• Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea Teoretică
  • Extensia Piatra-Neamț

Facultatea de Interpretare Muzicală

1. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE

Instrumente cu Coarde

Vioară: Prof.univ.dr. Dorina Mangra, Prof.univ.dr. Silaghi Nicuşor, CDA Prof.univ.dr. Valeriu Maior, Conf.univ.dr. Titus Flueraş, Conf.univ.dr. Melinda Bereş, Asist. drd. Răceu Vlad, CDA dr. Adrian Cârdan

Violă: Prof.univ.dr. Marius Suărăşan 

Violoncel: Prof.univ.dr. Vasile Jucan, CDA Marian Marica

Contrabas: Asist.drd. Robert Gyorgy, CDA Mihai Moraru

Harpă: CDA Oana Prisăcariu, CDA Szabo Kinga

Chitară clasică: Conf.univ.dr. Constantin Andrei, Asist. dr. Beke Istvan

Acompaniament: CDA Prof.univ.dr. Alexandru Melak, Conf.univ.dr. Cipriana Gavrişiu, Conf.univ.dr. Alexandru Szekely, Conf.univ.dr. Valentin Ivanof, Lect.univ.dr. Marius Popescu, Asist.dr. Oana Crişu, CDA Asist.dr. Răceu Octavia, Asist.drd. Caţavela-Serafinceanu Lelia

 

Instrumente de Suflat şi Percuţie

Flaut: CDA Prof.univ. Gavril Costea, Lect.univ.dr. Liliana-Paula Cadar, Asist.drd. Ilovan Raluca, CDA Rebreanu Alexandru, CDA drd. Ţuţuianu Ramona

Oboi: CDA Prof.univ.dr. Aurel Marc, Lect.univ.drd. Adrian Cioban

Clarinet: CDA Prof.univ.dr. Ioan Goilă, Lect.univ.dr. Flavius Trif, CDA drd. Toader Mihai

Fagot: CDA Conf.univ.dr. Adalbert Barabas, Asist.drd. Rareş Sângeorzan

Corn: Prof.univ.dr. Alexandru Marc

Trompetă: Conf.univ.dr. Gabriel Posdărescu

Trombon-Tubă: Prof.univ.dr. Mircea-Florin Neamţ-Gilovan, Lect.univ.dr. Liviu-Claudius Deac

Percuţie: CDA Prof.univ.dr. Grigore Pop, CDA dr. Mircea Ardeleanu, CDA dr. Emil Simion

Saxofon: CDA Reman Zoltan

Acompaniament: Conf.univ.dr. Veronica-Marta Negreanu, Conf.univ.dr. Mihaela Gavriş, Conf.univ.dr. Adina Mureşan, Lect.univ.dr. Sorina Georgescu, Lect.univ.dr. Cristina Mureşan, Asist.dr. Cristina Toader, CDA Asist.dr. Răceu Octavia

 

Pian-Orgă-Clavecin

Pian: Prof.univ.dr. Adriana Bera, Prof.univ.dr. Daniel Goiţi, Conf.univ.dr. Csiky Boldizsar, CDA Conf.univ.dr. Georgeta Anghel, Lect.univ.dr. Adriana Neculai, Lect.univ.dr. Ligia Ghilea, Lect.univ.dr. Horvath Edit, Lect.univ.dr. Silvia Sbîrciu, Lect.univ.drd. Diana Barb, Lect.dr. Gheju Lucian, Lect.dr. Haplea Horea, Asist.dr. Crişu Oana, CDA Asist.dr. Răceu Octavia

Orgă: CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Maria-Elisabeta Abrudan, Asist.drd. Amalia Goje, CDA dr Miklos Noemi

Clavecin: CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Maria-Elisabeta Abrudan

Clavecin pt orgă: Asist.drd. Amalia Goje

Muzică de cameră-Orchestră

Muzică de cameră: Prof.univ.dr. Nicuşor Silaghi, CDA Prof.univ.dr. Ursula Philippi, CDA Prof.univ.dr. Melak Alexandru, Conf.univ.dr. Veronica Marta Negreanu, Conf.univ.dr. Cipriana Gavrişiu, Conf.univ.dr. Maria Abrudan, Conf.univ.dr. Erich-Michael Türk, Conf.univ.dr. Mihaela Gavriş, Conf.univ dr Constantin Andrei, Lect.univ.dr. Marta Cîrlejan, Lect.univ.dr. Liviu-Claudius Deac, Lect.univ.drd. Răzvan-Cosmin Poptean, Asist.drd. Dumitru Răsvan, Asist.drd.Traian Boală, CDA dr. Ardeleanu Mircea

