta Universității
 • Legislație
 • Regulamente
 • Rapoarte
 • Declarații de avere
 • Alegeri
 • Achiziții

Informații publice

Dreptul constituţional al accesului la informaţiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001. Conform acesteia, orice cetățean are dreptul de a cere autorităţilor acest gen de informaţii, acestora din urmă revenindu-le obligaţia expresă de a le pune la dispoziţie fie din oficiu, fie pe baza unei cereri. Se consideră informaţii de interes public orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

Referendum 2011

Lista documentelor de interes public

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii

Memorandum privind Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public

Adresa MENCS - Informare ambasada Rep. Azerbaijan

Contract colectiv de munca - 14.11.2016

LIsta funcțiilor la 31.03.2018.pdf

Regulamente

 1.  Manual de calitate AMGD
 2. Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor şi funcţiilor de conducere
 3. Regulament auditor public intern
 4. Regulament biblioteca
 5. Regulamente de acordare a burselor 2017-2018
 6.  Regulament cămin
 7. Regulament CCFDP
 8. Regulament cercetare
 9. Regulament Consiliu ştiinţific
 10. Regulament de funcţionare CICOC
 11. Regulament DIDFR
 12. Regulament DSPP
 13. Regulament ECTS AMGD
 14. Regulament ed. fizică
 15. Regulament evaluare periodică cadre didactice AMGD
 16. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor AMGD 
 17. Regulament iniţiere evaluare prog. studiu
 18. Regulament intern AMGD
 19. Regulament metodologie alegeri
 20. Regulament ocupare posturi de către CDA
 21. Regulament organizare masterat AMGD
 22. Regulament practică artistică AMGD
 23.  Regulament practică artistică FMPN
 24.  Regulament practică artistică FIM
 25.  Regulament practică artistică FT
 26. Regulament privind regimul actelor de studii AMGD Cluj
 27. Regulament Senat
 28. Regulament transfer
 29. Regulament CEAC
 30. Regulament Şcoala Doctorală
 31. Statutul comisiei de etică
 32. Ghidul studentului
 33. Regulament evaluare periodică cadre didactice AMGD
 34. Regulament Secretariat Artistic
 35. Regulament Studio Concerte
 36. Regulament activitate profesionala  studenti FT 2017
 37. REGULAMENT ADMITERE DOCTORAT  2018
 38. Regulament alegeri reprezentanti studenti
 39. Regulament sustinere disertatie FT 2017
 40. Regulament Facultatea de Interpretare Muzicală 2017
 41. Regulament functii conducere 2012 - 2016
 42. Regulament Comisie Monitorizare
 43. Regulament Organizare Facultatea Teoretica
 44. Regulament programe formare
 45. Regulament Departament Proiecte
 46. Regulament Extensia Piatra Neamt
 47. Regulament Functionare Compartiment Juridic
 48. Regulament Relatii Externe
 49. Regulament Secretariat