Orchestră: Asist.univ.dr. Cristian Sandu

Jazz: CDA Vannai Ştefan 

 

2. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

Specializarea Canto

Canto: Prof.univ.dr. Elena Moldovan, Prof.univ.dr. Gheorghe Roşu, Prof.univ.dr. Mircea Sâmpetrean, Prof.univ.dr. Ana Rusu, Conf.univ.dr. Ramona Eremia, Conf.univ.dr. Marius Budoiu, Lect.univ.dr. Carmen Ferenczi-Gurban, Prep.univ.drd. Iulia Merca

Acompaniament canto: Conf.univ.dr. Iulia Suciu, Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu, Lect.univ.dr. Codruţa Ghenceanu, Lect.univ.dr. Horea Haplea, Lect.univ. Lizbeth Tetrade, Lect.univ.dr. Lucian Gheju, CDA Prof.univ. Ştefan Ronai

Acompaniament canto, Clasă de operă: Prof.univ.dr. Francisc Fuchs

Clasă de operă (dirijat): CDA Prof.univ.dr. Gheorghe-Victor Dumănescu, Lect.univ.dr. Sandu Cristian

Clasă de operă (regie): Conf.univ.dr. Anca Mihuţ, Lect.univ.dr. Ina Hudea, CDA Conf.univ. Emil Strugaru 

 

 3. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

Specializarea Artele spectacolului muzical

Istoria teatrului universal, Spectacologie, Spectacologie postmodernă: CDA Prof.univ.dr. Doina Modola

Estetica reprezentării scenice, Practica interpretării oratoriului/operei baroce:Prof.univ.dr. Francisc Fuchs

Regia şi dramaturgia teatrului muzical, Regie teatru muzical, Genuri muzicale scenice: operă si balet, Analiza procesului scenic: Conf.univ.dr. Anca-Daniela Mihuţ

Compoziţia, stilistica şi notaţia dansului, Improvizaţie coregrafică, Compoziţie coregrafică (limbaje corporale), Metodica dansului (psihopedagogie coregrafică): Conf.univ.dr. Gună Livia

Metodica dansului, Improvizaţie coregrafică: Lect.univ.dr. Nicoleta Demian

Regia şi dramaturgia teatrului muzical, Genuri muzicale scenice: operă şi balet:Lect.univ.dr. Mariana Doiniţa Hudea

 

Facultatea Teoretică

Studii universitare de licenţă - Specializările Compoziţie muzicală, Muzicologie, Dirijat 

Aranjament coral: Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Armonie: Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Biblioteconomie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Cânt popular: Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan

Canto coral (Tehnica vocală): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Citire de partituri: Conf.univ.dr. Iulia Cibişescu-Duran, Lect.univ.dr. Adela Bihari, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje, Lect.univ.dr.  Oleg Garaz, Lect.univ.dr. Matei Pop, Asist.univ.drd. Dalma Kovacs, Asist.univ.dr. Alexandru Murariu

Compoziţie muzicală: Prof.univ.dr. Adrian Pop, Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk, Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Contrapunct şi fugă: Lect.univ.dr. Răzvan Metea

Dirijat cor academic: Conf.univ.dr. Ciprian Para, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Dirijat orchestră: Maestrul Petre Sbârcea, Lect.univ.dr. Matei Pop

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educaţie fizică: Asist.univ.drd. Adrian Pătraşcu

Estetică muzicală: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Folclor muzical: Prof.univ.dr. Ioan Haplea, Lect.univ.dr. Alina Stan

Forme şi analize muzicale: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Informatică muzicală: Lect.univ.dr. Cristian Mihăescu

Instrument popular: drd. Ovidiu Barteş, drd. Theodor Constantiniu

Istoria muzicii: Prof.univ.dr. Ecaterina Banciu, Conf.univ.dr. Elena Şorban

Jazz / Estetica jazzului: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu, colab. Ştefan Vannai

Limba engleză: colab. Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Limba italiană: Asist.univ.dr. Mirona Bence-Muk

Management artistic: Lect.univ.dr. Oana Bălan

Muzicologie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş, Prof.univ.dr. Gabriel Banciu, Lect.univ.dr. Oana Andreica, Asist.univ.dr. Cristina Şuteu

Orchestraţie: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Pian: Lect.univ.dr. Bernadette Czumbil, Asist.univ.dr. Ioana Grünner, Asist.univ.dr. Raluca Rad

Practica artistică: ansamblu coral: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Regie muzicală de sunet: colab. Alexandru Pârlea

Secretariat muzical şi planificare artistică: colab.dr. Ioana Baalbaki

Tehnologia muzicii electronice: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Teorie-solfegiu-dictat: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Bianca Temeş

Module facultative:

Modulul Muzică vocală tradiţională românească (Cânt popular, Ansamblu tradiţional, Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale): Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan

Modulul Muzică instrumentală tradiţională românească (Instrument tradiţional: vioară, nai, taragot/saxofon, Ansamblu instrumental tradiţional, Notare, restaurare şi aranjament musical): drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea

Modulul Interpretare muzică uşoară/jazz (Interpretare /voce, saxofon, chitară, percuţie, keyboards / muzică uşoară / jazz/; Ansamblu (de estrada / big-band / vocal  /  percuţie / pop / rock); Aranjament instrumental şi vocal: Lect.univ.dr. Răzvan Metea, colab. drd. Tiberiu Herdlicska, colab. drd. Ioana Badiu, assist.univ.dr. Istvan Beke, lect.univ.dr. Liviu Deac

Programul de studii psihopedagogice (nivelul I) de certificare pentru profesia didactică (Psihologia educaţiei, Pedagogie I şi II, Didactica specialităţii, Practica pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi):Lect.univ.dr. Sanda Onutz, Prof.univ.dr. Elena Chircev, Prof.dr. Hilda Iacob, Conf.univ.dr. Ciprian Pop

 

Studii universitare de licenţă - Specializarea Pedagogie muzicală (anii 2-3) / Muzică (anul 1)

Aranjament coral: Lect.univ.dr. Tudor Feraru

Armonie: Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Cânt popular: Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan

Canto coral (Tehnica vocală): Lect.univ.dr. Claudia Bataragă

Citire de partituri: Asist.univ.drd. Dalma Kovacs, Asist.univ.drd. Alexandru Murariu

Contrapunct şi fugă: Lect.univ.dr. Răzvan Metea

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educaţie auditivă: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Ioan Pop

Educaţie fizică: Asist.univ.drd. Adrian Pătraşcu

Estetică muzicală: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Folclor muzical: Conf.univ.dr. Doina Haplea, Lect.univ.dr. Alina Stan

Forme şi analize muzicale: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Informatică muzicală: Lect.univ.dr. Cristian Mihăescu

Instrument popular: drd. Theodor Constantiniu

Istoria muzicii: Conf.univ.dr. Elena Şorban, Lect.dr. Tatiana Oltean

Jazz / Estetica jazzului: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu, colab. Ştefan Vannai

Limba engleză: colab. Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană: Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Limba italiană: Asist.univ.dr. Mirona Bence-Muk

Management artistic: Lect.univ.dr. Oana Bălan

Pian: Lect.univ.dr. Bernadette Czumbil, Asist.univ.dr. Ioana Grünner, Asist.univ.dr. Raluca Rad drd. Boglarka Olah, drd. Ioana Veţean

Practica artistică: ansamblu coral: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Regie muzicală de sunet: colab. Alexandru Pârlea

Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică: Conf.univ.dr. Ildiko Kallo

Sisteme de educaţie muzicală: Prof.univ.dr. Elena Chircev

Tehnica cercetării şi redactării ştiinţifice: curs – Prof.univ.dr. Elena Chircev

Tehnologia muzicii electronice: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Teorie-solfegiu-dictat: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, Conf.univ.dr. Ioan Pop

Module facultative:

Modulul Muzică vocală tradiţională românească (Cânt popular, Ansamblu tradiţional, Notare şi restaurare a muzicii vocale tradiţionale): Prof.univ.dr. Ioan Bocşa, Lect.univ.dr. Alina Stan

Modulul Muzică instrumentală tradiţională românească (Instrument tradiţional: vioară, nai, taragot/saxofon, Ansamblu instrumental tradiţional, Notare, restaurare şi aranjament musical): drd. Ovidiu Barteş, colab. Dan Gâdea

Modulul Interpretare muzică uşoară/jazz (Interpretare /voce, saxofon, chitară, percuţie, keyboards / muzică uşoară / jazz/; Ansamblu (de estrada / big-band / vocal  /  percuţie / pop / rock); Aranjament instrumental şi vocal: Lect.univ.dr. Răzvan Metea, colab. drd. Tiberiu Herdlicska, colab. drd. Ioana Badiu, asist.univ.dr. Istvan Beke, lect.univ.dr. Liviu Deac

Programul de studii psihopedagogice (nivelul I) de certificare pentru profesia didactică (Psihologia educaţiei, Pedagogie I şi II, Didactica specialităţii, Practica pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi):Lect.univ.dr. Sanda Onutz, Prof.univ.dr. Elena Chircev, Conf.univ.dr. Kallo Ildiko, Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Obs.: Pentru anii 2 şi 3 de studiu Programul de studii psihopedagogice (nivelul I) de certificare pentru profesia didactică este obligatoriu.

 

Studii universitare de licenţă - Specializarea Muzică (în limba engleză)

Practica artistică: ansamblu coral (Artistic Practice: Choral Ensemble): Conf.univ.dr. Ciprian Para

Armonie (Harmony): Conf.univ.dr. Şerban Marcu

Canto coral [Tehnica vocală] (Vocal Technique [Choral Singing]): drd. Ioana Badiu

Dirijat cor (Choral Conducting): Prof.univ.dr. Cornel Groza, Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Educaţie auditivă (Aural Skills): Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ

Educaţie fizică (Physical Education): Asist.univ.drd. Adrian Pătraşcu

Folclor muzical (Romanian Musical Folklore): Lect.univ.dr. Alina Stan

Informatică muzicală (Computer Applications in Musical Field): Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Istoria muzicii (Music History): Conf.univ.dr. Elena Şorban

Limba italiană (Foreign Language-Italian): colab. Asist.univ.dr. Denisa Ionescu

Limba germană (Foreign Language-German): Conf.univ.dr. Virgil Mihaiu

Pian (Piano): Asist.univ.dr. Raluca Rad drd. Boglarka Olah, drd. Ioana Veţean

Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică (Vocal Repertoire and Instrumental Teaching Practice): Lect.univ.dr. Mihaela Cesa-Goje

Tehnologia muzicii electronice (Electronic Music Technology): Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria instrumentelor (Theory of Musical Instruments): Lect.univ.dr. Tudor Feraru

Teorie-solfegiu-dictat (Music Theory-Solfege-Dictation):  Conf.univ.dr. Bianca Temeş, Lect.univ.dr. Lucian Ghişa

 

Studii universitare de masterat - Specializarea Compoziţie-Muzicologie-Dirijat

Acompaniament orchestral: Prof.univ.dr. Gh.Victor Dumănescu

Analize estetice: Prof.univ.dr. Ştefan Angi

Compoziţie: Prof.univ.dr. Cristian Misievici, Prof.univ.dr. Adrian Pop

Dirijat: Conf.univ.dr. Ciprian Para

Discursuri muzicale alternative (teatru, balet, film, media): Prof.univ.dr. Cornel Ţăranu, Lect.univ.dr. Tudor Feraru

Etnomuzicologie: Prof.univ.dr. Ioan Haplea

Forme şi analize muzicale: metode şi strategii: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Istoria muzicii: literatura secolului XX: Prof.univ.dr. Ecaterina Banciu

Istoria şi paleografia muzicii bizantine: Prof.univ.dr. Elena Chircev

Istoria şi paleografia muzicii gregoriene: Conf.univ.dr. Elena Şorban

Managementul relatiilor interumane: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Muzicologie: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş

Retorică muzicală: Prof.univ.dr. Ştefan Angi

Stilistica creaţiei muzicale: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Tehnologii informatice computerizate în proiectarea didactică muzicală: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

 

Studii universitare de masterat - Specializarea Pedagogie muzicală

Aplicaţii instrumentale didactice: Prof.univ.dr. Elena Chircev

Aranjament vocal-instrumental: Conf.univ.dr. Cristian Bence-Muk

Dirijat cor: Prof.univ.dr. Cornel Groza

Etnomuzicologie: Prof.univ.dr. Ioan Haplea

Istoria muzicii: literatura secolului XX: Prof.univ.dr. Ecaterina Banciu

Managementul relatiilor interumane: Lect.univ.dr. Sanda Onutz

Repertoriu vocal-didactic: Prof.univ.dr. Elena Chircev

Retorică muzicală: Prof.univ.dr. Ştefan Angi

Stilistica creaţiei muzicale: Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

Tehnologii informatice computerizate în proiectarea didactică muzicală: Conf.univ.dr. Ciprian Pop

Teoria superioară a muzicii: semiografia sec.XX: Prof.univ.dr. Constantin Rîpă

Extensia Piatra-Neamț

Studii universitare de licenţă - Specializările Pedagogie muzicală, Interpretare muzicală

Acompaniament: Conf.univ.dr. Mihaela Spiridon, Lect.univ.dr. Ligia Ghilea, Asist.univ.drd. Cristina Şoitu

Acordajul instrumentelor cu claviatură: CDA Dumitru Sascău

Analize repertoriale: Lect.univ.dr. Tudor Feraru

Ansamblu cor: Lect.univ.dr. Rodica Trandafir

Ansamblu de chitare: Conf.univ.dr. Constantin Andrei, Asist.univ.dr. Ştefan Trifan

Ansamblu tradiţional: Conf.univ.dr. Delia Stoian-Irimie

Aranjament coral: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Armonie: Lect.univ.dr. Tudor Feraru

Arta actorului mişcare scenică: Asist.univ.dr. Ligia Ghilea

Cânt popular (Opţional 2): Conf.univ.dr. Delia Stoian-Irimie

Citire de partituri: Conf.univ.dr. Radu Oţel, Asist.univ.drd. Emanuela Prip

Contrapunct şi fugă: Conf.univ.dr. Radu Oţel, Lect.univ.dr. Tudor Feraru

Didactica specialităţii: Conf.univ.dr. Alina Stanciu, Conf.univ.dr. Anastasia Buruian, Lect.univ.dr. Gabriela Munteanu, Lect.univ.dr. Firuţa Mesaroş

Dirijat cor: Conf.univ.dr. Kalló Ildikó

Educaţie auditivă: Lect.univ.dr. Adela Ţârc

Educație fizică: Asist.univ.drd. Adrian Pătraşcu

Estetică muzicală: CDA dr. Adrian Aluigheorghe

Folclor muzical: Conf.univ.dr. Delia Stoian-Irimie

Forme şi analize muzicale: Conf.univ.dr. Radu Oţel

Informatică muzicală (Opţionala 2): CDA dr. Gheorghe Manolache

Instruire asistată de calculator: CDA dr. Constanţa Chelaru

Instrument popular (Opţionala 2): CDA Sidor Rusu

Interpretare-canto: Conf.univ.dr. Anastasia Buruian, Lect.univ.dr. Gabriela Pipelea, Asist.univ.drd. Cristian Hodrea  

Interpretare-chitară: Conf.univ.dr. Constantin Andrei, Asist.univ.dr. Ştefan Trifan

Interpretare-contrabas: CDA Stelian Dima Resmeriţă

Interpretare-percuție: Asist.univ.drd. Alexandru Velaşcu

Interpretare-pian: Conf.univ.dr. Mihaela Spiridon

Interpretare-vioară: Lect.univ.dr. Titus Flueraş

Interpretare-violă: Lect.univ.dr. Titus Flueraş

Istoria muzicii: Prof.univ.dr. Carmen Chelaru, Lect.univ.dr. Rodica Trandafir

Jazz (Opţionala 2): CDA Dumitru Sascău

Lied-oratoriu: Conf.univ.dr. Anastasia Buruian, Lect.univ.dr. Gabriela Pipelea

Limba engleză (Opţionala 1): CDA Mancaş Victor

Limba franceză (Opţionala 1): CDA Mihaela Buruiană

Managementul clasei de elevi: CDA dr. Constanţa Chelaru  

Muzică de cameră: Conf.univ.dr. Constantin Andrei, Asist.univ.dr. Ştefan Trifan, Asist.univ.drd. Alexandru Velaşcu

Notarea şi restaurarea muzicii vocale tradiţionale: Conf.univ.dr. Delia Stoian-Irimie

Orchestră: Lect.univ.dr. Tudor Feraru

Pedagogie: CDA dr. Constanţa Chelaru

Pian auxiliar: Lect.univ.dr. Ligia Ghilea  

Practică pedagogică: Conf.univ.dr. Anastasia Buruian, Conf.univ.dr. Kalló Ildikó, Conf.univ.dr. Alina Stanciu, Lect.univ.dr. Firuţa Mesaroş

Psihologie: CDA dr. Constanţa Chelaru

Regie clasa de operă: Asist.univ.dr. Ligia Ghilea

Repertoriu vocal şi practică instrumentală didactică: Lect.univ.dr. Gabriela Munteanu

Sisteme de educaţie muzicală: Prof.univ.dr. Elena Chircev

Studiul acompaniamentului pianistic: Conf.univ.dr. Mihaela Spiridon

Tehnică vocală: Conf.univ.dr. Kalló Ildikó, Lect.univ.dr. Gabriela Pipelea

Teoria instrumentelor: Prof.univ.dr. Cristian Misievici

Teorie-solfegiu-dictat: Lect.univ.dr. Adela Ţârc, Asist.univ.drd. Emanuela Prip